Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4664
Mărime: 19.29KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. Persoana juridica. O regasim nu numai în raporturile juridice private, ci si în raporturile juridice de drept public. De altfel, prezenta persoanei juridice de drept public reprezinta elementul principal, intrinsec. Persoana juridica denumita si persoana morala, pentru a fi deosebita de persoana fizica, este un subiect de drept constituit dintr-o colectivitate umana organizata în vederea realizarii unui scop, a unei finalitati. Persoanele juridice au structuri bine definite, au organe de reprezentare si conducere, au patrimoniul propriu, diferit de patrimoniul membrilor colectivitatii ce o formeaza, au un scop declarat care trebuie sa nu încalce dispozitiile legale, ordinea publica si bunele moravuri, altfel spus, sa fie licit si moral. In raport de scopul pentru care a fost creata, persoana juridica poate avea un scop lucrativ, productiv, cum este cazul societatilor comerciale, al unor regii autonome (acestea din urma au un scop mixt, pe lânga cel lucrativ, care este secundar, unul public, de realizare a unor servicii publice, a unor activitati; Regiile autonome se organizeaza si functioneaza în ramurile strategice ale economiei nationale - industria de armament, energetica, exploatarea minelor si a gazelor naturale, posta, transporturi feroviare - precum si în unele domenii apartinând altor ramuri stabilite de guvern"), sau un scop nelucrativ cum este situatia institutiilor, autoritatilor publice, a sindicatelor, asociatilor si fundatiilor.

Persoanele juridice publice sau de drept public pot fi caracterizate în primul rând prin faptul ca, în majoritatea cazurilor, ele actioneaza în regim de putere publica, ca purtatoare a puterii publice.

Persoanele juridice, fie ca apartin dreptului privat sau dreptului public, actioneaza în societate ca o certitudine nu ca o fictiune. Calitatea de subiect de drept rezulta în puterea legii daca sunt îndeplinite cerintele esentiale cerute de lege, daca au elementele minime constitutive necesare.

Fiind constituite dintr-o colectivitate umana cu interese comune si legitimizate de lege, persoanele juridice reprezinta "un centru de interese protejate juridiceste". In dreptul administrativ, persoanele juridice au o importanta deosebita, ele fiind nelipsite din orice raport juridic de drept administrativ, inexistenta unei astfel de persoane, a unui astfel de subiect de drept public reprezinta lipsa raportului juridic administrativ.

Persoanele juridice au o componenta anume, ceruta de lege pentru a dobândi calitatea de persoana juridica si în consecinta de subiect de drepturi si obligatii. In cazul unor persoane juridice, prin lege se stabileste, ca o anumita autoritate publica - unipersonala - ministru, primar, etc, actioneaza ca subiect de drept administrativ.

2.Trasaturile caracteristice ale persoanelor juridice de drept public

Persoanele juridice de drept public au anumite trasaturi caracteristice care le deosebesc de celelalte persoane juridice. Aceste trasaturi tin seama atât de modul în care iau nastere cât si de scopul pentru care acestea sunt create; dupa cum vom arata în continuare:

a) Crearea persoanelor juridice de drept public: Initiativa crearii persoanelor juridice de drept public apartine statului, care la rândul sau reprezinta persoana juridica politico-teritoriala generala din cadrul societatii nationale. Statul actionând prin diferitele autoritati publice care au competenta, poate înfiinta persoane juridice de drept public. Initiativa particularilor în crearea unei persoane juridice de drept public este acceptata într-un singur caz, cel al crearii partidelor politice. Astfel, potrivit art.l din Legea partidelor politice (nr.27/1996) partidele politice "sunt asociatii ale cetatenilor români cu drept de vot care participa în mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice, îndeplinind o misiune publica, garantata de Constitutie. Ele sunt persoane juridice de drept public". Rezulta din regula enuntata si din exceptia prezentata ca persoanele juridice de drept public sunt rezultatul vointei publice a statului, cu exceptia prezentata, ca în nici o alta situatie, cetatenii nu pot sa-si exprime un punct de vedere, o apreciere, daca trebuie sau nu înfiintata o persoana juridica de drept public. Totusi atunci când au loc reorganizari ale persoanelor juridice politico-teritoriale - judete, orase, comune, potrivit, art.5 din Carta Europeana "Exercitiul Autonom al Puterii Locale", "pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivitatile locale în cauza trebuie sa fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea o permite".

b) Scopul persoanelor juridice de drept public: întotdeauna scopul este de a satisface interesele generale ale societatii sau ale colectivitatilor locale în functie de nivelul ierarhic în care se situeaza si de competenta legala atribuita. Ele nu pot urmari un scop lucrativ. Unele dintre acestea, exemplu partidele politice, pot desfasura anumite activitati, dar nu de natura faptelor sau actelor obiective de comert. Art. 37 din legea partidelor politice, enumera în acest sens, cu caracter enuntiativ activitatile permise.

Preview document

Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 1
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 2
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 3
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 4
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 5
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 6
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 7
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 8
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 9
Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Comuna, Orasul, Judetul Persoane Juridice de Drept Public.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Conspect la Drept Procesual Civil

ACTIUNEA CIVILA Noţiune Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul...

Drept

Cap 1. OBIECTUL SI METODELE DE STUDIU A TGD 1. Teoria generala a dreptului studiaza aparitia si evolutia statului si dreptului precum si...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activitatii de Comunicare Publica la Primaria Uricani - Propuneri pentru Imbunatatirea Comunicarii

INTRODUCERE Omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un...

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Primarul si Institutia Sa

Introducere Schimbarea sistemului socio – economic, problemele care apar în procesul tranziţiei, globalizarea economiei au creat dificultăţi în...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Contractul de Concesiune in Baza OUG Nr 34-2006

I. Contractul de concesiune – aspecte generale I.1. Noţiunea contractului de concesiune De la bun început arătăm că doctrina română din perioada...

Specificul Comunicarii in Administratia Publica Locala - Studiu de Caz - Primaria Comunei Munteni, Jud. Galati

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Ai nevoie de altceva?