Comitetul Economic si Social

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comitetul Economic si Social.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Comitetul Economic si Social European este un organ consultativ al UE, format din reprezentanţi ai diferitelor componente economice si sociale ale societăţii civile organizate.

CESE a fost înfiinţat în 1957, odată cu semnarea de către fondatorii Uniunii Europene a Tratatelor de la Roma. Obiectivul urmărit a fost acela de a implica diferitele grupuri de interes economic şi social în dezvoltarea pieţei comune şi de a permite Comisiei Europene şi Consiliului să aibă o cât mai largă bază de consultare cu privire la politicile UE. Prima sesiune plenară a CESE a avut loc la Bruxelles, în mai 1958. CESE are un loc bine definit în cadrul procesului decizional din Uniunea Europeană, în calitatea sa de organ consultativ care are rol de intermediar între „executivul” (Comisia) şi „legislativul” comunitar (Parlamentul European şi Consiliul).

Comitetul Economic şi Social îndeplineşte trei funcţii:

- Emite avize: Comisia sau Consiliul sunt obligate să ceară avizul Comitetului în privinţa proiectelor legislative. Comitetul poate emite avize din proprie iniţiativă în orice problemă de interes comunitar. Discutarea şi pregătirea avizelor se realizează prin intermediul secţiunilor specializate. Avizele sunt adoptate cu majoritatea simplă în cursul şedinţelor plenare.

- Controlează piaţa unică, atrăgând atenţia asupra disfuncţionalităţilor sale şi încercând să recomande soluţii pertinente instanţelor UE, se atrage atenţia asupra dezvoltărilor de ultimă oră, dar se semnalează şi aspectele negative care pot determina închiderea pieţelor sau pot împiedica libera circulaţie a bunurilor, capitalurilor, serviciilor şi persoanelor.

- Menţine legăturile cu organismele similare de la nivel internaţional, naţional şi regional.

Potrivit art. 301 si art. 302 ale Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, componenţa Comitetului este stabilită prin decizie adoptată cu unanimitate de Consiliu, la propunerea Comisiei. Consiliul adoptă lista membrilor stabilită potrivit propunerilor fiecărui stat membru, hotărând, însă, după consultarea Comisiei care poate obţine opinia organizaţiilor europene reprezentative pentru diferitele sectoare economice si sociale. Membrii Comitetului sunt numiţi pentru un mandat de cinci ani, putând fi reînnoit. În prezent, numarul de membri ai CESE este de 344 de membri, neputând să depăşească 350 de membri.(art 301 TFUE)

Numărul membrilor din fiecare stat membru nu reprezintă neapărat mărimea populaţiei din ţara respectivă. Numărul de membri din fiecare ţară este următorul:

Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit 24

Polonia şi Spania 21

România 15

Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Suedia, Ţările de Jos şi Ungaria

12

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia 9

Estonia, Letonia şi Slovenia 7

Cipru şi Luxemburg 6

Malta 5

TOTAL 344

CESE îşi desemnează, dintre membrii săi, preşedintele si biroul pentru un mandat de doi ani şi jumătate şi este convocat de preşedinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, însa se poate întruni şi din iniţiativă proprie.(art. 303 TFUE)

CESE este împărţit în trei grupuri, conform regulamentului de procedură pe care îl adoptă, care reprezintă angajatorii, salariaţii si celelalte componente cu caracter economic şi social ce realizează activităţi diverse. Fiecare grup are câte un secretariat propriu. Membrii CESE pot să aleagă singuri din care grup doresc să facă parte. (Uneori, unii membri aleg să nu facă parte din niciun grup).

Grupul I.

Membrii grupului ANGAJATORILOR provin din sectoarele industriale publice sau private, din întreprinderi mici, din camerele de comerţ, din comerţul cu ridicata sau cu amănuntul, din sectorul bancar sau al asigurărilor, din transporturi sau agricultură.

Grupul I păstrează legături permanente cu BUSINESSEUROPE (Uniunea Confederaţiilor din Industrie şi ale Angajatorilor din Europa), CEEP (Centrul Patronal European al Întreprinderilor cu Capital Public), EUROCHAMBRES (Asociaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie Europene) și EUROCOMMERCE (Reprezentanţa comerţului cu ridicata, cu amănuntul şi internaţional), precum şi ad-hoc, cu numeroase alte organizaţii industriale sectoriale de la nivel european.

Politica Grupului I reflectă opinia federaţiilor industriale favorabilă susţinerii dezvoltării în UE a unor economii bazate pe piaţa liberă, pe libera circulaţie a mărfurilor şi a persoanelor în cadrul pieţei interne, cu convingerea că aceasta este cea mai bună cale spre creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi competitivitate. Grupul consideră că CESE şi structura sa tripartită oferă o modalitate unică pentru a se ajunge la consens cu privire la politicile UE şi serveşte drept model pentru societatea europeană în ansamblu.

Grupul II.

Membrii grupului SALARIAŢILOR sunt reprezentanţi ai sindicatelor, confederaţiilor şi federaţiilor sindicale naţionale. Membrii săi reprezintă peste 80 de organizaţii sindicale, marea majoritate a acestora fiind afiliate la ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor) sau la federaţiile sectoriale ale acesteia. Unii membri provin din Confederaţia Managerilor Europeni. Deşi structurile sociale europene sunt un model pentru multe părţi ale lumii, există încă în Europa prea mulţi oameni cu situaţii dificile sau care sunt excluşi din societate din cauza sărăciei, a discriminărilor, a lipsei de educaţie sau a altor factori.

Prioritatea principală a Grupului II a fost dintotdeauna îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă ale lucrătorilor din Europa şi bunăstarea tuturor cetăţenilor europeni, precum şi a lucrătorilor şi familiilor acestora de pe alte continente. Grupul II este ferm angajat pe calea extinderii şi consolidării Uniunii Europene, ca spaţiu de prosperitate, libertate şi democraţie, de sprijin reciproc, solidaritate şi coeziune socială, şi doreşte să se asigure că lucrătorii pot să joace un rol real în procesul decizional european.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comitetul Economic si Social.doc

Alte informatii

referat la drept comunitar/ dreptul uniunii europene despre Comitetul Economic si Social European, un organ consultativ al UE, facultatea de drept, Univ. Bucuresti