Contractul de Antrepriză

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2889
Mărime: 18.95KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Capitolul I. Noţiune şi caractere juridice

1.1. Notiune

Potrivit articolului 1851 din noul cod civil, „ prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ“.

Noţiunea de antrepriză este generală, astfel încât pe baza acestui contract se execută lucrări de construcţii, lucrări de instalaţi, prestări servici; reguli referitoare la antrepriză se aplică, în lipsa unor reglementări speciale sau în completarea lor şi lucrărilor intelectuale ( meditaţii, consultaţii profesionale)¹.

Esenţa contractului de antrepriză, indiferent de lucrările realizate prin intermediulsău, constă în faptul că antreprenorul se obligă faţă de client să execute o anumită lucrare şi să-i predea rezultatul acesteia, efectuând lucrarea pe riscul său.

1.2. Delimitarea de alte contracte

Contractul de antrepriză se aseamănă cu alte contracte ( de muncă, de locaţiune, de vânzare-cumpărare, de mandat, şi de depozit), astfel încât este necesar să fie arătate elementele de deosebire faţă de aceste contracte, pentru a fi stabilit regimul juridic aplicabil.

a) Deosebirile dintre contractul de antrepriză şi contractul de muncă sunt următoarele:

- antreprenorul este plătit pentru rezultatul muncii sale, iar angajatul după cantitatea şi calitatea muncii depuse, independent de rezultat.

- antreprenorul se bucură de independenţă juridică în privinţa modului de executare a lucrării, organizând munca după aprecierea sa şi efectuând-o pe propriul său risc², în timp ce angajatul este încadrat într-un colectiv de muncă, fiind supus unui regulament de ordine interioară, patronul având asupra lui un drept de control şi dirijare.

- clientul nu răspunde de pagubele cauzate de antreprenor terţilor, spre deosebire de patron, care, în baza contractului de prepuşenie, răspunde în calitate de comitent faţă de terţi de faptele angajatului său.

b) Contractul de antrepriză se deosebeşte faţă de contractul de locaţiune prin aceea că în timp ce locaţiunea asigură folosirea temporară a unui lucru în schimbul unui preţ (chirie), antrepriza are ca obiect executarea unei lucrări în schimbul unui preţ stabilit în raport cu rezultatul ei.

c) Dacă antreprenorul se obligă să procure, pe lângă munca sa, şi materialul necesar pentru confecţionarea lucrului ce face obiectul contractului, atunci operaţiunea juridică se aseamănă cu vânzarea unui lucru viitor.

Potrivit articolului 1855 din noul Cod civil, „ contractul este de vânzare, iar nu de antrepriză atunci când, potrivit intenţiei părţilor, executarea lucrării nu constituie scopul principal al contractului, avându-se în vedere şi valoarea bunurilor furnizate“.

Calificarea juridică a contractului va depinde de intenţia părţilor. Contractul va fi calificat antepriză, dacă din intenţia părţilor rezultă că procurarea materialelor de către antreprenor nu constituie decât o clauză accesorie a contractului, al cărui obiect principal este realizarea lucrării, privită ca rezultat. Dimpotrivă, dacă materialul procurat este elementul esenţial al contractului, depăşind vădit valoarea muncii, atunci este vorba despre vânzarea unui lucru viitor¹.

d) Antrepriza se deosebeşte de mandat, întrucât are ca obiect săvârşirea unor fapte materiale, iar nu a unor acte juridice, iar antreprenorul nu are puterea de a-l reprezenta pe client, contractele încheiate de el cu terţii neproducând efecte faţă de client.

e) Antrepriza se aseamănă cu depozitul, dacă lucrarea se execută cu materialul clientului, predat de antreprenor. Pe timpul cât materialele se află la el, antreprenorul răspunde pentru păstrarea lucrurilor sau a materialelor respective, ca un depozitar, însă obligaţia sa principală este de prelucrare a materialelor, iar nu de păstrare a lor.

Pentru calificarea naturii juridice a contractului este necesar să se determine dacă efectuarea lucrării sau păstrarea lucrului formează conţinutul principal al contractului.

1.3. Caractere juridice

Contractul de antrepriză este un contract sinalagmatic ( bilateral), cu titlu oneros, comutativ, cu executarea succesivă şi consensual.

La antrepriza de lucrări publice, care se pot contracta numai pe baza unei licitaţii publice, antrepriza are caracter solemn, fiind prevăzute de lege forme speciale pentru validitatea contractului.

În cele mai multe cazuri, antrepriza este un contract încheiat intuitu personae, întrucât clientul încredinţiază lucrarea unui anumit antreprenor, în considerarea calităţilor sale personale.

Acest caracter se referă însă, de regulă, numai la organizarea şi conducerea lucrărilor, iar nu şi la executarea lor efectivă; antreprenorul este obligat să execute personal lucrarea numai dacă există clauză contractuală în acest sens sau aceasta este subînţeleasă din împrejurările cauzei

Preview document

Contractul de Antrepriză - Pagina 1
Contractul de Antrepriză - Pagina 2
Contractul de Antrepriză - Pagina 3
Contractul de Antrepriză - Pagina 4
Contractul de Antrepriză - Pagina 5
Contractul de Antrepriză - Pagina 6
Contractul de Antrepriză - Pagina 7
Contractul de Antrepriză - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Antrepriza.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate...

Evaziunea Fiscală

1. Conceptul de evaziune fiscală Evaziunea fiscală constituie la momentul prezent un fenomen economic și social complex. Este imperios necesar,...

Contractul de Mandat

Mandatul este acel contract prin care o persoană numită mandatar, se obligă, fără plată, de a încheia unul sau mai multe acte juridice în numele şi...

Contractul de Donație

1. Notiunea contractului de donatie Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator,...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Contractul de Împrumut de Folosință

1. Introducere. Cadru juridic Împrumutul de folosinţă este un act prin care o persoană remite gratuit spre folosinţă temporară sau, după caz,...

Contract de Împrumut

Reclamantul L.D.S. a chemat în judecata pârâta B.D. solicitând sa se constate intervenita între parti vânzarea-cumpararea imobilului situat în...

Te-ar putea interesa și

Ciupercărie

Cap. 1. - DESCRIEREA AFACERII 1.1. Descrierea ideii de afaceri O afacere la indemana oricarui mic investitor o reprezinta cultivarea ciupercilor...

Consumurile din activitatea de construcții

1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii 1.Continutul si clasificarea consumurilor in constructii Consumurile -reprezintă...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Achiziții - portofele

1. MOTIVATIE Portofelul este un accesoriu practic si inedit, indispensabil atat sexului feminin cat si celui masculin. Pretul variaza in functie...

Contractul de Antrepriză

Introducere Actualitatea temei investigate. Economia noastră tinde spre economia specifică societăţii de consum. În aceste condiţii are loc un...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Contractul de antrepriză

ARGUMENTUL LUCRĂRII Prin „drept” se înțelege totalitate normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementării relațiilor dintre...

Contractul de Antrepriză în Construcție Capitală

Notiunea contractului de antrepriza în constructie capitala. Cel mai cunoscut gen de antrepriza este antrepriza de constructii; construire...

Ai nevoie de altceva?