Consiliul Local

Referat
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5215
Mărime: 33.17KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Balan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Drept Drept Administrativ şi Stiinţa Administraţiei

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I CONSILIUL LOCAL. CONSIDERAŢII GENERALE 4

Capitolul II COMPONENŢA ŞI CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 5

Capitolul III INCOMPATIBILITĂŢILE CONSILIERILOR LOCALI 6

Capitolul IV FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL 7

Capitolul V SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 9

Capitolul VI ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE CONSILIULUI LOCAL 10

Capitolul VII ACTELE CONSILIULUI LOCAL 13

Capitolul VIII RĂSPUNDEREA CONSILIERILOR LOCALI 14

Capitolul IX DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL 15

CONCLUZII 16

BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

INTRODUCERE

Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii”. Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-teritoriale a căror delimitare şi organizare se stabilesc prin lege.

Unităţile administrativ-teritoriale au personalitate juridică şi organe proprii de conducere care se ocupă cu soluţionarea problemelor de interes local. Aceste organe sunt consiliile locale şi primarii. Consiliile locale sunt autorităţi deliberative, primarii sunt autorităţi executive, iar modalitatea de formare a acestora este prin alegere. Ambele autorităţi ale comunei şi oraşului se bucură de legitimitate populară directă, iar între ele nu există raporturi ierarhice, de supra şi subordonare.

Potrivit art. 120 alin. (1) din Constituţie administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe următoarele principii:

- principiul descentralizării;

- principiul autonomiei locale;

- principiul deconcentrării serviciilor publice.

Principiul descentralizării serviciilor publice constă în transferarea unora din atribuţiile autorităţilor administrative publice centrale de specialitate către un serviciu determinat în unităţile administrative teritoriale, ce beneficiază de personalitate juridică şi putere de decizie asupra problemelor apărute în plan local.

Autonomia locală reprezintă principiul care conferă colectivităţilor locale dreptul şi capacitatea de a rezolva şi gestiona, în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în interesul populaţiei acestora, o parte importantă din treburile politice

Deconcentarea constituie o măsură intermediară în procesul descentralizării, fiind privită ca un transfer de activităţi de la centru de către agenţii puterii centrale aflaţi la conducerea diferitelor organisme locale; ea înseamnă mult mai puţin decât descentralizarea şi presupune recunoaşterea unei anumite puteri de decizie, în favoarea agenţilor statului repartizaţi pe întreg teritoriul ţării (prefectul, serviciile exterioare ale ministerelor răspund ideii de deconcentrare)

Capitolul I CONSILIUL LOCAL. CONSIDERAŢII GENERALE

Conform art. 121 alin. (1) din Constituţie, consiliile locale sunt autorităţi ale administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, în condiţiile legii.

Legea administraţiei publice locale (Legea nr. 215/2001), actualul cadru legislativ în materia regimului general al autonomiei locale, dar şi al organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, adaugă celor 3 principii constituţionale alte 3 principii şi anume:

- Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

- Legalitatea;

- Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea alegerilor locale , „consiliile locale, comisiile judeţene, precum şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat”.

Consiliile locale (ca şi cele judeţene) se aleg pe circumscripţii electorale prin vot exprimat pe baza reprezentării proporţionale, în cadrul unui scrutin de listă. Pentru a fi ales consilier (primar) candidatul în alegeri trebuie să respecte anumite condiţii stabilite de Constituţie şi lege. Aceste condiţii de eligibilitate sunt cumulative şi se referă la calitatea de alegător, dreptul de a fi ales şi domiciliul.

Conform legii, consiliul local se caracterizează prin următoarele:

- Este o autoritate deliberativă, aleasă prin vot direct, cu caracter colegial, care lucrează în şedinţe; această autoritate se bucură de un statut autonom potrivit căruia deliberează asupra intereselor specifice ale colectivităţilor locale şi hotărăşte asupra modului lor de realizare, fără amestecul altor autorităţi publice sau ale administraţiei publice.

- Este o autoritate administrativă, răspunderea sa politică fiind numai de ordin electoral.

- Nu are vocaţie politică, fiind înzestrat cu competenţa specifică administraţiei publice locale pentru a hotărî asupra modului de rezolvare a problemelor administrative.

- Autoorganizare, întrucât activitatea deliberativă şi dezbaterile consiliilor se desfăşoară într-un cadru precizat de propriile regulamente de funcţionare, în limita competenţelor conferite de lege.

Capitolul II COMPONENŢA ŞI CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Potrivit art. 121 alin. (1) din Constituţia României „Autorităţile administraţiei prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii”.

Conform alin. (3) al aceluiaşi articol, consiliile locale se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Consiliile comunelor şi oraşelor sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Preview document

Consiliul Local - Pagina 1
Consiliul Local - Pagina 2
Consiliul Local - Pagina 3
Consiliul Local - Pagina 4
Consiliul Local - Pagina 5
Consiliul Local - Pagina 6
Consiliul Local - Pagina 7
Consiliul Local - Pagina 8
Consiliul Local - Pagina 9
Consiliul Local - Pagina 10
Consiliul Local - Pagina 11
Consiliul Local - Pagina 12
Consiliul Local - Pagina 13
Consiliul Local - Pagina 14
Consiliul Local - Pagina 15
Consiliul Local - Pagina 16
Consiliul Local - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Consiliul Local.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Institutiile Uniunii Europene

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul instituţional al Uniunii Europene, stabilit de către Tratate, are la bază “triunghiul instituţional”...

Consiliul Local

Legislatie recomandata 20 I Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică I.1.Noţiunea de administraţie publică Normele...

Administrația Publică Locală - aleșii locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Statul și Dreptul în Dacia Romană

1. RĂDĂCINILE DACO-ROMANE ALE STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC Strămoşii noştri, geto-dacii, după cum afirmă părintele istoriei Herodot, aparţinea...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3, alin. 3 din Constituţia României, în cadrul statului nostru au fost create următoarele unităţi...

Consiliul Județean

Introducere Administraţia publică este o structură organizaţională care, conform Constituţiei şi Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,...

Consiliul Local

Introducere Pentru a defini noţiunea de „consiliu local”, trebuie mai întâi să ne raportăm la dispoziţiile articolului 121 aliniatul (1) din...

Te-ar putea interesa și

Accesarea Fondurilor Structurale Europene în Domeniul Dezvoltării Rurale

Introducere Doar o mică parte a fondurilor europene au fost până în prezent folosite, prin urmare sume mari de bani au ramas necheltuite. Acesarea...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Caiet Practica Administrativa - Primaria Municipiului Botosani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Consiliul Local, Parte Componenta a Sistemului Administratiei Publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Consiliul Local

Legislatie recomandata 20 I Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică I.1.Noţiunea de administraţie publică Normele...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa publică, fie în cea privată, a dus la naşterea unor...

Ai nevoie de altceva?