Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2319
Mărime: 35.53KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

I.Noţiunea de act administrativ-scurtă prezentare

Conform părintelui Constituţiei, Antonie Iorgovan, actul administrativ este „acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice ,sub control principial de legalitate al instanţelor judecătoreşti”

Actul administrativ are următoarele caracteristici regăsite în literatura de specialitate:

• Actele administrative sunt acte juridice.

• Actele administrative reprezintă manifestări unilaterale de voinţă.

• Actele administrative sunt emise numai în realizare puterii publice.

• Prin intermediul actelor administrative se organizează executarea şi se execută în concret legile.

• Actele administrative reprezintă forma juridică specifică a activităţii organelor administraţiei publice şi au un regim juridic specific.

Procedura de elaborare, emitere sau adoptare a actului administrativ

Legea 24/2000 modificată prin legea 189/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevede pe lângă norme de elaborare a actelor normative şi norme cu privire la actele elaborate de autorităţile publice locale.Cu privire la normele de emitere a actelor administrative întâlnim articole şi în Legea 215/2001 privind statutul funcţionarului public si în legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Proiectele de acte administrative cu caracter normativ pot fi iniţiate de persoane cu funcţii de conducere sau de alte persoane, în condiţii legale, de obicei însoţite de referatul sau raportul întocmit de instituţia de la care provin precum şi de avizul de specialitate şi adresate autorităţilor superioare care au obligaţia să examineze şi să-şi dea avizul asupra lor în termenul stabilit prin lege.

In proiectul Codului de procedură administrativă sunt prevăzute mai multe proceduri de emitere a actelor administrative şi anume petiţia care poate îmbraca şi forma cererii, reclamaţie, sesizare, propunere.

Formalităţile procedurale anterioare emiterii sau adoptării actului administrativ sunt avizul, acordul prealabil şi propunerea/proiectul.In ceea ce priveşte formalităţile concomitente emiterii sau adoptării actului le enumerăm ca fiind:cvorumul, majoritatea necesară, consensul, emiterea/adoptarea în comun, motivarea, redactarea, semnarea şi în funcţie de caz contrasemnarea.Mai există o altă categorie de formalităţi care sunt ulterioare emiterii/adoptării actelor administrative dintre care amintim: aprobarea/ratificarea, comunicarea, confirmarea sau aducerea la cunoştinţă publică, rectificarea, reconstituirea şi arhivarea.

II.Condiţiile de valabilitate a actului administrativ

Profesorul Ioan Alexandru consideră că pentru a putea aborda problema condiţiilor de valabilitate este necesară definirea conceptului de regim juridic.”Regimul juridic al actelor administrative înţelegem un ansamblu de reguli de fond şi de formă care conturează personalitatea acestora în circuitul juridic, în sensul că evocă criteriilelor de valabilitate” .Autorul consideră că legalitatea este elementul central al regimului juridic.

Există abordări diferite în legătură cu condiţiile de valabilitate.In perioada interbelică profesorul Paul Negulescu priveşte această problemă din perspectiva teoriei nulităţii actelor administrative, iar în perioada postbelică au apărut teorii ale diferiţilor autorii conform cărora toate condiţiile de valabilitate se centrează in jurul legalităţii acestora.

Docrina românească cunoaşte mai multe orientări dintre care merită a fi menţionate cele aparţinând profesorului Gheorghe Zaharia şi ale lui Antonie Iorgovan ,care au anumite puncte comune.

Preview document

Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 1
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 2
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 3
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 4
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 5
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 6
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 7
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 8
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 9
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 10
Condițiile de Valabilitate a Actului Administrativ - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Conditiile de Valabilitate a Actului Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Sanctiuni Disciplinare Aplicate Functionarilor Publici

SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE FUNCIONARILOR PUBLICI I. RǍSPUNDEREA ADMINISTRATIVǍ Ȋn sens general, prin administraţie publică se inţelege...

Răspunderea Disciplinară a Funcționarilor Publici

Noţiunea de răspundere disciplinară Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat în...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Cap.I Scurt istoric al înfiinţării şi activităţii UE Cuvântul Europa din punct de vedere etimologic provine...

Conditii de Valabilitate ale Actelor de Drept Administrativ

Cap.1. DEFINITIA ACTULUI ADMINISTRATIV SI TRASATURI CARACTERISTICE Activitatea autoritatilor administratiei publice, ca organe executive ale...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Curtea de Conturi a României

1. Scurt istoric Curtea de Conturi este 1o instituţie de control şi jurisdictie, cu traditie în ţara noastră. Prin "Legea pentru înfiinţarea...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Actul Administrativ in Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative

1. Teoria generala a actului administrativ Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor...

Efectele Juridice ale Actelor Administrative

Secţiunea 1. începutul efectelor juridice ale actului administrativ Scopul oricărui act juridic în speţă a actului administrativ, îl reprezintă...

Ai nevoie de altceva?