Contractul Colectiv de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8316
Mărime: 40.66KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ardeleanu

Cuprins

PARTEA I – CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

1. Actualitatea temei investigate 2

2. Scurt istoric al reglementării contractului colectiv de muncă 3

3. Categorii de contracte colective de muncă si conţinutul acestora 7

4. Cadrul legal naţional 8

5. Cadrul legal internaţional 10

6. Încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate 10

7. Înregistrarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate 11

8. Negocierea contractului colectiv de muncă 12

8.1 Sesizarea existenţei clauzelor negociate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 130/1996 13

8.2 Modificarea clauzelor care contravin dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 130/1996 14

8.3 Constatarea nulităţii clauzelor care contravin dispoziţiilor art.8 din Legea nr.130/1996 14

9. Conţinutul contractului colectiv de muncă 15

10. Efectele clauzelor contractelor colective de muncă 16

11. Modificarea contractului colectiv de muncă 16

12. Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă 17

PARTEA A II-A – STUDIU DE CAZ

SPEŢĂ – CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 20

BIBLIOGRAFIE 27

Extras din document

PARTEA I

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

1. Actualitatea temei investigate

Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul comunitar.

Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul

acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă

aceluiaşi proces de transformare.

Datorită acestui fapt, preocupările noastre s-au îndreptat spre abordarea comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învederăm fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.

În acest context, relevăm faptul că modificările de ordin legislativ au urmat cursul

firesc al transformărilor din baza materială şi din concepţia filozofico-juridică privind

instituţia dreptului muncii.

Actualitatea temei investigate rezidă şi în consecinţele ce le antrenează în plan

socio-juridic prin litigiile ce le generează. Necesitatea diminuării consecinţelor negative, în acest domeniu, a determinat legiuitorul să reglementeze limitativ situaţiile în care angajatorul poate să dispună încetarea contractului individual de muncă. În acest sens a creat şi instituţia concedierilor individuale şi colective, instituţie necunoscută în legislaţia muncii anterioară.

Obiectivele investigaţiei noastre privesc cazurile în care poate avea loc încetarea

contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, din motive care ţin de persoana

salariatului sau care nu ţin de persoana salariatului.

Procedura concedierii salariaţilor din iniţiativa angajatorului a fost abordată în

lumina noilor reglementări ale legislaţiei muncii, fiind investigate, cu caracter de noutate, toate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile procedurale şi de formă ale încetării contractului de muncă.

2. Scurt istoric al reglementării contractului colectiv de muncă

Reglementările cuprinse in Codul civil si cele din Codul comercial nu au avut in

vedere, in mod special, raporturile juridice al căror obiect il reprezenta munca. Din

această cauză, a lipsei unui regim juridic atent chibzuit, care să surprindă in

coordonate reale funcţia economică si socială a muncii, s-a ajuns, de multe ori, la un

dezechilibru vătămător in relaţiile dintre muncitori si patroni.

Dezvoltarea industrială de la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX si,

ca consecinţă, cresterea numărului salariaţilor au condus la necesitatea reglementării

raporturilor dintre patroni si lucrători. Instrumentul capabil să răspundă acestui deziderat

a fost contractul colectiv de muncă. Apariţia si impunerea sa sunt considerate un mare

succes al miscării muncitoresti. De reţinut este că el a fost folosit inainte de a fi legiferat,

sub forma inţelegerilor dintre patroni si reprezentanţii sindicatelor in urma grevelor, ca

mijloc de rezolvare a conflictelor de muncă. De aceea, contractul colectiv de muncă a fost

numit un „copil al grevei".

„Convenţia colectivă de muncă - se menţiona in literatura de specialitate

interbelică – este una dintre cele mai mari reforme sociale realizate in veacul al XIX – lea

si prezintă o considerabilă importanţă pentru muncitori. Graţie ei, condiţiile de muncă nu

se mai stabilesc intre un muncitor slab, izolat, ros de foame si un patron puternic.

Lucrătorii, in această convenţie, se prezintă unităţii; ei reprezintă astfel o forţă egală cu

aceea a patronului si pot discuta cu el in condiţiuni de egalitate".

În ţara noastră, s-a vorbit pentru prima dată de contractul colectiv de muncă in

anul 1909 cu ocazia prezentării proiectului legii Orleanu, cand s-a recunoscut importanţa

acestui contract pentru „pacea socială".

Contractul colectiv a fost reglementat iniţial, pe cale indirectă, prin Legea

conflictelor colective de muncă din 1920. „Acest act normativ”, se arăta in expunerea de

motive a Legii contractelor de muncă din 1929, „introducand procedura obligatorie a

conciliaţiunii si in unele cazuri arbitrajul obligatoriu, a impus pe cale legală, dar indirectă,

regimul convenţiunilor colective de muncă, căci de cele mai multe ori rezultatul ca si

hotărarea de arbitraj, imbracă forma unui contract colectiv de muncă". Referire directă la

acest contract face Legea contractelor profesionale din 1921, desi utilizează o altă

terminologie. Astfel, in art. 32 se prevede că „sindicatele profesioniste de muncitori,

recunoscute ca persoane juridice se vor bucura de avantajul de a incheia, fie ca patroni

izolaţi, fie ca asociaţii de patroni, invoieli colective de muncă, iar in art. 25 că „sindicatul

profesional are dreptul să stea in justiţie pentru fapte izvorate din convenţiuni colective".

Necesităţile practice au dus la intocmirea unui proiect de lege special asupra

reglementării contractului colectiv de muncă in 1919, care insă nu a fost adoptat de Parlament.

Preview document

Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 1
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 2
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 3
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 4
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 5
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 6
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 7
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 8
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 9
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 10
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 11
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 12
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 13
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 14
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 15
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 16
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 17
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 18
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 19
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 20
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 21
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 22
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 23
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 24
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 25
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 26
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Contractul Colectiv de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Incetarea Contractului Individual de Munca - Concedierea pentru Necorespundere Profesionala

1. Regimul juridic al încetării contractului individual de muncă Contractul individual de muncă, conform art. 10 din Codul muncii (Legea nr....

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă

1. Definiție.Caracteristici Potrivit art. 1 lit. p din Legea Dialogului Social nr. 62/ 2011, conflictul colectiv de muncă este acel conflict de...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Drepturile si Libertatile Fundamentale ale Drepturilor Omului

1.Drepturile si libertătile fundamentale ale omului garantate de Conventia Europeană si de protocoalele sale aditionale Fundamentîndu-se pe...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate 1.1 Consideratii generale si cadrul legal Conform Art. 236. (1) din Codul muncii contractual...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Contractul colectiv de muncă - influența acestuia asupra relațiilor de muncă

Semnificaţia termenului „muncă” provine din limba slavonă – „monka” unde are mai multe sensuri Un prim sens, principal, este acela de activitate...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Contractul colectiv de munca

INTRODUCERE ”Munca nu este pedeapsa omului. Este recompensa sa, puterea sa si placerea sa.” George Sand Așa cum se știe, muncă, înnobilează...

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

1.Definiţie şi cadrul internaţional. Conform art. 229 alin 1 din Codul muncii contractul colectiv de muncă este convenţia incheiată in formă...

Ai nevoie de altceva?