Contractul de Arendare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3152
Mărime: 22.76KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: DREPT I.D. nota 10

Extras din document

I. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE

„Codul civil a reglementat contractul de arendare în art.1454-1469, ca o variantă a contractului de locaţiune, ca un instrument juridic specific de închiriere a fondurilor rurale.

Dacă în perioada 1945- 1989 acest contract a devenit inaplicabil, refuzându-se atât prin doctrină, cât şi în practica judiciară, să i se dea eficienţa juridică, prin Legea arendării nr. 16/1994, contractul de arendare a primit o nouă reglementare legală.

Potrivit art.26 din Legea nr.16/1994, „dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei civile, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi”, astfel încât, în prezent, rezultă că vor fi aplicabile dispoziţiile Legii nr. 16/1994, iar în completarea acestora se aplică normele prevăzute de Codul civil.

Spre deosebire de locaţiune, contractul de arendare este un contract solemn, cerinţele formei scrise şi a înregistrării în termen de 15 zile de la încheiere la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate fiind prevăzute “ad validitatem”, sub sancţiunea nulităţii absolute (art.6 şi art.24 din Legea 16/1994).

Potrivit art.2 din legea 16/1994, „prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator şi arendaş, cu privire la exploatarea terenurilor agricole, pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi”.

Vom defini contractul de arendare, ca fiind un contract prin care una dintre părţi, numită arendator, transmite celeilalte părţi, numită arendaş, bunuri agricole în vederea exploatării pe o durată determinată şi în schimbul unui preţ, numit arendă, stabilite de părţi.

Părţile contactante pot fi persoane fizice sau juridice. Arendator poate fi proprietarul bunurilor agricole, uzufructuarul sau alt deţinător legal al acestor bunuri, iar arendaş poate fi numai cetăţean roman cu domiciliul în România sau persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în România şi cu obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole (art.3 alin.2 şi 3).

Reglementare

Contractul de arendare este reglementat prin Legea arendării nr.16/1994 (modificată prin L.nr.58/1995 şi L.nr.65/1998 pentru modificarea şi completarea L.nr. 16/1994) şi Normele metodologice aprobate prin Ordinul 26/1994 al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. În completarea acestora se aplică Codul Civil (art.1454 şi următoarele).

Alte reglementări:

D. nr.46/1994 privind promulgarea Legii arendării;

L. nr.58/1995 pentru modificarea şi completarea articolului 25 din Legea arendarii nr.16/1994 modifică şi completează art. 25;

L. nr.65/1998 pentru modificarea şi completarea Legii arendarii nr.16/1994

modifică art. 2, art. 3 alin. (1), (2) şi (3), art. 5 lit. f, art. 7, art. 8 alin. (1) şi (3), art. 10, art. 13; introduce la art. 3 alin. (21) şi alin. (31), art. 211, art. 251; abrogă art. 4 alin. (2), art. 15-17 şi art. 19;

O.U.G. nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

introduce alin. (2) la art. 5, alin. (5) la art. 6, art. 252

L. nr.350/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994 aprobă O.U.G. 157/2002 si modifică art. 4 alin. (1), art.5 alin.(2), art. 8 alin. (2), art.12 alin. (2), art.18, art.251, art.25

L. nr.276/2005 pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994

- modifică, la data aderării României la U.E., art. 3 alin. 2, 21 şi 3;abrogă, la data aderării României la U.E., art. 3 alin. 31

Preview document

Contractul de Arendare - Pagina 1
Contractul de Arendare - Pagina 2
Contractul de Arendare - Pagina 3
Contractul de Arendare - Pagina 4
Contractul de Arendare - Pagina 5
Contractul de Arendare - Pagina 6
Contractul de Arendare - Pagina 7
Contractul de Arendare - Pagina 8
Contractul de Arendare - Pagina 9
Contractul de Arendare - Pagina 10
Contractul de Arendare - Pagina 11
Contractul de Arendare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Arendare.doc

Alții au mai descărcat și

Incheierea Contractelor Administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Tratatul de la Maastricht

TRATATUL DE LA MAASTRICHT I. Contextul adoptării Tratatului de la Maastricht şi perspectivele sale Actul Unic European a condus, în mod...

Rolul Sefului Statului conform Constitutiilor Romaniei, Ungariei si Italiei

Conform Constitutiei , fiecare stat este guvernat de catre un lider care este desemnat pentru a reprezenta statul respectiv numit printr-o...

Logica Juridică

Generalitati A.Se pot elabora multiple tipologii ale limbajelor şi în structura fiecăreia se poate găsi o “căsuţă” pentru ceea ce se numeşte, în...

Metodologia Juridică

METODOLOGIA JURIDICA 1. Notiunea metodologiei juridice Stiinta dreptului, chemata sa cerceteze realitatea juridica extrem de dinamica si...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Contractul de Schimb a Bunurilor Imobile

Introducere. Prezanta lucrare reprezintă o analiză a contratului de schimb a bunurilor imobile în care am încercat să descriu care este evoluția...

Te-ar putea interesa și

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Arendarea

ARENDAREA Dupã cãderea comunismului, relatiile agrare românesti cu referire la dimensiunea exploatatiilor agricole au evoluat pe douã trasee...

Contractul de Arendare

Ca varietate a contractului de locatiune, contractul de arendare este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte...

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil

Sublocatiunea si cesiunea contractului 1.1 Sublocatiunea.Notiune. Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori...

Contract de Arendare

CONTRACTUL DE ARENDARE I. Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este...

Contractul de Arendare

Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una...

Modalitati de Gestiune in Cadrul Serviciilor Publice

Gestiunea serviciilor publice Termenul de gestiune, acceptat ca administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei persoane de către...

Ai nevoie de altceva?