Considerații Generale privind Posesia

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1658
Mărime: 12.18KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Marginean
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Grecu

Extras din referat

Capitolul 1 – Cadrul legislativ

Reproducând articolul 2228 C. civ. francez, autorii Codului civil român, în articolul 1846 aliniatul 2, definesc posesia astfel: “Posesiunea este deţinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitată, una sau alta, de noi înşine sau de altul în numele nostrum.” Astfel, nu există o similitudine între posesie şi deţinere, deoarece deţinerea sau detenţia repreyintă o simplă posesie precară. Nu există similitudine nici între posesie şi folosirea unui drept, deoarece nu este exclus să fim în prezenţa posesiei, fără ca să existe un drept.

Deşi Codul civil nu consacră posesiei un titlu special, în multe articole foloseşte termenul de posesie. Astfel, articolul 485 prevede că posesorul nu câştigă proprietatea fructelor decât când posedă cu bună credinţă. În articolul 486 posesorul este de bună credinţă când posedă ca proprietar

în puterea unui titlu translativ de proprietate, ale cărui vicii nu-i sunt cunoscute. În articolul 487 posesorul încetează de a fi cu bună credinţă din momentul când aceste vicii îi sunt cunoscute. În schimb în articolul 895 legatarul unei fracţiuni de ereditate va cere posesiunea de la ereyii rezervatari.

În textile de lege enunţate, legiuitorul nu foloseşte noţiunea de posesie în raport cu dreptul de proprietate sau alte drepturi reale.

Posesia nu este decât o stare de fapt sau “puterea materială pe care o exercită cineva asupra unui lucru şi care este analoagă cu aceea pe care o exercită un proprietar”.

Jurisprudenţa a reţinut constant că posesia nu este decât o stare de fapt. Astfel instanţa supremă a stabilitt că posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea uni bun de către o persoană ce se pretinde a fi titularul unui drept real asupra acelui bun, ea putând fi exercitată şi de o altă persoană în numele acesteia. Posesia poate fi sau nu conformă cu starea de drept. Atunci când posesia este conformă cu starea de drept, se consideră că posesia este legitimă, iar în cay contrar este nelegitimă. Indiferent dacă este legitimă sau nelegitimă, chiar dacă este o stare de fapt, posesia este protejată de lege. Instanţa supremă a decis că nimănui nu-i este permis, chiar dacă ar fi proprietar sau coproprietar, să intre în posesia bunului împotriva voinţei celui care o exercită efectiv.

Capitolul 2 – Natura juridică a posesiei

În doctrina juridică occidentală a fost conturată teoria conform căreia posesia este un drept, care trebuie inclus, asemenea dreptului de proprietate, printer celelalte drepturi reale. Această teorie nu a reuşit însă să se impună, ea fiind înlocuită cu teoria care consideră posesia o stare de fapt. Chiar dacă posesia poate fi şi un atribut al dreptului de proprietate, ea nu poate fi tratată ca un drept real distinct. Un atribut al dreptului de proprietate, nu poate fi similar cu dreptul de proprietate însuşi.

Între teoria posesiei ca un drept şi posesia ca o stare de fapt s-a conturat teoria despre posesie ca o stare de fapt generatoare de drepturi, care încearcă o sinteză între cele două teorii.

Fiind o stare de fapt, posesia generează implicit unele drepturi, aşa încât nu se poate considera că ne-am afla în prezenţa unei noi teorii referitoare la posesie.

Preview document

Considerații Generale privind Posesia - Pagina 1
Considerații Generale privind Posesia - Pagina 2
Considerații Generale privind Posesia - Pagina 3
Considerații Generale privind Posesia - Pagina 4
Considerații Generale privind Posesia - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Generale privind Posesia.doc

Alții au mai descărcat și

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drepturi Reale

Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care...

Te-ar putea interesa și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Uzucapiunea - mod de dobândire a drepturilor reale

Introducere Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Dreptul la Uzufruct

1.Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate Preliminarii. Dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin,...

Drept civil - dreptul de proprietate - acțiuni, posesorii

1.Consideraţii generale asupra posesiei şi acţiunilor destinate a o apăra Acţiunile posesorii au o istorie îndelungată, fiind cunoscute încă...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Falsul de bancnotă și în operele de artă

Cap I. Consideratii generale privind expertiza si constatarea tehnico stiintifica 1.1 Notiuni generale Unul din principiile ce stau la baza...

Ai nevoie de altceva?