Concedierea pentru Indisciplina

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Concedierea pentru Indisciplina.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: TOFAN MIHAELA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Concedierea pentru indisciplina

Exercitarea dreptului la munca, consacrat legal presupune incheierea unui contract de munca si incadrarea persoanei in cauza, intr-un colectiv de munca din unitatea respectiva.

Ca membru al colectivului acceptat, persoana angajata are drepturi [ art. 39 alin. (1) Codul Muncii], dar si obligatii [art. 39 alin. (1) Codul Muncii] care pune accent deosebit pe realizarea sarcinilor de serviciu [art. 39 (2) lit. a)] pe respectarea normelor de comportare la locul de munca [ art. 39 alin. 2) lit. b), c)], dar si pe respectarea secretului de serviciu si pe obligatia de fidelitate.

Aceste prevederi normative sunt relevante pentru desfiintarea contractului individual de munca, deoarece fapta ilicita savarsita de angajat denumita abatere disciplinara se califica ca atare prin raportarea la conduita prescrisa de legiuitor. Organizarea si desfasurarea in conditii optime a productiei presupune elaborarea de catre aunitate a unui ansamblu de masuri care sa conduca la realizarea disciplinei si ordinii in unitate.

Personalul angajat are obligatia integrarii in colectiv, dar cu respectarea constienta a normelor de comportare permise pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu.

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu si a normelor de comportare a fost considerata o masura cu caracter de exceptie, extrema, care trebuie sa intervina numai in sistemul in care mentinerea contractului de munca a persoanei in cauza, ar avea consecinte negative asupra disciplinei muncii uneori cu repercursiuni negative asupra realizarii sarcinilor de serviciu.

Disciplina muncii, ca institutie juridica a dreptului muncii, cuprinde totalitatea normelor juridice care stabilesc obligatiile de munca ale persoanelor incadrate, modul de indeplinire a acestor obligatii, a indatoririlor de serviciu, precum si raspunderea celor vinovati de savarsirea unor abateri.

In acest context, instanta noastra a statuat ca masura desfacerii contractului de munca fiind „prea grava” pentru ca vizeaza un drept fundamental al oamenilor, ca fiind luata cu usurinta.

Concedierea pentru indisciplina este cea mai grava forma de concediere, poate afecta pe termen lung reputatia in munca a salariatului.

Este reglementata in art. 61 lit. a) Codul Muncii. Intervine cand salariatul a savarsit o abatere disciplinara grava sau mai multe abateri usoare de la normele legale privind disciplina muncii, de la regulile din Regulamentul de ordine interioara din Contractul colectiv de munca sau abateri de la ordinile sau sarcinile angajatorului.

Persoana incadrata in munca trebuia sa savarseasca cel putin doua abateri disciplinare la momente relativ apropiate, prin care sa se incalce obligatiile de munca, ce cuprind atat sarcinilede serviciu cat si normele de comportare la locul de munca, iar abaterile disciplinare sa prezinte o anumita gravitate incat mentinerea si respectiv continuarea raportului juridic de munca nu se mai justifica.

Pentru desfacerea contractului de munca este suficienta savarsirea unei singure abateri de catre persoana angajata, dar pentru care, prin dispozitie legala, s-a precizat in mod expres, desfacerea contractului de munca, de exemplu, refuzul nejustificat de a executa delegarea sau detasarea legal ordonata.

Apreciem ca in cazul in care nu exista o dispozitie legala in acest sens, oricat de grava ar fi fost abaterea, este greu sa se accepte dreptul angajatorului de a dispune desfacerea contractului de munca.

Delimitarea clara a motivelor ce determina desfacerea disciplinara si respectiv pentru necorespundere profesionala a contractului de munca se realizeaza prin aplicarea diferentiata a art. 61. Potrivit art. 263 Codul Muncii abaterea disciplinara reprezinta incalcarea cu vinovatie de catre salariati indiferent de functia ce o ocupa- a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare.

Pentru intelegerea notiunii de abatere disciplinara se impun cateva precizari legate de elementele structurale pe care trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ orice forma a raspunderii juridice, implicit raspunderea disciplinara.

Concedierea pentru indisciplina intervine ca masura extrema in ipoteza in care salariatul incalca disciplina muncii.

Abaterea disciplinara este o actiune/inactiune savarsita cu vinovatie de salariat prin care se incalca normele legale aplicabile raportului juridic de munca in concret legale aplicabile raportului juridic de munca in concret analizat.

Angajatorul are obligatia de a preciza care sunt faptele ce constituie abateri disciplinare pentru relatiile de munca in favoarea salariatului.

Gravitatea unei abateri disciplinare poate fi calificata de angajator prin Regulamentul de ordine interioara sau prin dispozitii negociate ale Contractului colectiv de munca.

Fisiere in arhiva (1):

  • Concedierea pentru Indisciplina.doc