Conflictele de Drepturi si Procedura Solutionarii lor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Conflictele de Drepturi si Procedura Solutionarii lor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Declanşarea şi obiectul conflictelor de drepturi

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 3 şi art. 5 din Legea nr. 168/1999, sunt conflicte de drepturi, conflictele de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau din alte acte normative, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă.

Articolele 67 şi 68 din Legea nr. 168/1999 califică drept conflicte de drepturi următoarele:

• conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

• conflictele în legătură cu executarea contractelor colective de muncă;

• conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă;

• conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor individuale sau colective de muncă ori a unor clauze ale acestora;

• conflictele în legătură cu constatarea încetării aplicării contractelor colective de muncă.

Legislaţia în vigoare nu limitează situaţiile în care pot fi declanşate conflicte de drepturi aşa cum o face în cazul conflictelor de interese. Astfel, conform dispoziţiilor art. 248 alin. 1 din Codul muncii, reprezintă conflict de muncă orice dezacord intervenit între partenerii sociali în raporturile de muncă. Prin urmare, orice conflict muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau din alte acte normative, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă, este un conflict de drepturi.

Conform art. 69 din Legea nr. 168/1999, nu sunt considerate conflicte de drepturi, conflictele dintre unităţile şi persoanele care prestează diferite activităţi acestora, în temeiul altor contracte decât contractul individual de muncă, de exemplu convenţiile civile de prestări servicii sau contractul de muncă voluntară, de administrare, de mandat etc. În acest caz, conflictele respective vor fi soluţionate după regulile dreptului comun.

Conflictele de drepturi sunt toate conflictele cu privire la contractul individual de muncă, începând cu încheierea şi terminând cu încetarea şi constatarea nulităţii lui. În ceea priveşte contractul colectiv de muncă, conflictele de drepturi se referă numai la executarea, constarea nulităţii şi încetarea aplicării sale.

Tot conflicte de drepturi sunt şi acelea generate de producerea unui prejudiciu oricăreia dintre părţile contractului individual de muncă, acest lucru determinând fireşte plata unor despăgubiri pentru acoperirea acestui prejudiciu de către cealaltă parte.

Legislaţia în vigoare reglementează, cu caracter de excepţie, o procedură specială de soluţionare a conflictelor de interese, însă nu limitează accesul liber la justiţie pentru soluţionarea nici unuia dintre conflictele care se încadrează în definiţia conflictelor de drepturi.

În consecinţă, obiectul conflictelor de drepturi îl reprezintă orice conflicte individuale sau colective cu privire la exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă, în cadrul raporturilor de muncă sau în cadrul raporturilor conexe acestora .

Având în vedere dispoziţiile art 67 şi 68 din Legea nr. 168/1999, gama situaţiilor care pot duce la declanşarea unui conflict de drepturi este extrem de extinsă, acoperind orice aspect referitor la raporturile juridice de muncă.

Categorii de conflicte de drepturi

Conflictele de drepturi se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii:

a) În funcţie de legătura lor cu unul din cele două categorii de contracte există:

- conflicte privind contractul individual de muncă (conflicte sau litigii individuale de muncă );

- conflicte privind contractul colectiv de muncă (conflicte colective de muncă);

b) În funcţie de legătura conflictului cu diferite faze ale contractelor de muncă există :

- conflicte cu privire la încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea şi constatarea nulităţii contractului individual de muncă;

- conflicte cu privire la executarea, constatarea nulităţii şi încetarea contractului colectiv de muncă;

Fisiere in arhiva (1):

  • Conflictele de Drepturi si Procedura Solutionarii lor.doc