Contractul Colectiv de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul Colectiv de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristina Soos

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Inregistrarea contractului colectiv de munca

Contractele colective de muncă se înregistrază după cum urmează:

- Contractele colective de muncă încheiate la nivelul unei unităţi se depune şi se înregistrează la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

- Contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi, al ramurilor de activitate sau la nivel naţional se depun şi se înregistrează la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru aceste nivele contarctele colective de muncă se vor publica în Monitorul Oficial al României (partea a V-a), în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Contractele colective de muncă nu se vor înregistra dacă:

- sunt încheiate fără precizarea unităţii la care urmează să se aplice;

- nu se poate face dovada întrunirii condiţiilor de reprezentativitate de către una sau ambele părţi;

- nu sunt semante de toate persoanele prezente la negociere.

În mod excepţional, contractele colective de muncă se pot înregistra chiar dacă nu sunt semante de toţi reprenzentanţii părţilor, în urmtoarele situaţii:

- dacă, deşi invitate, unele organizaţii sindicale reprezentative sau asociaţii patronale reprezentative nu s-au prezentat la negocieri;

- dacă, unele organizaţii sindicale reprezentative sau asociaţii patronale reprezentative deşi s-au prezentat la negocieri şi au fost de acord cu clauzele contractuale, refuză să semneze.

La înregistarea unui contract colectiv de muncă, la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz, au obligaţia de a verifica dacă prin clauzele contratuale nu se încalcă limitele şi condiţiile legale şi să sesizeze în acest sens păţile

Până la renegociere, clauzele contratuale nu se încalcă limitele şi condiţiile legale, lovite de nulitate absolută, sunt înlocuite cu prevederi mai favorabile din legislaţia muncii sau din contractul colectiv de muncă de la nivel superior.

Dacă părţile persisită în menţinerea clauzelor declarate nule, personalul de la la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz, pot sesiza organele de justiţie a muncii în vederea desfiinţării lor.

Angajaţii Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau cei ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale înregistrează contractele numai în condiţiile prevăzute expres de lege. În sitaţia refuzării înregistrării unui contract colectiv de muncă, pările interesate se pot adresa instanţelor judecătreşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ 554/ 2 decmbrie 2004.

Efectele contractului colectiv de munca

Contractele colective de muncă produc efecte numai în urma înregistrării, la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz.

Potrivit art. 241 alin. 1 din Codul muncii, clauzele contractelor colective de muncă produc efecte, după cum urmează:

- pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel (indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicală din unitate);

- pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

- pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

- pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ţară, în cazul contractului colectiv de muncă de la nivel naţional (chiar dacă, într-un caz dat, la un anumit angajator nu s-a încheiat contractul colectiv de muncă).

Se desprinde din prevederile Codului muncii astfel, concluzia logică referitoare la aplicabilitatea contractelor colective de muncă, care este generală indiferent de tipul de contract individual de muncă (pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, cu timp de lucru integral ori cu timp de lucru parţial etc).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Colectiv de Munca.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER: MDRU