Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Lupu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Contractul colectiv de muncă.
1.1. Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă
1.2. Natura juridică a contractului colectiv de muncă
1.3. Caracterele contractului colectiv de muncă
1.4. Categorii de contracte colective de muncă
2. Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate
2.1. Negocierea contractului
2.2. Clauzele contractului
2.3. Publicarea contractului
3. Speţă referitoare la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate
4. Concluzii
5. Bibliografie

Extras din document

1. Contractul colectiv de muncă

Orice contract trebuie privit ca o intelegere, acord de vointa prin care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice dau nastere, modifica sau sting un raport juridic.

Contractul colectiv de muncă reprezintă o convenţie încheiată în formă scrisă între angajator pe de o parte, şi salariaţi prin reprezentanţii lor desemnaţi sau prin sindicate, acolo unde ele există, de cealaltă parte. În această convenţie se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

1.1 Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă.

Actele normative interne care au reglementat acest contract l-au definit astfel :

- Convenţie scrisă privitoare la condiţiile de muncă şi salarizare incheiată, pe de o parte, de unul sau mai mulţi ȋntreprinzători, de grupări sau asociaţii ale acestora şi pe de altă parte, de asociaţii profesionale sau grupările de salariaţi;

- Convenţie care se ȋncheie ȋntre Comitetul Sindical din ȋntreprindere sau instituţie, ca reprezentant al muncitorilor şi funcţionarilor, pe de o parte şi a celor care angajează pe de altă parte;

- Convenţia dintre patroni şi salariaţi prin care se stabilesc, ȋn limitele prevazute de lege, clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ce decurg din raporturile de muncă;

- Convenţie ȋncheiată ȋn formă scrisă ȋntre patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori ȋn alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă;

1.2. Natura juridică a contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă deoarece este ȋn acelaşi timp:

- Act juridic bilateral- din care izvorăsc drepturi şi obligaţii subiective şi reciproce ale părţilor; ȋn contractile colective sunt concretizate măsurile de protecţie ale unui grup de salariaţi;

- Izvor de drept- decurge din caracterul normativ al contractului colectiv de muncă, la orice nivel este ȋncheiat prezintă caracteristicile unei legi pentru fiecare parte a contractului;

- Are caracter general şi abstract deoarece reglementează condiţiile de muncă ale unui grup de salariaţi

- Este impersonal deoarece reglementează situaţia tuturor salariaţilor de la nivelul la care se ȋncheie;

- Caracter permanent

- Valoare obligatorie

1.3. Caracterele contractului colectiv de muncă

Din punct de vedere al caraterelor sal contractul colectiv de muncă se aseamănău contractele civile, precum şi cu cele individuale de muncă. Astfel caracterele contractului de muncă sunt:

• Contract numit deoarece corespunde unor operaţiuni juridice determinate;

• Contract sinalagmatic pentru că ȋntre părţile contractante se creează obligaţii reciproce: salariaţii se obligă la prestarea muncii iar patronii se obligă la plata salariului şi la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă;

• Contract oneros pentru că fiecare parte doreşte procurarea unui avantaj;

• Contract comutativ deoarece prestaţiile se cunosc ab initio iar executarea lor nu depinde de un element incert;

• După modul de executare este un contract cu prestaţii succesive;

1.4. Categorii de contracte colective de muncă

Contractele colective de muncă se pot ȋncheia la nivelul:

-angajatorilor;

-grupurilor de angajatori (societăţi comerciale şi regii autonome), dacă sunt constituite asociaţii patronale la acest nivel;

-ramurilor de activitate;

-naţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate.docx