Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5672
Mărime: 50.31KB (arhivat)
Publicat de: Iustinian Mihai
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan

Cuprins

 1. 1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă.2
 2. 2. Condiţii de fond.2
 3. 2.1 Capacitatea juridică a părţilor.2
 4. 2.1.1 Capacitatea juridică a salariatului.2
 5. 2.1.2 Capacitatea juridică a angajatorului.7
 6. 2.2 Consimţământul părţilor.9
 7. 2.3 Obiectul şi cauza contractului individual de muncă.12
 8. 3. Condiţii de formă.14
 9. 4. Speţă.16
 10. Bibliografie.17

Extras din referat

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă

Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010.

Codul Muncii conţine un întreg titlu (II), intitulat „Contractul individual de muncă”, cel mai cuprinzător din structura sa; înglobează 9 capitole (art. 10-107), ceea ce reprezintă aproximativ o treime din textele codului. Contractul individual de muncă este instituţia reglementată exhaustic, motiv pentru care putem aprecia că actualul cod al muncii este, cu prioritate, o lege a acestui contract.

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Încheierea contractului individual de muncă reprezintă acea operaţiune juridică, consecinţă a negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului de voinţă a celor două părţi: salariat şi angajator, contract ce trebuie să se supună unor condiţii esenţiale, de a căror îndeplinire depinde însăşi validitatea contractului.

Conform dispoziţiilor art. 948 din Codul Civil condiţiile esenţiale pentru modalitatea unei convenţii sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii care se obligă, un obiect determinat şi o cauză licită.

2. Condiţii de fond

2.1 Capacitatea juridică a părţilor

2.1.1 Capacitatea juridică a salariatului

In temeiul art. 5 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice, prin capacitatea juridică a persoanei fizice se înţelege în sens larg (lato sensu), atât capacitatea de folosinţă, adică aptitudinea generală de a avea drepturi şi obligaţii, cât şi capacitatea de exerciţiu, adică aptitudinea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile; în sens restrâns (stricto sensu) ea se reduce la capacitatea de folosinţă.

Capacitatea juridică, recunoscută tuturor persoanelor, potrivit art. 4 din Decretul nr. 31/1954, este considerată o noţiune identică cu cea de calitate de subiect de drepturi.

Specificul dreptului muncii pentru o persoană fizică să fie subiect de drept, deci pentru a încheia un contract de muncă constă în aceea că nu este suficientă capacitatea de folosinţă, ci este necesară şi capacitatea de exerciţiu, cele două laturi ale capacităţii fiind indisolubil legate între ele. Acest specific este o consecinţă a caracterului intuitu personae al contractului de muncă. într-adevăr, munca este o activitate personală ce nu poate fi îndeplinită prin reprezentant.

Capacitatea juridică în dreptul muncii începe la vârsta legală pentru a încheia un contract de muncă, atât în privinţa dreptului la muncă, cât şi în privinţa exerciţiului acestui drept.

Datorită specificului pe care-l reprezintă, capacitatea juridică în dreptul muncii poate fi privită ca unică, disocierea ei în capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu neprezen¬tând interes. Soluţia este valabilă şi în prezent, în raport cu prevederile noului Cod al muncii.

Persoana fizică dobândeşte capacitatea deplină de a încheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani , spre deosebire de dreptul comun unde capacitatea de exerciţiu deplină se dobândeşte la 18 ani, cu excepţia femeii căsătorite anterior acestei vârste . Se prezumă că la vârsta de 16 ani omul are maturitatea fizică şi psihică suficient de dezvoltată pentru a intra într-un raport de muncă, maturitate fizică ce-i permite să muncească, să-şi angajeze forţa de muncă în schimbul unui salariu, iar cea psihică care-i îngăduie, ca urmare a unui discernământ suficient de dezvoltat, să se conducă singur în viaţa juridică, să încheie un contract individual de muncă, să-şi asume drepturile şi obligaţiile pe care acest contract le presupune.

începând cu vârsta de 15 ani şi până la 16 ani, legea recunoaşte persoanei o capacitate biologică de muncă parţială, ceea ce determină recunoaşterea capacităţii restrânse de a se încadra în muncă. încadrarea tinerilor sub 16 ani se poate face numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională .

Preview document

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 14
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 15
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 16
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 17
Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Conditii Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Condiții obligatorii de validitate ale contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,denumita salariat,se oblige sa presteze munca pentru si sub...

Perioada de probă

Perioada de proba in Romania Potrivit Codului Muncii-art.31, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă. condiții facultative pentru validitatea contractului individual de muncă

I. Documente necesare la angajarea salariatului cetăţean român Condiţiile cerute de actele normative pentru încheierea contractului individual de...

Contractul de Muncă Temporară al Zilierilor

Introducere Zilierii sunt persoanele fizice ce au capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Condiții obligatorii de validitate ale contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,denumita salariat,se oblige sa presteze munca pentru si sub...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică

Capitol I: Condiţii la încheierea contractului individual de muncă Încheierea contractului individual de munca. Notiune. Încheierea contractului...

Contractul Individual de Muncă

NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ I. Noţiune Nulitatea este sancţiunea civilă prin care actul juridic care nu îndeplineşte condiţiile...

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă. condiții facultative pentru validitatea contractului individual de muncă

I. Documente necesare la angajarea salariatului cetăţean român Condiţiile cerute de actele normative pentru încheierea contractului individual de...

Condiții de validitate ale CIM

Pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă, trebuie neapărat îndeplinite anumite condiţii legale . Mare parte din aceste...

Ai nevoie de altceva?