Contractul Colectiv de Munca

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contractul Colectiv de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Aspecte introductive

Contractele reprezinta acorduri de vointa încheiate cu scopul de a produce efcete juridice, mai exact de constitui sau de a stinge raporturi juridice cocrete.Ele nu constituie izor de drept deoarece nasc drepturi si obligatii numaI pentru partile semnatare. Se poate aprecia, deci, ca un contract reprezinta legea partilor.

De la regula prezentata anterior fac exceptie contractele conlective de munca. Ccontractele colective de munca reprezinta alaturi de statutele profesionale si disciplinare, regulementele de ordine interioara izvoarelor specifice pentru dreptul muncii.

Contractele colective munca pot fi considerate ca fiind o categorie de izovare de natura speciala deoarece ele nu sunt adoptate de legiuitor ci sunt rezultatul negocierii partenerilor la relatiile de munca. Stabilirea conditiilor de munca se face asadar pe baza contractuala si nu în puterea legii. Totusi Desi în periada comunista a avut un rol nesemnificativ, dupa revolutia din 1989, odata cu trecerea la econmia de piata contractele colective de munca au devenit cea mai importanta categorie de izvoare interne ale dreptului muncii.

În ceea ce priveste cadrul juridic al acestui tip de contract trebuie în primul rând mentionata Constitutia României, care preved la art. 41, alin. (5) Dreptul la negocieri colective în materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.

De asemenea trebuie mentionata Legea contractului colectiv de munca 130/1996 modificata prin Legea 143/1997, precum si Legea 53/2003 cu modificarile ulterioare- titlul VIII Contractele colective de munca .

Notiune

Conform Codul actual al muncii titlul VIII, atr. Art. 236. - (1) Contractul colectiv de munca este conventia încheiata în forma scrisa între angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile d e munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Trebuie retinut faptul ca pacturile si acordurile încheiate între Guvern si sindicate pe de o parte si patronate pe de lata parte, nu reprezinta contracte colective de munca încheiate la nivel national.

Caracteristici

În calitate de izvor al dreptului muncii, contractul colectiv de munca întruneste, ca orice alt izvor de drept urmatoarele trasaturi:

-general- vizareaza raporturile de munca ale tuturor salariatior de la un anumit nivel si nu a unui sigur individ.

-permanent-pe durata valabilitatii se aplica de un numar nedefinit de ori

-obligatoriu.

Deoarece au calitate de izvor de dreptul muncii, contractele colective de munca încheiate la nivel national sunt obligatorii pentru contractele de la nivelele inferioare, pe baza lor urmând a se încheia si contractele individuale de munca.

De asemenea contractul colectiv de munca, asemanator tuturor contractelor de drept civil, mai are si urmatoarele caracteristici:

Bilateral-presupune existenta si manifestarea de vointa a doua parti;

Numit- continutul sau este reglementat în mod expres reglenatat în Codul muncii si Legea 130/1996

Sinalagmatic- reciprocitate de prestatii. Într-adevar, atât patronul (patronatul), cât si salariatii au drepturi si obligatii proprii care corespund celor avute de catre cealalta parte.

Solemn- forma scrisa fiind impusa de natura sa juridica (contract normativ) precum si de lege (art. 25 din legea nr. 130/1996) ;

Cu titlu oneros-partile realizeaza reciproc anumite prestatii în schimbul acelora pe care s-au obligat sa le efectueze în favoarea celeilalte, fiecare dintre parti urmarind un folos propriu;

Cumulativ- prestatiile la care se obliga partile fiind cunoscute înca de la început , de la încheierea contractului, iar executarea lor nu depinde de un eveniment incert.

Trebuie retiunut faptul ca spre deosebire de alte tipuri de contracte contractul colectiv de munca produce efecte si asupra altor persoane decât cele semnatare, ceea ce îl face o exceptie de la principiul relativitatii contractelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Colectiv de Munca.doc