Consiliul Județean

Referat
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4754
Mărime: 32.24KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

I. Consiliul Judeţean 2

I.1. Constituirea şi componenţa consiliului judeţean

I.2. Componenţa consiliilor judeţene

I.2.1. Alegerea consilierilor judeţeni

I.2.2. Constituirea consiliilor judeţene

I.2.3. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean

II. Atribuţiiile şi actele consiliului judeţean

III. Funcţionarea consiliilor judeţene

IV. Serviciile publice ale consiliilor judeţene

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. Consiliul Judeţean

Coordonarea activităţii autorităţilor locale deliberative şi nu numai,a fost dată în sarcina consiliului judeţean,constituit aşa după cum îi este şi numele la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,cea mai mare din România,judeţul.De aceea se poate afirma că prin atribuţiile pe care le exercită la acest nivel,atribuţii concretizate în acte obligatorii pentru celelalte autorităţii din cadrul unităţii administrative,dar şi prin capacitatea coordonatoare a reprezentantului său,Preşedintele consiliului-autoritate executivă,se asigură organizarea şi dezvoltarea coerentă a politicilor publice în cadrul judeţului.

Conform prevederilor Constituţiei României,din anul 1991,art.121 alin.1,consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice constituită în judeţ „pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti,în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean” El reprezintă deci o autoritate administrativă,înfiinţată prin normă constituţională care funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice.

Consiliul judeţean are un rol bine determinat în viaţa colectivităţii judeţene,întrucât înfăptuieşte coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti,deci a colectivităţilor locale ce o formează,în vederea realizării pentru acestea a serviciilor publice de interes judeţean.

De aceea,legiuitorul,prin Legea alegerilor locale nr.70/1991 art.71,a stabilit că alegerea membrilor consiliilor locale din judeţ,legal constituit.Odată cu realizarea serviciilor publice de inters judeţean,consiliul judeţean,ca autoritate a administraţiei publice,este obligat să aplice şi să respecte legea,să asigure satisfacerea intereselor generale ale societăţii.

Autorităţile administraţiei publice judeţene ai caracter deliberativ ,activitatea lor desfăşurându-se prin dezbateri în plenul format din consilierii judeţeni.Şedinţele consiliului judeţean au un cadru de desfăşurare stabilit prin regulamentul propriu,iar dezabaterile acestora sunt concretizate prin hotărâri adoptate în condiţiile legii şi numai pentru problemele administrative ale unităţii administrativ-teritoriale,deci,fără a avea caracter politic.

I.1. Constituirea şi componenţa consiliului judeţean

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale,constituită la nivel judeţean,pentru coordonareaactivităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti,în vederea realizării serviciilor de interes judeţean.Acesta este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal,direct ,secret şi liber exprimat,în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale

- consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat

- numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, raportat de Institutul Naţional de Statistică;

- validarea mandatelor consilierilor judeţeni se face de către tribunalul în raza căruia se află unitatea administrativ-teritorială de către un judecător desemnat de către preşedintele instanţei;

- constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor;

- convocarea consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi în funcţie se face de către prefect în maxim 5 zile de la pronunţarea hotărîrii de validare; la şedinţa de constituire participă prefectul său reprezentantul său şi primarul său, după caz, candidatul declarat cîstigător la alegerile pentru funcţia de primar;

- consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului judeţean jurămîntul în limba romînă;

- consiliul judeţean se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor judeţeni validaţi au depus jurămîntul

I.2. Componenţa consiliilor judeţene

Necesitatea adaptării la criteriile de eficienţă ale acestui organism au indus anumite modificări ale reglementărilor legale,modificări care nu au privit numărul locuitorilor judeţului ci scăderea numărului consilierilor raportaţi la acest unic indicator.Aşadar,de la un consiliu judeţean,mare de 45 de consilieri,s-a ajuns în prezent la aunul de 7 de consilieri,considerat în vechile reglementări legale ca fiind ce l mai mic;acesta este,prin urmare,doar cu şase consilieri mai mare decât cel mai numeros consiliu local-Consiliul general al Municipiului Bucureşti.

Preview document

Consiliul Județean - Pagina 1
Consiliul Județean - Pagina 2
Consiliul Județean - Pagina 3
Consiliul Județean - Pagina 4
Consiliul Județean - Pagina 5
Consiliul Județean - Pagina 6
Consiliul Județean - Pagina 7
Consiliul Județean - Pagina 8
Consiliul Județean - Pagina 9
Consiliul Județean - Pagina 10
Consiliul Județean - Pagina 11
Consiliul Județean - Pagina 12
Consiliul Județean - Pagina 13
Consiliul Județean - Pagina 14
Consiliul Județean - Pagina 15
Consiliul Județean - Pagina 16
Consiliul Județean - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Consiliul Judetean.docx

Alții au mai descărcat și

Arestarea Preventivă

CAP. 1 Considerații generale Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă privativă de libertate și constă în deținerea persoanei...

Instituția Președintelui României

CAPITOLUL I INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ. REPERE ISTORICE Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi...

Locul și Rolul Consiliului Județean în Sistemul Organelor Administrației Publice Locale în România

CAPITOLUL I ISTORIC PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA ÎN ROMÂNIA, CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA CELEI DE LA NIVEL JUDETEAN Sectiunea I Perioada...

Libera Circulatie a Fortei de Munca in UE

I. Notiunea de libera circulatie a fortei de munca Libera circulație a persoanelor este una din cele patru libertăți fundamentale ale spațiului...

Consiliul Judetean

1.Componenta si constituirea consiliului judetean Administraţia publică centrală are în teritoriu diferite organe deconcentrate care organizează...

Consiliul Județean

Introducere Administraţia publică este o structură organizaţională care, conform Constituţiei şi Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,...

Consiliul Local

Introducere Pentru a defini noţiunea de „consiliu local”, trebuie mai întâi să ne raportăm la dispoziţiile articolului 121 aliniatul (1) din...

Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene

I. Scurt istoric Inca in perioada lucrarilor pregatitoare - care urmau sa duca la elaborarea Tratatului de la Paris instituind Comunitatea...

Ai nevoie de altceva?