Contractul Colectiv de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 7454
Mărime: 39.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dandara Liliana

Cuprins

Introducere.3

Capitolul I: Aspecte generale privind contractul colectiv de muncă.5

§1.1 Notiunea si definirea contractului colectiv de muncă.5

§1.2 Aparitia si evolutia contractului colectiv de muncă.8

§1.3 Natura si caracterele juridice ale contractului colectiv de muncă.11

Capitolul II:Conditii si reglementări privind contractul colectiv de muncă.13

§2.1 Continutul contractului colectiv de muncă.13

§2.2 Forma si durata contractului colectiv de muncă.17

§2.3 Încheirea si negocierea contractului colectiv de muncă.19

§2.4 Modalitati de modificare si încetare a contractului colectiv de muncă.24

Încheierea.26

Bibliografie.30

Extras din document

Introducere

Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările de ordin social si juridic în ceia ce priveste armonizarea relatiilor sociale cu prevederile legale atît in plan national cît si international.

Datorită acestui fapt, preocupările asupra temei studiate s-au îndreptat spre abordarea a acestei instituţii, încercând să învederăm fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.

Actualitatea temei investigate rezidă şi în importanta ce o antrenează în plan

socio-juridic prin litigiile ce le generează deoarece în economia de piată, deoarece contractul colectiv de muncă a devenit un atribut important, deoarece din punct de vedere juridic si economic reglementează drepturile si obligatiile ambelor părti antrenate în încheierea acestui act juridic precum si stabileste pretul fortei de muncă pe piata muncii. Sindicatul este acel organ care protejează interesele social-economice dar si cîstiga drepturi fundamentale de muncă. Astfel principala cale de impunere a drepturilor de muncă a salariatilor este elaborarea si negocierea contractului colectiv de muncă deoarece prin negocierea acestui contract reprezentantii salariatilor se află pe pozitii de egalitate cu patronatul.

Gradul de cercetare a temei

În doctrina din Republica Moldova m-am oprit asupra lucrărilor specialiştilor N.Romandaş, E.Donos, S.Ghimpu, A.Țiclea şi alţii, care, în opererele lor, au pus un accent pe tratarea institutiei contractului colectiv de muncă cu toate caracterele sale incepînd cu reglementari legale si finisînd cu definitii, pareri si sugestii doctrinale privind această institutie a dreptului muncii.

În concluzie, toate aceste perspective de cercetare, ne-au permis să cuprindem în

conţinutul lucrării atât elementele cele mai importante ale regimului legal al instituţiei

abordate, cât şi ideile cele mai reprezentative care au fost exprimate de doctrinarii din

România, Republica Moldova, şi confirmate de practica instanţelor judecătoreşti.

Totodată, acest mod de cercetare a temei, ne-a îngăduit să exprimăm păreri proprii care conferă originalitatea şi caracterul creator prezentei teze de investigare, cu atât mai mult cu cât în doctrina de specialitate din cele două ţări.

Scopul şi obiectivul lucrării

Scopul lucrării constă în analiza institutiei contractului colectiv de muncă, în general şi în cadrul acesteia privind notiunea, forma, efectele juridice,conditiile de valabilitate precum si metodele de negociere, modificare si încetare a contractului colectiv de muncă.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al studiului

Baza metodologică a cercetărilor este constituită dintr-un sistem de norme,

procedee şi mijloace de cunoaştere ştiinţifică. Tema a fost investigată prin utilizarea unor metode ştiinţifice speciale şi particulare ale activităţii de cunoaştere. O semnificaţie deosebită au avut metodele logico-juridice, istorice, comparative de interpretare a normelor de drept etc. Utilizând metodele evidenţiate, au fost posibile studierea şi analiza aspectelor teoretice şi practice, stabilirea criteriilor de delimitare, comparare, evaluare a diferitelor doctrine şi teorii, precum şi analiza acestora şi elaborarea unor viziuni proprii privind dezvoltarea acestei problematici.

În procesul cercetărilor au fost utilizate teze ştiinţifice şi concluzii conţinute în

diverse lucrări de specialitate şi din alte ramuri ale dreptului comun şi comercial. În

procesul investigaţiilor au fost utilizate lucrările mai multor doctrinari din România,

Republica Moldova şi din străinătate.

Preview document

Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 1
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 2
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 3
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 4
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 5
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 6
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 7
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 8
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 9
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 10
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 11
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 12
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 13
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 14
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 15
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 16
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 17
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 18
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 19
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 20
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 21
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 22
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 23
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 24
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 25
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 26
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 27
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 28
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 29
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Contractul Colectiv de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă

1. Definiție.Caracteristici Potrivit art. 1 lit. p din Legea Dialogului Social nr. 62/ 2011, conflictul colectiv de muncă este acel conflict de...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Modalitățile și participanții la executarea silită

Modalitatile si participantii la executarea silita 1.Scurt istoric asupra executării silite In noul context istoric creat de Revolutia din...

Drepturile si Libertatile Fundamentale ale Drepturilor Omului

1.Drepturile si libertătile fundamentale ale omului garantate de Conventia Europeană si de protocoalele sale aditionale Fundamentîndu-se pe...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Contractul colectiv de muncă - influența acestuia asupra relațiilor de muncă

Semnificaţia termenului „muncă” provine din limba slavonă – „monka” unde are mai multe sensuri Un prim sens, principal, este acela de activitate...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Contractul colectiv de munca

INTRODUCERE ”Munca nu este pedeapsa omului. Este recompensa sa, puterea sa si placerea sa.” George Sand Așa cum se știe, muncă, înnobilează...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

1.Definiţie şi cadrul internaţional. Conform art. 229 alin 1 din Codul muncii contractul colectiv de muncă este convenţia incheiată in formă...

Ai nevoie de altceva?