Contract de Leasing

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contract de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ada georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1

Societatea comerciala.SILVA TRADING SRL. cu sediul în.BUCURESTI. înregistrata la Registrul Comertului.J22/1218/1998. având cont numarul.RO59BRDE32455SV455289327400 Banca.BRD AGENTIA DOROBANTI.. reprezentata legal prin domnul/doamna.IONESCU ANA MAGDALENA cetatean.ROMA. posesor act de identitate/pasaport.CP 986532. în calitate de LOCATOR/FINANTATOR

si

Societatea comerciala.SANDRA & ANA SRL. cu sediul în.BUCURESTI. înregistrata la Registrul Comertului.J45/2563/2002.. având cont numarul.RO58BCRE28824555 deschis la Banca.BCR.. reprezentata legal prin domnul/doamna.VASILACHE MIHAI.. cetatean.ROMAN... posesor act de identitate/pasaport.BC 758985.... în calitate de UTILIZATOR,

2. SEDIUL MATERIEI

Art. 2

În temeiul O.G. nr. 51/1997, republicata în M. Of. nr. 9 / 12.01.2000, partile contractante au convenit încheierea prezentului contract de leasing.

Nota: conform art. 2 lit. e din OG nr. 51 / 1997, leasingul financiar este operatiunea de leasing care îndeplineste una sau mai multe din urmatoarele conditii:

1. riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing.

2. partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului

3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50 % din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata

4. perioada de folosire a bunului în sistem leasing acopera cel putin 75 % din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca în final dreptul de proprietate nu este transferat

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3

Prin intermediul prezentului contract de leasing locatorul / finantatorul cedeaza utilizatorului dreptul de folosinta asupra bunului : 5 AUTOUTILITARE MARCA FIAT DUCATO  TRANSPORT MARFA

4. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4

Contractul se încheie pe o durata de.5 ANI... începând cu data de.18.01.2008. pâna la data de.18.01.2013....

Art. 5

Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia act aditional scris si semnat de ambele parti. Actul va trebui incheiat cu cel putin.zile inainte de expirarea prezentului contract

5. VALOAREA INITIALA SI VALOAREA TOTALA

Art. 6

Valoarea initiala a bunului / bunurilor ce fac obiectul prezentului contract este de.50.000 EURO

Art. 7

Valoarea totala a contractului de leasing este de 65.000 EURO

Fisiere in arhiva (1):

  • Contract de Leasing.doc

Alte informatii

iasi, fac, economie si administrarea afacerilor