Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4716
Mărime: 27.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Teoria generala a actului administrativ 1

2. Conditiile de valabilitate privind emiterea actelor administrative 4

3. Fazele procedurii de elaborare a actului administrativ 5

4. Forme procedurale prealabile emiterii sau adoptarii actului administrativ 6

5. Forme procedurale concomitente emiterii sau adoptarii actului administrativ 10

6. Forme procedurale posterioare emiterii sau adoptarii actului administrativ 12

7. Concluzii 14

8. Bibliografie 15

Extras din document

1. Teoria generala a actului administrativ

Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor publice, realizata în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice.

În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autoritati publice, cât si aspectul material al acestuia, referitor la continutul sau, continut din care trebuie sa rezulte emiterea sa în temeiul puterii publice cu care sunt înzestrate autoritatile publice.

Puterea publica poate fi definita ca dreptul derivat din lege pe care-l are o anumita entitate (persoana fizica sau juridica) de a-si impune cu forta deciziile altor subiecte de drept (persoane fizice sau juridice).

În lipsa unui Cod de procedura administrativa, definitia actului administrativ o gasim în prezent în Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ: actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica în vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dând nastere, modificând sau stingând raporturi juridice.

Actul administrativ cu caracter individual creeaza, modifica sau stinge drepturi subiective si obligatii în favoarea sau în sarcina uneia sau mai multor persoane predeterminate si, în consecinta, el constituie un izvor direct al raportului juridic administrativ (de ex. autorizatiile de constructie, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, dispozitia de numire într-o functie publica etc.).

Actul administrativ cu caracter normativ stabileste reguli generale de conduita cu caracter impersonal, ceea ce înseamna ca relatiile sociale pe care le reglementeaza au un caracter abstract, pentru concretizarea lor fiind necesar sa intervina anumite fapte carora legea le recunoaste relevanta juridica (faptele juridice). Uneori, actele administrative normative pot genera drepturi si obligatii subiective în favoarea sau în sarcina subiectelor de drept (de ex. obligatia conducatorilor auto de a respecta normele privind circulatia pe drumurile publice).

Producerea de efecte juridice de către un act juridic administrativ este conditionată de îndeplinirea tuturor conditiilor prevăzute de lege, în caz contrar el nefiind decât un fapt juridic.

Actul administrativ este o manifestare unilaterală de vointă ce provine, în principal, de la o autoritate administrativa.

Daca la emiterea sau adoptarea unui asemenea act participă mai multe persoane, actul administrativ rămâne o manifestare unilaterală de vointă, fiind expresia unei singure vointe (cea publica), acordată în proportii diferite, prin lege, diferitelor organe sau autorităti administrative. Drepturile si obligatiile părtilor, în cazul actului administrativ, nu au la bază un acord de vointe, ci sunt rezultatul manifestării unei singure vointe juridice, respective vointa autoritătii administrative.

Actul administrativ îsi pastreaza caracterul unilateral si în cazul în care este emis în urma unei cereri a particularilor (de exemplu, autorizatia de constructie), când este adoptat de doua sau mai multe autoritati administrative împreuna (un ordin comun al mai multor ministri, spre exemplu), sau cu participarea mai multor persoane fizice (actele organelor colegiale, cum ar fi Consiliul local, Consiliul judetean, Guvernul).

Actul administrativ organizează executarea legilor sau le execută în concret. Toate litigiile juridice nascute din adoptarea / emiterea unui act administrativ ori din executarea lui sunt, de regula, de competenta instantelor de contencios administrativ.

Actul administrativ se caracterizeaza printr-o tripla prezumtie: prezumtia de legalitate, prezumtia de autenticitate si prezumtia de veridicitate. Rasturnarea lor se poate face prin procedura inscrierii in fals.

In proiectul Codului de procedura administrativa, forma scrisa apare ca o regula a elaborarii actului administrativ, ceea ce este benefic pentru particular.

Doctrina franceza nu este atat de categorica, astfel, daca majoritatea actelor administrative se fac in forma scrisa, nu totdeauna este necesar un inscris si, in acest sens, se invoca asa numitele decizii care implica gesturi, sonorizari, miscari, cum sunt semnalele luminoase, semnalul de alarma, ordinul unui politist exprimat printr-o anumita miscare a mainii, precum si deciziile implicite, cand administratia tace, considerata de textele legale ca o tacere aprobativa, respectiv o aprobare implicita. . Astfel, conform art.1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, tăcerea autoritătii administrative, respectiv nesolutionarea în termenul legal (30 de zile) a unei cereri adresata de un particular, este echivalată cu refuzul acestei autorităti de a solutiona cererea.

În ceea ce priveste forma scrisa, trebuie facuta distinctia între actele administrative individuale si actele administrative normative. Astfel, spre deosebire de actele administrative individuale, care pot îmbraca si forma orala (avertismentul), actele administrative normative îmbraca însa numai forma scrisa, deoarece se prevede obligativitatea publicarii lor pentru a produce efecte juridice (de ex. ordonantele si hotarârile de Guvern se publica în M.Of. al României, sub sanctiunea inexistentei actului respectiv).

Preview document

Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 1
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 2
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 3
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 4
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 5
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 6
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 7
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 8
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 9
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 10
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 11
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 12
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 13
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 14
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 15
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 16
Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • 1-a pagina 2.doc
  • CUPRINS1.doc
  • referat.doc

Alții au mai descărcat și

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Drepturile Copilului

1. Introducere Protecţia drepturilor omului este vitală pentru orice persoana.In ciuda acestui fapt,exista totusi grupuri in cadrul societatii,...

Procedura emiterii actului administrativ

PROCEDURA EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV Înca din primele lucrari de drept administrativ din secolul al XIX-lea s-a impus teza dupa care...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Dimensiunea Europeană a Drepturilor Omului

I. Noţiuni generale privind drepturile omului La momentul actual, respectarea drepturilor omului reprezintă unul dintre standardele politice...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Actul Administrativ

Definitie si trasaturi caracteristice Actele administrative constituie forma principala de realizare a activitatii executive. Actul administrativ...

Primăria orașului Târgu - Frumos compartimentul resurse umane și salarizare

Primăria oraşului Tg. Frumos este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţilor pentru care...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV 1.1.Consideratii cu caracter istoric si de drept comparat. Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?