Contract de Mandat Comercial

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2280
Mărime: 16.43KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Particularitati

1. Delimitarea contractului de mandat comercial

2. Conditiile de validitate a contractului de mandat comercial

Conditii de fond

Forma contractului

Felurile mandatului

3. Efectele contractului de mandat comercial

Obligatiile mandatarului

Obligatiile mandantului

Raspunderea mandatarului fata de mandant in cazul substituirii unei terte persoane

Privilegiul mandatarului

4. Incetarea contractului de mandat comercial

5. Mandatul fara reprezentare. Contractul de interpunere

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL

PARTICULARITATI

Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si socoteala mandantului.

Mandatul este contractul in temeiul caruia o persoana imputerniceste o alta persoana(mandator) sa incheie anumite acte juridice in numele si pe seama mandatantului.

Regulile mandatului sunt aplicabile prin asemanare si mandatului tacit intre soti, conform art. 35 aliniat 2 Codul familiei, precum si in raporturile dintre persoana juridică si dintre persoana fizica ce alcatuiesc organelle sale(art.36 din Decretul 31/1954), numit mandat aparent(art.72 din Legea nr.31/1990,republicata).

Caracteristici:

a. madatul comercial, spre deosebire de cel civil, are drept obiect afacerile comerciale si nu se presupune a fi gratuit

Prin afaceri comerciale trebuie sa se inteleaga oricare dintre actele enumerate in art.3 din Codul comercial, care sunt fapte de comert pentru mandant. Mandatul va fi comercial numai daca actele incheiate sunt acte comerciale, pe cand mandatul civil are ca obiect incheierea de acte civile.

b. mandatul comercial, este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o suma ferma ori sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri.

c. mandatul comercial poate fi cu reprezentare, dar si fara reprezentare; aceasta nu este de esenta mandatului ci numai de natura lui.

d. mandatul comercial poate fi general, pentru toate afacerile mandantului, sau special, pentru o anumita afacere.

1.Delimitarea contractului de mandat comercial de alte contracte

● Delimitarea contractului de mandat de contractul de munca

Principala deosebire se refera la natura actelor incheiate. In cazul contractului de mandat,mandatarul incheie acte juridice in numele si pe seama mandantului, iar in cazul contractului de munca, salariatul indeplineste acte materiale care exclud reprezentarea, fiind subordonat patronului.

● Contractul de mandat comercial se delimiteaza de contractul de agent

Acesta se incheie intre comerciant si agent, agentul tratand afaceri comerciale in schimbul unei renumeratii stabilite in functie de cifra de afaceri. Agentul este un comerciant, iar renumeratia sa se stabileste in functie de cifra de afaceri.

● Tot un contract de mandat comercial este si contractul de administrare incheiat potrivit legii nr. 31/1990, republicata, incheiata intre societatea comerciala si administrator. Insa prerogativele administratorului sunt definite fata de cele ale mandatarului, acesta avand posibilitatea, pe langa incheierea actelor comerciale sa indeplineasca si alte atributii specifice.

2. Conditiile de validitate a contractului de mandat comercial

2.1. Conditii de fond

Pentru a fi valabil incheiat, contractul de mandat commercial trebuie sa respecte conditiile cerute in articolul 948 Cod civil: consintamantul, capacitatea partilor, obiectul contractului si cauza.

• Consimtamantul partilor

Mandatul comercial, fiind un contract consensual, se considera perfectat in momentul acordului de vointa al mandatantului si mandantului. Mandatul poate fi expres sau tacit, aceptarea mandatului putand fi tacita si sa rezulte din executarea lui. Mandatarul care nu doreste a primi insarcinarea data de mandant trebuie sa-l instiinteze imediat pe acesta. Daca mandantul intarzie la luarea masurilor cu privire la bunurile incredintate, mandatarul poate cere punerea bunurilor sub sechestru judiciar.

● Capacitatea partilor

Mandantul trbuie sa aiba capacitatea de a incheia el insusi actele juridice care urmeaza sa fie incheiate in numele sau de catre mandatare. Mandatarul trebuie sa aiba capacitatea de executie pentru a fi in masura sa incheie acte juridice personale,in numele si seama alteia,fara insa ca legea sa-i ceara si

calitati de comerciant.

● Obiectul contractului

Din art.374 din Codul comercial sa arate ca obiectul mandatarului comercial este ,,hotararea de a fi comerciale”. Deci obiectul contractului de mandat il constituie faptele de comert.

Cu privire la obiectul mandatului se impun urmatoarele precizari:

- mandatul are ca obiect incheierea de acte juridice de catre mandatar. Daca acesta indeplineste si fapte materiale, actele sau faptele materiale vor avea caracter accesoriu

- actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi incheiate prin mandatar ori alte declaratii strict personale.

● Cauza contractului de mandat

Cauza, ca element de validitate a contractului de mandat, trebuie sa indeplineasca conditiile generale, comune tuturor actelor juridice: sa fie reala, ilicita, morala, sa nu contravina regulilor de convietuire sociala.

2.2. Forma contractului

Contractul de mandat se incheie prin simplul accord de vointa al partilor avand, de regula, caracter consensual. Legea, respectiv Codul civil, nu impune o anumita forma, deoarece, potrivit, art. 1533 C.civ., mandatul poate fi acordat in forma scrisa, verbala sau poate fi chiar tacit. Deoarece Codul commercial nu prevede reguli deregatorii de la dreptul comun inseamna ca in privinta formei mandatului sunt aplicabile dispozitiile din Codul civil.

In practica, mandatul este esteriorizat, de obicei, printr-un inscris numit procura.

Procura are o dubla semnificatie:

- In primul rand, procura semnifica operatiunea juridical numita ,, negotium” prin care o persoana imputerniceste o alta persoana sa incheie unul sau mai multe acte juridice in numele si pe seama ei. Din acest punct de vedere, procura este un act juridic unilateral care urmeaza a fi acceptata de catre mandatar prin executarea imputernicirii;

- In al doilea rand, procura semnifica mijlocul juridic numit,,instrumentum” care dovedeste existenta si, mai cu seama continutul mandatului, categoriile de acte juridice care vor fi incheiate si limitele puterilor conferite mandatarului.

Procura poate fi data sub forma inscrisului sub semnatura privata sau sub forma inscrisului autentic.

Forma autentica a procurii este necesara ori de cate ori actul juridic pe care-l va incheia mandatarul (procuratorul) cu terta persoana este intocmit in forma autentica.

In situatia unui mandat bilateral si cu titlul oneros , este necesar sa se intocmeasca un contract de mandat in care se vor stipula obligatiile ambelor parti urmand a fi semnat de acestea.

2.3. Felurile mandatului

In functie de intinderea puterilor conferite mandatarului, mandatul poate fi general sau special.

- Mandatarul este general in cazul in care mandatarul este imputernicit sa incheie orice acte juridice, cu exceptia acelora pentru care legea impune existenta unui mandat special (,,procuratio omnium bonorum”).

- Mandatul este special daca mandatarul este imputernicit sa incheie un anumit act juridic (,,procuratio unicus rei”) sau pentru anumite operatiuni determinate.

Pentru actele de dispozitie mandatul trebuie sa fie special fiind suficient a se specifica natura juridical a operatiei si obiectul ei.

,,Per a contrario”, pentru actele de administrare sau de conservare este suficienta o procura generala.

● Actul cu sine insusi

In practica este posibil ca mandatarul sa aiba in acelasi timp si calitatea de mandat, astfel incat,practice, el incheie un contract cu sine insusi.

Asadar, in aceasta situatie, mandatarul actioneaza o data in numele mandantului (adica in numele societatii comerciale pe care o reprezinta) si a doua in nume si interes propriu.

Preview document

Contract de Mandat Comercial - Pagina 1
Contract de Mandat Comercial - Pagina 2
Contract de Mandat Comercial - Pagina 3
Contract de Mandat Comercial - Pagina 4
Contract de Mandat Comercial - Pagina 5
Contract de Mandat Comercial - Pagina 6
Contract de Mandat Comercial - Pagina 7
Contract de Mandat Comercial - Pagina 8
Contract de Mandat Comercial - Pagina 9
Contract de Mandat Comercial - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contract de Mandat Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Reabilitarea judecătorească

Reabilitarea, ca procedură specială penală, oferă posibilitatea, foștilor deținuți sau persoanelor juridice care au fost condamnate la pedeapsa...

Politica de concurență în Uniunea Europeană

Capitolul I. Elemente introductive ale politicii de concurenţă “Atunci când politica concurenţei este efectiv aplicată, consumatorii au cele mai...

Contaminarea Venerică

1. CONSIDERAȚII GENERALE În ultimii ani, bolile cu transmitere sexuală au crescut ca număr si vor crește în continuare dacă nu se vor lua măsuri...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat Comercial

CAPITOLUL I INSTITUTIA JURIDICA A REPREZENTARII § 1. NOTIUNEA DE REPREZENTARE 1. Notiunea de reprezentare In general actul juridic este...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Contractul de Mandat Comercial

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 1.1.Noţiune şi definiţie Deoarece, în multe cazuri, activităţile comerciale se realizează prin intermediari, Codul...

Drept Economic - Contractul de Mandat Comercial

Secţiunea I. Contractul de mandat comercial Subsecţiunea I. Noţiunea fi caracteristicile mandatului comercial 1. Noţiunea mandatului comercial....

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Contractul de vânzare-cumpărare și contractul de mandat comercial

Contractul de vânzare-cumpărare Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute...

Contractul de Mandat Comercial

1.CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Instrument juridic important în viaţa economică, contractul este cunoscut din cele mai...

Ai nevoie de altceva?