Conditiile de Valabilitate a Actului Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Conditiile de Valabilitate a Actului Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

I.Noţiunea de act administrativ-scurtă prezentare

Conform părintelui Constituţiei, Antonie Iorgovan, actul administrativ este „acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice ,sub control principial de legalitate al instanţelor judecătoreşti”

Actul administrativ are următoarele caracteristici regăsite în literatura de specialitate:

• Actele administrative sunt acte juridice.

• Actele administrative reprezintă manifestări unilaterale de voinţă.

• Actele administrative sunt emise numai în realizare puterii publice.

• Prin intermediul actelor administrative se organizează executarea şi se execută în concret legile.

• Actele administrative reprezintă forma juridică specifică a activităţii organelor administraţiei publice şi au un regim juridic specific.

Procedura de elaborare, emitere sau adoptare a actului administrativ

Legea 24/2000 modificată prin legea 189/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevede pe lângă norme de elaborare a actelor normative şi norme cu privire la actele elaborate de autorităţile publice locale.Cu privire la normele de emitere a actelor administrative întâlnim articole şi în Legea 215/2001 privind statutul funcţionarului public si în legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Proiectele de acte administrative cu caracter normativ pot fi iniţiate de persoane cu funcţii de conducere sau de alte persoane, în condiţii legale, de obicei însoţite de referatul sau raportul întocmit de instituţia de la care provin precum şi de avizul de specialitate şi adresate autorităţilor superioare care au obligaţia să examineze şi să-şi dea avizul asupra lor în termenul stabilit prin lege.

In proiectul Codului de procedură administrativă sunt prevăzute mai multe proceduri de emitere a actelor administrative şi anume petiţia care poate îmbraca şi forma cererii, reclamaţie, sesizare, propunere.

Formalităţile procedurale anterioare emiterii sau adoptării actului administrativ sunt avizul, acordul prealabil şi propunerea/proiectul.In ceea ce priveşte formalităţile concomitente emiterii sau adoptării actului le enumerăm ca fiind:cvorumul, majoritatea necesară, consensul, emiterea/adoptarea în comun, motivarea, redactarea, semnarea şi în funcţie de caz contrasemnarea.Mai există o altă categorie de formalităţi care sunt ulterioare emiterii/adoptării actelor administrative dintre care amintim: aprobarea/ratificarea, comunicarea, confirmarea sau aducerea la cunoştinţă publică, rectificarea, reconstituirea şi arhivarea.

II.Condiţiile de valabilitate a actului administrativ

Profesorul Ioan Alexandru consideră că pentru a putea aborda problema condiţiilor de valabilitate este necesară definirea conceptului de regim juridic.”Regimul juridic al actelor administrative înţelegem un ansamblu de reguli de fond şi de formă care conturează personalitatea acestora în circuitul juridic, în sensul că evocă criteriilelor de valabilitate” .Autorul consideră că legalitatea este elementul central al regimului juridic.

Există abordări diferite în legătură cu condiţiile de valabilitate.In perioada interbelică profesorul Paul Negulescu priveşte această problemă din perspectiva teoriei nulităţii actelor administrative, iar în perioada postbelică au apărut teorii ale diferiţilor autorii conform cărora toate condiţiile de valabilitate se centrează in jurul legalităţii acestora.

Docrina românească cunoaşte mai multe orientări dintre care merită a fi menţionate cele aparţinând profesorului Gheorghe Zaharia şi ale lui Antonie Iorgovan ,care au anumite puncte comune.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conditiile de Valabilitate a Actului Administrativ.doc