Contractul de Donație

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 15409
Mărime: 52.29KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Dontu

Cuprins

Introducere

Capitolul I Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie.

§1. Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie.

§2. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de donatie.

Capitolul II Elementele contractului de donatie

§1. Elementele contractului de donatie

A. Partile contractului de donatie ( donatorul si donatarul ).

Sectiunea I

Incapacitatea în materia donatiei:

a). Interzisii judecatoresti.

b). Minorii.

c). Alte interdictii stabilite de lege în materia donatiei.

Sectiunea a II-a

Consimtamântul

B. Obiectul contractului de donatie.

C. Forma contractului de donatie.

§2. Tipurile donatiilor ce deriva din contractul de donatie.

A. Donatiile indirecte.

B. Donatiile deghizate.

C. Darurile manuale.

D. Darurile de nunta.

E. Aspecte privind donatia facuta unui sot, ambilor soti sau de

unul dintre soti celuilalt sot.

F. Donatia cu sarcini ( sub modo ).

Capitolul III Continutul contractului de donatie.

A. Obligatiile donatorului.

B. Drepturile si obligatiile donatarului.

Capitolul IV Raspunderea partilor conform contractului de donatie.

Capitolul V Revocarea si rezolutiunia contractului de donatie.

§1. Esenta si conditiile revocarii donatiei.

§2. Rezolutiunea contractului de donatie.

Extras din document

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie

1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie

Potrivit conceptiei romane care a fost însusita de legislatiile de origine latina, contractul este prezentat ca unul din izvoarele obligatiilor. La rândul lor obligatiile, sunt definite ca simple raporturi juridice care iau nastere, între doua sau mai multe persoane, prin acte sau fapte juridice.

Pozitia contractului în raport cu institutia “obligatiilor” îl prezinta ca fiind principalul izvor al obligatiilor, fara a fi si singurul. Alaturi de contract figureaza ca izvor al obligatiilor quasi contractul, delictul civil si quasi delictul civil.

Materia contractelor speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor civile si comerciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realizeaza, de regula, circulatia bunurilor (de exemplu, vânzarea - cumpararea, donatie, schimbul, împrumuarea), folosinta si conservarea lor (de exemplu, locatiunea, depozitul) ori crearea de valori (de exemplu antrepriza).

În dreptul roman contractul de donatie (practum donatignis) era recunoscut ca o întelegere neformala prin care “o parte, donator, pune la dispozitia unei alte parti, donatar, careva valori din contul patrimoniului sau, cu scopul maririi patrimoniului, celui din urma (animus donanoi). Donatia poate f înfaptuita în diverse forme juridice: transmiterea nemijlocita a dreptului de proprietate asupra bunului, în particular, plata sumei de bani, în forma acordarii dreptului de servitute s.a.m.d. Un caz aparte al donatiei era promisunea de a pune ceva la dispozitie, de a savârsi niste actiuni determinate s.a.m.d - promisiunea de donatie.

Deci, înca legislatia romana privea donatiunea ca un act prin care o parte numita, donator, îsi micsoreaza patrimoniul în favoarea celeilalte parti, numita donatar, cu scopul de a o îmbogati.

Necatând la acest fapt, contractul de donatie nu era recunoscut de catre clasicii juristi romani ca un contract tipic (contractus), dar se atribuia la întelegeri nefiind inclus nici într-o categorie de contracte (pacta).

Autorul rus ..>:@>2A:89, caracterizând sistema obligatiilor si contractelor potrivit dreptului clasic roman, subliniaza ca obligatiile contractuale (obligationes ex contractu) s-au depistat în patru grupe; “drept motiv al acestei devizari a servit deosebirea în momentul obligarii: îndatoriile, puterea juridica a carorva decurge din însasi întelege tipic (contractus), dar se atribuia la întelegeri nefiind inclus nici într-o categorie de contracte (pacta).

Autorul rus I.A.Pokrovskii, caracterizînd sistema de obligatiilor si contractelor potrivit dreptului clasic roman, subliniaza ca obligatiile contractuale (obligationes ex contractu) s-au divizat în patru grupe, drept motiv al acestei divizari a servit deosebirea în momentul obligarii: îndatoriile, puterea juridica a carora decurge din însasi întelegere (consensu), poarta denumire de contracte consensuale; îndatoriile, puterea juridica a carora se naste nu dintr-o simpla întelegere, ci dintr-o întelegere urmata nemijlocit cu transmiterea lucrului (res)

Preview document

Contractul de Donație - Pagina 1
Contractul de Donație - Pagina 2
Contractul de Donație - Pagina 3
Contractul de Donație - Pagina 4
Contractul de Donație - Pagina 5
Contractul de Donație - Pagina 6
Contractul de Donație - Pagina 7
Contractul de Donație - Pagina 8
Contractul de Donație - Pagina 9
Contractul de Donație - Pagina 10
Contractul de Donație - Pagina 11
Contractul de Donație - Pagina 12
Contractul de Donație - Pagina 13
Contractul de Donație - Pagina 14
Contractul de Donație - Pagina 15
Contractul de Donație - Pagina 16
Contractul de Donație - Pagina 17
Contractul de Donație - Pagina 18
Contractul de Donație - Pagina 19
Contractul de Donație - Pagina 20
Contractul de Donație - Pagina 21
Contractul de Donație - Pagina 22
Contractul de Donație - Pagina 23
Contractul de Donație - Pagina 24
Contractul de Donație - Pagina 25
Contractul de Donație - Pagina 26
Contractul de Donație - Pagina 27
Contractul de Donație - Pagina 28
Contractul de Donație - Pagina 29
Contractul de Donație - Pagina 30
Contractul de Donație - Pagina 31
Contractul de Donație - Pagina 32
Contractul de Donație - Pagina 33
Contractul de Donație - Pagina 34
Contractul de Donație - Pagina 35
Contractul de Donație - Pagina 36
Contractul de Donație - Pagina 37
Contractul de Donație - Pagina 38
Contractul de Donație - Pagina 39
Contractul de Donație - Pagina 40
Contractul de Donație - Pagina 41
Contractul de Donație - Pagina 42
Contractul de Donație - Pagina 43
Contractul de Donație - Pagina 44
Contractul de Donație - Pagina 45
Contractul de Donație - Pagina 46
Contractul de Donație - Pagina 47
Contractul de Donație - Pagina 48
Contractul de Donație - Pagina 49
Contractul de Donație - Pagina 50
Contractul de Donație - Pagina 51
Contractul de Donație - Pagina 52
Contractul de Donație - Pagina 53
Contractul de Donație - Pagina 54
Contractul de Donație - Pagina 55
Contractul de Donație - Pagina 56
Contractul de Donație - Pagina 57
Contractul de Donație - Pagina 58
Contractul de Donație - Pagina 59
Contractul de Donație - Pagina 60
Contractul de Donație - Pagina 61
Contractul de Donație - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Donatie.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementarea Dreptului de Aparare in Faza de Urmarire Penala si Cercetare Judecatoreasca

CAPITOLUL I DREPTUL LA APARARE. SCURT ISTORIC. LEGISLATIE. CARACTERISTICI Declansarea actiunii penale are ca finalitate tragerea la raspundere si...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Revocarea Donațiilor

Contractul de donaţie, face parte din categoria actelor cu titlu gratuit, mai precis a liberalităţilor, deoarece transmiţătorul îşi micşorează...

Donația Deghizată

1. NOŢIUNE Donaţia deghizată reprezintă acea donaţie ascunsă sub forma unui act juridic cu titlu oneros. Există deci o simulaţie: între părţi se...

Revocarea Donațiilor

1, Revocarea donaţiilor pentru neexecutarea sarcinilor. Condiţiile revocării. În termenii art 829 Cod civil „ donaţiunea între vii se revocă,...

Te-ar putea interesa și

Conditii de Validitate ale Contractului de Donatie

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Contractul de Donație

Introducere Noţiunea contractului de donaţie1 - Contractul reprezintă o instituţie juridică fundamentală a dreptului care a fost şi continuă să...

Contractul de Donație

Introducere. Noul Cod civil reprezintă o importantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor funda-mentale ale persoanelor, precum şi...

Contractul de Donatie in Dreptul Roman

DEFINIŢIE: Donaţia este actul prin care o persoană numită donator suferă o sărăcire, adică o micşorare a patrimoniului său în favoarea unei alte...

Ai nevoie de altceva?