Contenciosul Administrativ

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2723
Mărime: 12.60KB (arhivat)
Publicat de: Gigel C.
Cost: 8 puncte
Înlaturarea regimurilor politice totalitare , pentru statele din sud- estul Europei în special si pentru întreaga lume în general a însemnat un moment istoric remarcabil .

Extras din referat

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND JURISDICTIA ADMINISTRATIVA DIN PRISMA RELATIEI DINTRE CONTENCIOSUL INTERN SI EUROPEAN

CAPITOLUL I

FENOMENUL ADMINISTRATIV ÎN SPATIUL EUROPEAN .

Înlaturarea regimurilor politice totalitare , pentru statele din sud- estul Europei în special si pentru întreaga lume în general a însemnat un moment istoric remarcabil . Aceste popoare luând contact cu o noua realitate au înteles ca pentru a face din nou parte din viata continentului Europa , este necesar sa devina membre ale Uniunii Europene.

Pentru a putea întelege si defini conceptul de administratie publica europeana trebuie avute în vedere discutiile referitore la conceptul de suveranitate , paradoxul ordinii juridice comunitare, continutul conceptului de drept administrativ european, izvoarele dreptului administrativ european si principiile dreptului administrativ european.

Ordinea comunitara se bazeaza pe ideea de suveranitate exercitata în comun , ceea ce corespunde ideii de suveranitate divizibila , idei considerate corespunzatoare pentru a descrie functionarea unui mecanism integrationist de tipul Uniunii Europene. 1

„ Paradoxul comunitar „consta în faptul ca întemeietorii celor trei comunitati europene au construit o ordine juridica interna prin mijloace tehnico juridice a caror baza este data de tratatul international. În literatura juridica s-a exprimat punctul de vedere ca ordinea juridica europeana poate fi vazuta ca un sistem format din : subsistemul dreptului administrativ european , drept bancar european, , drept comercial european, drept monetar european , drept fiscal european , drept vamal european , dreptul european al agriculturii, dreptul european al transporturilor, dreptul european al mediului, dreptul european al asigurarilor.

Izvoarele dreptului administrativ european se pot clasifica în izvoare scrise, drept cutumiar si jurisprudenta.

Izvoarele scrise se refera la dreptul comunitar originar compus din : Tratatul de Constituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului din 18aprilie 1951, Tratatul de Constituire a Comunitatii Economice Europene , din 1. 01 1958 , Tratatul de constituire a Comunitatii Europene A Energiei Atomice din 1. 01 1958 , Tratatul de fuziune , care a constitui,

un Consiliu si o Comisie unice pentru toate cele trei Comunitati , din 8. 04 1965, Actul Unic European , intrat în vigoare la 1.07. 1987, Tratatul asupra Uniunii Europene , semnat la Maastricht la 7. 02. 1992si intrat în vigoare la 1. 11. 1993, Tratatul de la Amsterdam din 2. octombrie1997, Tratatul de la Nisa, deschis spre ratificare la 26. 02. 2001 , Tratatele de adeziune ale tarilor care au aderat ulterior la Comunitati , Tratate de modificare a statutelor institutiilor europene .

Dreptul comunitar derivat cuprinde regulamentul , directivele, deciziile, recomandarile si avizele.

Regulamentele ca izvor principal de drept derivat au ca scop crearea unui drept uniform pentru toata comunitatea si reprezinta acte normative cu caracter general cu forta obligatorie si obligativitate directa , care produc efecte automat în ordinea juridica a statelor membre fara a mai fi nevoie de masuri speciale ca publicarea sau încorporarea în dreptul national.

Directivele sunt acte normative care nu au aplicabilitate directa , nu au influenta generala si se adreseaza numai anumitor state din Uniunea Europeana.

Ele pot fi directive cadru si directive de executare , care se mai numesc si directive administrative.

Deciziile reprezinta acte normative cu forta obligatorie pentru aceea carora le sunt destinate , neavând influenta generala si vizând aplicabilitatea prevederilor tratatelor la situatii particulare , fiind echivalente actelor administrative individuale din dreptul intern.

Recomandarile si avizele nu au forta juridica obligatorie , deoarece solicita numai adoptarea unei anumite conduite de catre statele comunitare , cu rol de apropiere a legislatiilor nationale , fiind instrumente de orientare a legislatiilor interne .

Dreptul comunitar complementar cuprinde acorduri internationale la care Comunitatea Europeana este parte si conventiile între statele membre care creeaza norme uniforme aplicabile pe teritoriul Uniunii Europene .

În fixarea principiilor dreptului administrativ european jurisprudenta Curtii Europene de Justitie a avut un rol important. Principiile generale ale dreptului administrativ european sunt : încredere si previzibilitate , deschidere si transparenta , raspunderea delictuala a administratiei comunitare , eficienta si eficacitate .

Preview document

Contenciosul Administrativ - Pagina 1
Contenciosul Administrativ - Pagina 2
Contenciosul Administrativ - Pagina 3
Contenciosul Administrativ - Pagina 4
Contenciosul Administrativ - Pagina 5
Contenciosul Administrativ - Pagina 6
Contenciosul Administrativ - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Contenciosul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Căile extraordinare de atac împotriva hotărârilor instanțelor de contencios administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Contenciosul Administrativ

modificata in anul 2003 “Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ...

Contenciosul Administrativ

Sesiunea I Institutia contenciosului administrativ reprezinta forma democratica de reparare a încalcarilor legii savârsite de catre organele si...

Contencios Administrativ

Introducere Dreptul în general se grupeaza pe ramuri distincte în functie de obiectul de reglementare. Studiul administratiei publice ca si...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ

Capitolul I - Controlul activitatii autoritatilor administratiei publice 1. Notiunea, necesitatea si rolul controlului Administratia publica, în...

Prelegerea IV - ordinea juridică a comunității europene

1. Sectiunea 1. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Notiunea de ordine juridica poate fi considerata ca sinonima cu cea de sistem juridic. § 1....

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?