Consiliul Judetean

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consiliul Judetean.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Feaa, Administratie publica- drept administrativ

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Componență și constituire 3
Atribuțiile Consiliului Județean 3
Funcționarea Consiliului Județean 5
Președintele Consiliului Județean 6
Actele Consiliului Județean 6
Dizolvarea consiliului Județean 6
Bibliografie 8

Extras din document

Componență și constituire

Consiliul Județean este autoritatea adiministrației publice locale constituită la nivelul județului pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești în vederea realizării de servicii publice de interes județean.

Consiliul Județean este compus din consilieri aleși prin vot universal, direct,egal, secret si liber exprimat pe baza scrutinului de lista in condițiile stabilite de lege.

Numărul consilierilor Consiliului Judetean este stabilit de Prefect, în funcție de populatia județului , raportată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs sau după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, după cum urmeaza:

- Până la 350.000 locuitori 31 membrii

- Intre 350.000 si 500.000 locuitori 33 membri

- Intre 500.000 si 650.000 locuitori 35 membri

- Peste 650.000 locuitori 37 membri

Constituirea Consiliului Județean se face in conformitate cu prevederile legale în termen de douăzeci de zile de la data alegerilor. La sedința de constituire participă Prefectul sau reprezentantul acestuia . Validarea mandatelor se face de către comisia de validare formată din cinci-sapte consilieri aleși din randul membrilor săi.

La prima ședință a Consiliului Judetean dacă nu participă doua treimi din numărului consilierilor declarați aleși se va organiza o altă sedința . In acest scop Prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această data nu se prezintă doua treimi din numărul consilierilor, Prefectul va face o alta convocare peste trei zile. Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din membrii Consiliului Judetean, iar acestia nu au absentat din motive obiective (motive medicale ce au necesitat spitalizarea/plecarea in străinatate din motive de serviciu etc), Prefectul va declara posturile vacante fiind atribuite următorilor membrii de pe lista de supleanți.

Dacă la prima ședință va fi prezentă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși, se va proceda la alegerea celor doi vicepreședinți.

Atribuțiile Consiliului Județean

1. Atribuții de conducere sau coordonare a unor activități la nivel județean

- Adoptă strategii prognoze și programe de dezvoltare economic-sociala a județului

- Coordonează activitatea consiililor locale ale comunelor si orașelor în vederea realizării serviciilor publice de interes județean

- Hotărăște înființarea de instituții publice și de servicii publice de interes județean

- Aprobă documentațiile tehno-economice pentru lucrările de investiții de interes județean

- Asigură resurse financiare în limitele competențelor pe care le are, pentru desfășurarea in bune condiții a activității institutiilor de cultură,serviciilor publice de educație, ocrotire și asistență socială, instituțiile de protecție a copilului

- Stabilește orientările generale privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a județului și amenajarea teritoriului

- Modernizează, intreține și construiește drumuri de interes județean

2. Atribuții ce privesc organizarea internă a Consiliului Județean și aparatul propriu

- Alegerea vicepreședintilor Consiliului Județean

- Adoptarea regulamentului de funcționare a Consiliului Județean

- Aprobarea organigramei și a numărului de personal

3. Atribuții referitoare la patrimoniul județului și la bugetul acestuia

- Administrează domeniul public și privat al județului

- Adoptă bugetul județului si contul de încheiere a exercițiului bugetar

- Stabilește impozite și taxe locale pentru județ, precum și unele taxe special pe timp limitat, în condițiile stabilite de lege

- Dă în administrare societăților comerciale de interes județean sau instituțiilor de interes județean bunuri ce apartin domeniului public (concesionează, închiriază)

4. Atribuții referitoarea la organizarea si funcționarea serviciilor publice

- Inființarea de instituții și societății comerciale de interes județean

- Eliberarea din funcție a conducătorilor societăților comerciale si ai instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean

- Inființarea de instituții social-culturale

- Atribuitrea în folosință gratutită pe termen limitat de imobile sociale și instituții de utilitate publică

5. Atribuții referitoare la activitatea externă

- Stabilirea legăturilor de colaborare cu asociații administrative teritoriale similare din străinătate, în scopul promovării unor interese comune cu respectarea legislației în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consiliul Judetean.docx

Alte informatii

Feaa, Administratie publica- drept administrativ