Concedierea Colectiva

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Concedierea Colectiva.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Norme juridice aplicabile:

Reglementarea concedierii colective constituie o necesitate în condițiile economiei de piața, reglementarile de drept comun referitoare la concedierea colectiva sunt:

-Codul Muncii din 2011 art.68-74;

-Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Concedierea colectiva este denumita astfel pentru ca ea nu afecteaza doar un singur salariat sau mai mulți luați individual,ci o colectivitate de salariați.

Conditii

Conform Noului Cod al Muncii prin concediere colectiva se ințelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui numar de:

a) Cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are incadrați mai mult de 20 de salariați si mai puțn de 100 de salariați;

b) Cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are incadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai putțn de 300 de salariați;

c) Cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are incadrați cel puțin 300 de salariați.

La stabilirea numărului de salariați concediați colectiv se iau in calcul si acei salariați cărora le-au incetat contractele individuale de muncă ca urmare a acordului parților,la propunerea angajatorului, cu condiția existenței a cel puțin 5 astfel de salariați.

Pentru ca o concediere să fie calificată colectivă trebuie indeplinite trei codiții:

-prima,sa fie vorba de un anumit numar de salariați afectați de această masură;

-a doua,motivul incetării contractului de muncă a celor în cauză să nu țina de persoana lor;

-a treia,perioada de timp in care va avea loc incetarea acelor contracte sa nu depaseasca 30 de zile calendaristice.

Asa cum a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene,in spiritul Directivei 98/59,noțiunea de concediere colectivă înglobează orice încetare a contractelor de muncă care nu este datorată voinței lucrătorului și deci fără consimțămantul sau.De asemenea,ea privește și situațiile în care lipsește chiar și voința angajatorului,de pilda,atunci cand întreprinderea înceteaza ca urmare a unei hotarari judecatorești.

Sfera de aplicare

Sfera de aplicare a normelor legale în materie de concediere colectivă implica analiza a două laturi,respectiv cea a angajatorilor și cea a salariaților.

a)Cu privire la angajatori.Sunt vizați, potrivit normelor legale, următorii angajatori:

-societățile comerciale(inclusiv companiile sau societățile naționale);

-regiile autonome, indiferent de caracterul lor;

-unități și instituții finațtate din fonduri bugetare si extrabugetare.

Sub aspectul naturii juridice a angajatorilor,generic, normele de drept comun referitoare la concedierea colectivă au un camp de aplicare extins.Ele vizeaza atat operatorii economici cu capital de stat(societăți comerciale,regii autonome),cat și societățile comerciale-indiferent de natura lor-avand capital integral sau majoritar privat,orice alte unități aflate sub autoritatea administrației publice(centrale sau locale),unitățile ori instituțiile finanțate din fonduri bugetare si extrabugetare.Lucrătorii din administrația publica sunt exceptați de la aplicarea normelor referitoare la concedierea colectivă.

b)Cu privire la salariați.Normele legale de drept comun se refera in prezent la toti salariații,indiferent de tipul contractului individual de muncă incheiat cu angajatorul(pe durată determinată,pe durata nedeterminată,cu timp de lucru integral sau parțial).

Fisiere in arhiva (1):

  • Concedierea Colectiva.docx