Conținutul dreptului de autor

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1168
Mărime: 17.46KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

1. Noțiuni introductive

2. Drepturi morale de autor

3. Drepturi patrimoniale de autor

4. Transmiterea drepturilor de autor

Extras din document

1.Noțiuni indroductive

Prin conținutul dreptului de autor se înțelege totalitatea drepturilor subiective și a obligațiilor corelative acestor drepturi.

Specificul conțonutului dreptului de autor constă în aceea ca orice raport juridic de drept de autor, în momentul în care a luat naștere, conține în același timp și drepturi morale de autor și drepturi patrimoniale.

Conținutul dreptului de autor și drepturile conexe îl constituie totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le are autorul unei opere.

Legea nr. 8/1996, în capitolul IV din partea I a titlului I, sub denumirea marginală, „Conținutul dreptului de autor” (art. 10-23), reglementează două categorii de drepturi ce se nasc din realizarea unei opera de creație intelectuală, și anume:

- Drepturile morale (art.10-11)

- Drepturile patrimoniale (art. 12-23).

Cele două categorii de drepturi sunt drepturi subiective civile, adică prerogativele recunoascute autorului sau succesorilor acestuia, garantate și protejate juridic, de a avea o anumită conduită sau de a pretinde de la celelalte persoane fizice sau juridice o anumită conduită, care poate consta după caz, în a da , a face sau a nu face ceva și, la nevoie, de a apela la forța de constrangere exercitată de stat prin organele sale abilitate pentru ocrotirea sau restabilirea acestora.

2.Drepturi morale de autor

Prin drept moral de autor se înțelege dreptul subiectiv al cărui conținut nu este exprimat într-o formă pecuniară. Încălcarea unui drept moral de autor dă dreptul titularului dreptului de autor să solicite acordarea de despăgubiri, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de daune morale.

În România, odată cu adoptarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a încetat orice controversă întrucât legiuitorul român a recunoscut preeminența drepturilor morale, în prezent legislația în vigoare din țara noastră fiind foarte generoasă și recunoscând o gamă largă de drepturi morale și anume (art. 10):

- Dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică sau dreptul de divulgare a operei (lit.a);

- Dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei sau dreptul la paternitate asupra operei(lit.b);

- Dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunosștința publică sau dreptul la identitatea operei(lit.c);

- Dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și dreptul de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa (lit.d);

- Dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularul dreptului de utilizare, prejudiciat, prin exercitarea retractării(lit. e)

3.Drepturile patrimoniale

Drepturile patrimoniale sunt drepturi exclusive ale autorului unei opere de creație intelectuală, constând în:

- Dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții;

Bibliografie

Constantin Anechitoae, Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor și drepturile conexe-curs universitar-, Editura Pro Universitaria, București, 2014.

Preview document

Conținutul dreptului de autor - Pagina 1
Conținutul dreptului de autor - Pagina 2
Conținutul dreptului de autor - Pagina 3
Conținutul dreptului de autor - Pagina 4
Conținutul dreptului de autor - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Continutul dreptului de autor.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Protecția Desenelor și Modelelor Industriale

I. Noţiuni introductive Convenţia privind Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Stockholm din 1967 prevede în art. 2 că...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Drepturi de Autor

Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă (prin abandonarea sistemului privilegiilor) drepturile...

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Durata Protectiei Dreptului de Autor

Durata protecţiei dreptului de autor Secțiunea I Considerații generale. Căderea unei opere in domeniul public Problema duratei protecţiei...

Transmiterea Contractuală a Dreptului de Autor

Contractul de cesiune este un contract numit, prin care una din părţi, denumită cedent, care poate fi autorul unei opere sau titularul dreptului de...

Ai nevoie de altceva?