Contrabanda

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contrabanda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Cap.I. Noțiune pag.2
2. Cap. II. Condiții preexistente .pag.3
A.Obiectul infracțiunii ...pag.3
B.Subiecții infracțiunii ...pag.3
3. Cap. III. Conținutul constitutiv ...pag.4
A.Latura obiectivă ..pag.4
B.Latura subiectivă .pag.5
4. Cap. IV. Forme.Sancțiuni ...pag.5

Extras din document

- (1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

- (2) Constituie, de asemenea infracțiunea de contrabandă și se pedepsește potrivit alin (1) :

a) Introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri ;

b) Introducerea în/ sau scoaterea din țară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri ;

c) Înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.

- (3) Sunt asimilate infracțunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor și a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrbandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

- Delictul de Contrabandă este prevăzut în art. 270 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 86/2006 - Codul Vamal al României (actualizat).

Văzând la modul obiectiv, fapta de contrabandă prin definiția sa, constituie în linii largi încălcarea cu vinovăție a legii în scopul eludării taxelor vamale impuse la trecerea mărfurilor peste frontierele dintre țări, a cotelor comerciale de import-export, mărfuri care sunt supuse a fi sub un regim juridic vamal. În cazul în care nu ar exista un astfel de regim

juridic vamal nu am putea vorbi despre o astfel de infracțiune. În cazul în care în mod general există acest regim juridic de import- export a mărfurilor, încălcarea acestui regim constituie infracțiunea de ”Contrabandă” în sensul că făptuitorul urmărește fraudarea plății

acestor taxe și implicit însușirea pe nedrept a acestor sume provenite din neplata acestor

taxe de import- export indiferent dacă acesta își menține aceste mărfuri pentru sine sau le valorifică în țara ”importatoare”.

Este o faptă care prin consumarea ei se constată rea credință și o inducere în eroare a autorităților frontierelor de stat, generând nesiguranță și dezordine în sfera trecerii tuturor mărfurilor peste frontieră, creând în acest fel unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii și anume- pericolul social.

Prin termenul de ”Regim juridic vamal” se înțelege ansamblul dispozițiilor cuprinse în Codul vamal precum și în Regulamentul de aplicare a acestui act normativ și a altor acte normative interne și internaționale la care statul român este parte. Toate aceste dispoziții reglementează controlul vamal al mărfurilor și mijloacelor de transport, impunerea vamală prin aplicarea tarifelor vamale precum și a altor operațiuni specifice activității de vămuire.

Prin eludarea taxelor vamale de import- export a mărfurilor se aduce o atingere modului de colectare a taxelor de către organele fiscale a statului importator și fiind vorba în mod direct despre acest interes financiar se înțelege atitudinea de fraudare a organelor fiscale prin sustragerea de la plata acestor taxe, iar încălcarea motivată a acestor norme atrage sancționarea imediată și cu fermitate. Nerespectarea acestor norme implică conceptul sau noțiunea de contrabandă.

Pe înțelesul tuturor din fenomenul de contrabandă rezultă trecerea clandestină peste granița dintre state a unor categorii de mărfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Având în vedere stoparea unor asemenea fapte dăunătoare intereselor economice ale statului, legiuitorii au inclus în textele de incriminare toate acțiunile prin care s-ar putea realiza acest tip de fraudă.

Dacă în trecut în baza Legii nr.141/ 1997 infracțiunea de contrabandă se consuma prin trecerea frontierei de stat prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau bunuri, ori trecerea peste frontieră fără autorizație a mărfurilor care sunt supuse uni regim strict de import- export cum ar fi armele și munițiile, materialele explozive sau radioactive, stuefiantele, etc, la momentul actual în baza Legii nr. 86/ 2006 - Codul Vamal al României, actualizat, constituie fapta de contrabandă și producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor și a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia conform art. 270 alin. (3).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contrabanda.doc