Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1737
Mărime: 14.93KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.dr.Magureanu Ilie
UNIVERSITATEA ” SPIRU HARET ” FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA:ADMINISTRAŢIA, DREPTUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI DISCIPLINA : ” ACHIZIŢII PUBLICE ” SEMESTRUL: III

Extras din document

Introducere:

Sistemul achiziţiilor publice cuprinde autoritatea de reglementare, autorităţile contractante, operatorii economici şi supraveghetorii sistemului.

Relaţiile ce se stabilesc între aceste elemente ale sistemului sunt: de comerţ, unde o parte solicita să cumpere produse, servicii şi lucrări şi cealaltă să le vândă; de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă îl oferă; de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifica aplicarea corectă a acesteia; de înfăptuire a dreptăţii, unde parte lezatş îşi valorifică un drept pe calea acţiunii în instantă.

În cadrul sistemului achiziţiilor publice autoritatea de reglementare este reprezentată de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - ANRMAP.

Autorităţile administraţiei publice şi alte persoane juridice de drept privat ce desfăşoară activităţi în domeniul utilităţilor sunt denumite autorităţi contractante şi joacă rolul de cumpărător.

Acestea, dispunând de resurse financiare, încearca să satisfacă nevoile comunităţii de produse, servicii sau lucrări publice prin atribuirea de contracte.

Supraveghetorii sistemului de achiziţii publice sunt: ANRMAP, Consiliul National de Solutionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice si Curtea de Conturi.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii.

Principala distincţie a formelor de proprietate este după regimul juridic, unde avem două forme: dreptul de proprietate publică şi dreptul de proprietate privată.

Concepte cheie: tratate

Sistemul achiziţiiilor publice; Autoritatea Natţonală pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice – ANRMAP ; concesionar ; concedent ;contract de concesiune ; instituţii publice ;

Tratarea subiectului:

Ideea concesionării unui bun public a fost prezentă încă din dreptul roman,

însă fundamentele instituţiei concesionării pentru bunurile private se regăsesc abia în Evul Mediu.

Concesionarea s-a extins astăzi, nu se mai concesionează doar pământuri, ci şi alte bunuri, inclusiv servicii, care aparţin fie statului, fie unităţilor administrativ-teritoriale ori instituţiilor publice.

“Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale” este prevăzut în art. 135 alin. 3 ,din Constituţie iar în alineatele următoare sunt cuprinse prevederi referitoare la principalele categorii de bunuri care alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate publică, exercitarea acestui drept şi titularii dreptului de proprietate publică.

Textul constituţional, preluat apoi de legile citate, prevede că: “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”.

Reglementările generale din Constituţie au valoarea de principiu şi forţa pe care le-o dă legea fundamentală.

Acest cadru de principiu al proprietăţii publice este dezvoltat în diverse alte acte normative.

Constituţia României, la art. 136, alin. 4, prevede că "în condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrarea regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate".

Din acest cuprins al dispoziţiilor constituţionale se desprind ca forme de exercitare a dreptului de proprietate publică urmatoarele: dreptul de administrare, concesionarea şi închirierea, la acestea adaugându-se dreptul de folosintă asupra bunurilor imobile.

Preview document

Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 1
Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 2
Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 3
Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 4
Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 5
Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 6
Concesiuni de Bunuri Proprietate Publică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Concesiuni de Bunuri Proprietate Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Utilizarea Energiei Nucleare - Poluarea Radioactiva si Protectia Impotriva Radiatiilor

Întreaga viaţă pe Terra se bazează pe funcţionarea trecută şi prezentă a sistemului global al ecosferei, alcătuit din lumea vie şi din învelişul...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor

Durata protecţiei dreptului de autor Secțiunea I Considerații generale. Căderea unei opere in domeniul public Problema duratei protecţiei...

Protecția atmosferei

1. Notiune: Etimologic cuvantul “atmosfera” provine din limba greaaca( athmos=aer si spherein=aer, invelis), iar daca am incerca sa o definim, am...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica. Contractul de Concesiune

INTRODUCERE Prima parte din Dreptul Administrativ a cuprins Organizarea Administratiei Publice,altfel spus autoritatile care intra in sfera larga...

Ai nevoie de altceva?