Contractul de Antrepriza

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul de Antrepriza.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 24 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aluclimova Dina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 2
Capitolul I. CONTRACTE CIVILE. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA 3
1.1 Notiune. Asemanari si deosebiri intre contractul de antrepriza si alte contracte 3
1.2 Conditiile de valabilitate a contractului de antrepriza 6
1.3 Efectele contractului de antrepriza 7
1.4 Reguli speciale privind antrepriza de constructii 12
1.5 Incetarea contractului de antrepriza 15
Anexa. Exeplu contractului de antrepriza 16
Bibliografie 20

Extras din document

Introducere

Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este condusa de principiul libertăţii contractuale, deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane.

O parte este obligată prin contract numai pentru că şi-a exprimat dorinţa în acest sens şi numai în limitele in care a convenit.

Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este legal făcută, ea are "putere de lege" intre părţi.

Importanta contractului, ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice se evidentiaza în toate domeniile, de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (ca de pildă, cumpărarea celor necesare traiului), pina la conducerea economiei nationale si la stabilirea relatiilor internationale.

Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre; el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare, educă oamenii în sensul disciplinei contractuale.

Scopul acestei lucrari are ca tinta fundamentarea cunostintelor in domeniul Dreptului Civil si anume ceea ce tine de contractele civile in deosebi Contractul de Antrepriza care si va fi tema acestei lucrari.

Lucrarea cuprinde urmatoarele compartimente:

• Introducere

• Capitolul I. CONTRACTE CIVILE. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA

• Notiune. Asemanari si deosebiri intre contractul de antrepriza si alte contracte

• Conditiile de valabilitate a contractului de antrepriza

• Efectele contractului de antrepriza

• Reguli speciale privind antrepriza de constructii

• Incetarea contractului de antrepriza

• Anexa. Model al contractului de antrepriza

• Bibliografie

Capitolul I. CONTRACTE CIVILE. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA

1.1 Notiune. Asemanari si deosebiri intre contractul de antrepriza si alte contracte

Notiune. Contractul de antrepriza este contractual prin care una dintre parti, antreprenor se oblige fata de cea lalta parte client sa execute pe riscul sau o anumita lucrare, in schimbul unei remunerari care se stabileste in raport cu rezultatul lucrarii. Pe baza acestui contrac se efectueaza si se executa lucrari de constructii, lucrari legate de instalare, prestari servicii. Regulile ce tin de antrepriza se aplica in lipsa unor reglementari special sau in completarea lor si lucrarilor intelectuale. Esenta contractului de antrepriza, indifferent de lucrarile realizate prin intermediul sau, consta in faptul ca antreprenorul se oblige fata de client sa execute o anumita lucrare si sa-l predea rezultatul acesteia, afectuand lucrarea pe riscul sau.

Delimitarea de alte contracte. Contractul de antrepriza isi poate gasi asemanari cu asa contracte ca: contractul de munca, contractul de locatiune, contractul de vanzare-cumparare, contractul de mandat si depozit iata de ce este necesar sa fie enuntate punctele ce duc la deosebirea acestor contracte pentru a stabili regimul juridic aplicabil.

1. Deosebirile dintre Contractul de antrepriza si Contractul de munca:

- Antreprenorul este platit pentru rezultatul muncii sale, iar angjatul dupa capacitatea si calitatea muncii depuse, independent de rezultat;

- Antreprenorul se bucura de independenta juridica in privinta modului de executare a lucrarii, organizand munca dupa aprecierea sa si efectuand-o pe propriul sau risc, in timp ce angajatul este incadrat intr-un colectiv de munca, fiind spus unui regulament de ordine interioara, patronul avand asupra lui un drept de control si dirijare;

- Clientul nu raspunde de pagubele cauzate de antreprenor tertilor, spre deosebire de patron, care in baza contractului de prepusenie, raspunde in calitate de comitent fata de terti de faptele angajatului sau.

2. Contractul de antrepriza se deosebeste fata de Contractul de locatiune prin

faptul ca in timp ce locatiunea asigura folosirea temporara a unui lucru in schimbul unui pret, antrepriza are ca obiect executarea unei lucrari in schimbul unui pret stabilit in raport cu rezultatul ei.

Daca antreprenorul se obliga sa procure, pa langa munca sa, si materialul necesar pentru confectionarea lucrului ce face obiectul contractului, atunci operatiunea juridica se aseamana cu vanzarea unui lucru viitor. Calificarea juridica a contractului va depinde de intentia partilor. Contractul va fi socotit de antrepriza daca din intentia partilor rezulta ca procurarea materialelor de catre antreprenor nu constituie decat o clauza accesorie a contractului, al carui obiect principal este realizarea lucrarii, privata ca rezultat si dimpotriva daca materialul procurat este elementul esential al contractului, depasind vadit valoarea muncii, atunci merge vorba despre vanzarea unui lucru in viitor.

Fisiere in arhiva (2):

  • Contractul de Antrepriza.doc
  • exemlar Contract de antrepriza.doc