Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8675
Mărime: 35.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea Al. I. Cuza Facultatea de Economie si Administratrea Afacerilor Administratie Publica

Cuprins

1. Noţiune

Istoric

Definiţie

Evoluţia instituţiei în dreptul românesc

Trasături specifice contenciosului administrativ actual

2. Condiţiile acţiunii directe

Condiţia ca actul atacat să fie administrativ

Condiţia: „vătămarea” unui drept sau interes recunoscut de lege

Condiţia ca actul să emane de la o autoritate publică

Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile

Condiţia introducerii acţiunii în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii administraţiei

Condiţia: actul atacat să nu fie anterior Legii contenciosului administrativ (1990)

3. Actele exceptate de la controlul judecătoresc

Actele politice ale parlamentului, guvernului si preşedintelui

Actele de gestiune ale organelor de conducere din parlament

Actele referitoare la siguranţa naţională a României

Actele diplomatice

Actele emise în regim de asediu sau regim de urgenţă

Actele de comandament cu caracter militar

Actele administrative pentru care legi speciale stabilesc alte proceduri de control

Actele de gestiune săvârşite de stat sau pentru administrarea patrimoniului său

Actele emise în exercitarea atribuţiilor de control ierarhic

4. Judecarea acţiunilor de contencios administrativ

5. Hotărârile pronunţate în acţiunile de contencios administrativ

6. Jurisdicţia administrativă

Extras din document

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ

1. Noţiune

Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care înseamnă luptă, confruntare.

În doctrină, termenul de „contencios” a fost utilizat în principal pentru a face distincţia dintre căile de atac împotriva actelor administrative şi recursurile administrative. Un recurs dobândea caracterul de „contencios” atunci când instituţiile care soluţionau litigiile dintre adminiatraţie şi cetăţeni aveau competenţa de a anula acte ilegale.

În sens organic, contenciosul desemna instituţiile care soluţionau litigiile dintre admnistraţie şi cetăţeni.

În sens material, contenciosul se defineşte prin calitatea unor subiecte de drept, precum şi prin regulile speciale de judecată.

Istoric

În evoluţia institiţiei contenciosului admnistrativ au existat, din punct de vedere formal, trei sisteme mari:

- sistemul potrivit căruia a judeca administraţia era totuna cu a administra (s-a menţinut până la revoluţia burgheză din Franţa);

- sistemul jurisdicţiei speciale, care se bazează pe separaţia netă dintre activitatea administrativă şi activitatea de jurisdicţie (acestă activitate de jurisdicţie se desfăşoară prin intermediul tribunalelor administrative);

- sistemul controlului judecătoresc de drept comun, specific dreptului anglo-saxon (potrivit acestui sistem, instanţele de drept comun soluţionau şi litigiile de natură administrativă potrivit normelor de drept civil).

1.2 Definiţie

În perioada interbelică, definiţia contenciosului pleca de la sfera normelor juridice aplicabile unui litigiu administrativ, indiferent de instituţia care soluţiona litigiul. În acest sens avem definiţia dată de prof. C. Rarincescu: „Totalitatea litigiilor născute între particulari si Administraţiile publice şi în care sunt puse în cauză reguli, principii şi situaţiuni juridice aparţinând dreptului public.”

În ceea ce priveşte reglementările în vigoare prof. dr. A. Iorgovan afirmă: „Vom înţelege prin contencios administrativ numai litigiile din competenţa instanţelor judecătoreşti, dintre un organ al administraţiei publice, respectiv un funcţionar public sau, după caz, o structură autorizată să presteze un serviciu public, pe de o parte, şi alt subiect de drept, pe de altă parte.”

1.3 Evoluţia instituţiei în dreptul românesc

Prima etapă în evoluţia contenciosului admnistrativ a constituit-o înfiinţarea Consiliului de Stat în anul l864.

Consiliul avea competenţa de a soluţiona litigii în baza legii sale de constituire, precum şi în baza altor legi speciale, precum şi competenţa de interpretare a legii.

A doua etapă se caracterizează prin abandonarea modelului francez şi preluarea modelului anglo-saxon, caracterizat prin competenţa instanţelor civile de a soluţiona litigiile administrative.

În anul 1866 s-a desfiinţat Consiliul de Stat, înfiinţat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Practic, instanţele judecătoreşti s-au declarat competente să soluţioneze numai actele de gestiune, plecând de la ideea că sunt de natură contractuală, dar nu şi actele de autoritate.

În anul 1905 s-a înfiinţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Se reconoaşte dreptul particularilor de a ataca actele ilegale ale admnistraţiei publice în mod direct, pe calea recursului.

Se înfiinţează secţiunea de contencios administrativ a Curţii, pentru judecarea acestei categorii de litigii (s-a desfiinţat în 1910).

Prin adoptarea Constituţiei din 1923, respectiv a Legii din 1925:

- contenciosul administrativ devine, aşadar, instituţie de ordin constituţional;

- puteau fi atacate actele administrative care aduceau atingerea drepturilor subiective;

- contenciosul avea deplină jurisdicţie asupra actelor de gestiune, precum şi dreptul de anulare a actelor de autoritate.

Apariţia Decretului nr. 128/1948 a dus la desfiinţarea instanţelor de contencios administrativ (care era subordonată politic).

- plecându-se de la principiul comunist al unicităţii putrii de stat s-a interzis controlul judecătoresc asupra administraţiei;

- nu se puteau admite ca actele de autoritate să fie contestate de cetăţeni şi nici dreptul acestora de a chema în judecată statul;

- se realiza însă un control judecătoresc asupra actelor administrative în mod îndirect atunci ce soluţionau principii de natură civilă izvore administrative ilegale.

Constituţia din 1965 şi Legea nr.1/1967 privind judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale

Preview document

Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 1
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 2
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 3
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 4
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 5
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 6
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 7
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 8
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 9
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 10
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 11
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 12
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 13
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 14
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 15
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 16
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 17
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 18
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 19
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 20
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 21
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 22
Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Conditiile Actiunii Directe in Contenciosul Administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Actiunea Directa in Contencios Administrativ - Exceptia de Ilegalitate - Studiu Comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Aplicarea Actelor Administrative de Autoritate

Abstract: Paper regarding the application of administrative acts of authority. The current doctrine sustains that the suspension of an...

Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică

Capitol I: Condiţii la încheierea contractului individual de muncă Încheierea contractului individual de munca. Notiune. Încheierea contractului...

Ai nevoie de altceva?