Contractul Colectiv de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul Colectiv de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dandara Liliana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere.3
Capitolul I: Aspecte generale privind contractul colectiv de muncă.5
§1.1 Notiunea si definirea contractului colectiv de muncă.5
§1.2 Aparitia si evolutia contractului colectiv de muncă.8
§1.3 Natura si caracterele juridice ale contractului colectiv de muncă.11
Capitolul II:Conditii si reglementări privind contractul colectiv de muncă.13
§2.1 Continutul contractului colectiv de muncă.13
§2.2 Forma si durata contractului colectiv de muncă.17
§2.3 Încheirea si negocierea contractului colectiv de muncă.19
§2.4 Modalitati de modificare si încetare a contractului colectiv de muncă.24
Încheierea.26
Bibliografie.30

Extras din document

Introducere

Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările de ordin social si juridic în ceia ce priveste armonizarea relatiilor sociale cu prevederile legale atît in plan national cît si international.

Datorită acestui fapt, preocupările asupra temei studiate s-au îndreptat spre abordarea a acestei instituţii, încercând să învederăm fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.

Actualitatea temei investigate rezidă şi în importanta ce o antrenează în plan

socio-juridic prin litigiile ce le generează deoarece în economia de piată, deoarece contractul colectiv de muncă a devenit un atribut important, deoarece din punct de vedere juridic si economic reglementează drepturile si obligatiile ambelor părti antrenate în încheierea acestui act juridic precum si stabileste pretul fortei de muncă pe piata muncii. Sindicatul este acel organ care protejează interesele social-economice dar si cîstiga drepturi fundamentale de muncă. Astfel principala cale de impunere a drepturilor de muncă a salariatilor este elaborarea si negocierea contractului colectiv de muncă deoarece prin negocierea acestui contract reprezentantii salariatilor se află pe pozitii de egalitate cu patronatul.

Gradul de cercetare a temei

În doctrina din Republica Moldova m-am oprit asupra lucrărilor specialiştilor N.Romandaş, E.Donos, S.Ghimpu, A.Țiclea şi alţii, care, în opererele lor, au pus un accent pe tratarea institutiei contractului colectiv de muncă cu toate caracterele sale incepînd cu reglementari legale si finisînd cu definitii, pareri si sugestii doctrinale privind această institutie a dreptului muncii.

În concluzie, toate aceste perspective de cercetare, ne-au permis să cuprindem în

conţinutul lucrării atât elementele cele mai importante ale regimului legal al instituţiei

abordate, cât şi ideile cele mai reprezentative care au fost exprimate de doctrinarii din

România, Republica Moldova, şi confirmate de practica instanţelor judecătoreşti.

Totodată, acest mod de cercetare a temei, ne-a îngăduit să exprimăm păreri proprii care conferă originalitatea şi caracterul creator prezentei teze de investigare, cu atât mai mult cu cât în doctrina de specialitate din cele două ţări.

Scopul şi obiectivul lucrării

Scopul lucrării constă în analiza institutiei contractului colectiv de muncă, în general şi în cadrul acesteia privind notiunea, forma, efectele juridice,conditiile de valabilitate precum si metodele de negociere, modificare si încetare a contractului colectiv de muncă.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al studiului

Baza metodologică a cercetărilor este constituită dintr-un sistem de norme,

procedee şi mijloace de cunoaştere ştiinţifică. Tema a fost investigată prin utilizarea unor metode ştiinţifice speciale şi particulare ale activităţii de cunoaştere. O semnificaţie deosebită au avut metodele logico-juridice, istorice, comparative de interpretare a normelor de drept etc. Utilizând metodele evidenţiate, au fost posibile studierea şi analiza aspectelor teoretice şi practice, stabilirea criteriilor de delimitare, comparare, evaluare a diferitelor doctrine şi teorii, precum şi analiza acestora şi elaborarea unor viziuni proprii privind dezvoltarea acestei problematici.

În procesul cercetărilor au fost utilizate teze ştiinţifice şi concluzii conţinute în

diverse lucrări de specialitate şi din alte ramuri ale dreptului comun şi comercial. În

procesul investigaţiilor au fost utilizate lucrările mai multor doctrinari din România,

Republica Moldova şi din străinătate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Colectiv de Munca.doc