Consideratii privind Legea nr. 544 a Contenciosului Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consideratii privind Legea nr. 544 a Contenciosului Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

În data de 4 ianuarie 2005, a intrat in vigoare Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, care vine sa inlocuiasca fosta lege 29/1990, avand acelasi obiect. Punand in aplicare prevederile constitutionale, legea reglementeaza controlul judiciar al actelor administrative care ar putea vatama un drept sau un interes legitim al unei persoane. In ansamblu, legea amelioreaza sistemul introdus anterior, prin legea 29/1990.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost recent modificata si completata prin Legea nr. 262/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 510 din data de 30 iulie 2007.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei care i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public” (alin. 1); „se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept” (alin 2). De asemenea, aceleiaşi instanţe i se adresează „persoana vătămată prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale” (art.1, alin.7).

Încă din art. 1 se constată existenţa unor reglementări noi faţă de dispoziţiile Legii nr. 29/1990.

1) Se conferă Avocatului Poporului dreptul de a sesiza instanţa competentă de contencios administrativ (de la domiciliul petentului), ca urmare a controlului realizat (potrivit legii sale organice), dacă este sesizat de către o persoană fizică şi dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorităţii administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiţie (art.1, alin.3).

Se observă că, în timp ce sesizarea Ministerul Public este independentă de vreo manifestare de voinţă din partea celui vătămat, sesizarea Avocatului Poporului trebuie precedată de o sesizare din partea persoanei vătămate.

2) Ministerul Public poate sesiza instanta de contencios administrativ (de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice), atunci cand (in urma exercitarii prevazute de legea sa organica), apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte adminsitrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere (art. 1, alin. 4).

Se observa ca, in timp ce sesizarea Ministerului Public este independenta de manifestarea de vointa din partea celui vatamat, sesizarea Avocatului Poporului trebuie precedata de o sesizare din partea persoanei vatamate.

Atunci cand Ministerul Public apreciaza ca, prin excesul de putere, concretizat prin emiterea unui act administrativ normativ, se vatama un interes public va sesiza instanta de contecios administrativ competenta la sediul autoritatii publice emitente. In aceasta situatie, instanta, din oficiu sau la cerere, poate introduce in cauza organismele sociale interesate.

3) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate solicita instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat (art. 1, alin. 6), întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se va pronunţa, la cerere, şi asupra legalităţii actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor civile produse.

4) Actiunile de contencios administrative pot fi introduse de Prefect si Agentia Nationala a functionarilor publici, precum si de orice persoana de drept public vatamata intr-un drept al sau dupa caz, interes legitim (art. 1, alin. 8). Asadar prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritatile administratiei publice locale daca le considera nelegale. De asemenea, Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate introduce o actiune impotriva actelor autoritatilor publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia publica.

Actul atacat de către prefect sau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este suspendat de drept până la soluţionarea cauzei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consideratii privind Legea nr. 544 a Contenciosului Administrativ.doc