Contractul de Mandat Comercial

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul de Mandat Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ada Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Ce este Dreptul?

Romanii considerau ca “dreptul este arta binelui si a dreptatii”(jus est ars boni et acqui).In conceptia lui Immanuel Kant,dreptul reprezinta “ansamblul conditiilor care limiteaza liberatile pentru a face posibil acordul lor”.Dupa Herbert Spencer “fiecare om este liber sa faca ceea ce vrea,numai sa nu ofenseze libertatea egala a nici unui alt om”.

Nu departe de aceste formulari,Louis Josserand defineste dreptul ca fiind “Constiinta si vointa colectiva care se substituie constiintelor si vointelor individuale pentru a determina prerogativele,drepturile subiective ale fiecaruia”

Juristul german Ihering vedea in drept o lupta perpetua: “viata dreptului este o lupta,lupta a popoarelor,a statului,a claselor, indivizilor”.

In sfirsit,Marx si Engels,reprosau burgheziei la mijlocul veacului trecut: “…dreptul vostru nu este decit vointa clasei voastre ridicata la rangul de lege,o vointa al carei continut este dat in conditiile materiale de viata ale clasei voastre”.

Supuse unor analize atente,oricare din definitiile sau ideile despre drept evocate mai sus contine mai mult decit un sambure de adevar si ne conduc catre contu-rarea notiunii al carei continut in cautam:DREPTUL.

Cuvintul drept este susceptibil de mai multe intelesuri.Este o dovada cum,in interactiunea notiune-cuvint,unul si acelasi grup sonor poate desemna mai multe notiuni,Astfel,cuvintul drept are-din punctul de vedere care intereseaza aici-mai multe acceptiuni:

a) –regula sau ansamblu de reguli de conduita,generale si obligatorii,dupa care se desfasoara activitatea umana in societate;

b) –prerogativa sau facultate(putere de a actiona) apartinind individului de care el se poate prevala in raporturile cu semenii sai si cu colectivitatea din care face parte si in care el se integreaza pe baza si in virtutea unui statut;

Contractul de mandat comercial cu si fara reprezentare

Concept si reglementare

Dat fiind specificul activitatii comerciale,aceasta in mare masura se realizeaza prin intermedieri

De aceea,comerciantul are interesul sa gaseasca mijloace de a incredinta unei alte persoane indeplinirea unor acte juridice care sa produca aceleasi efecte ca si cind acestea ar fi indeplinite de el.Pentru realizarea acestui deziderat, instrumentul juridic il constituie contractul de mandat cu sau fara reprezentare,care este reglementat de Codul Civil in art. 1532-1559 si de Dreptul Comercial in art. 374-401.

Deci,mandatul este un contract in puterea caruia o persoana numita MANDANT incredinteaza altei persoane numita MANDATAR,care accepta,gratuit sau in schimbul unei remuneratii,insarcinarea de a trata una sau mai multe operatii in contul mandantului (art. 1532 Codul Civil).

Codul comercial nu da o definitie a mandatului,dar prezinta unele elemente care caracterizeaza acest contract.

In mod obisnuit,mandatarul lucreaza ca un reprezentant,in contul si in numele mandantului.

Cele doua parti,mandant si mandatar,pot conveni ca mandatarul:

-toate operatiunile pe care le face cu o terta persoana sa fie facute in numele lui,dar in contul mandantului (mandat fara reprezentare)

-toate operatiunile sa fie facute in numele si in contul mandatarului (mandat cu reprezentare)

Constatam ca mandatul este un contract bilateral,iar reprezentarea se realizeaza prin mijlocul unei procuri,act unilateral.

Partile convin ca mandatarul sa trateze cu tertii in nume propriu,fara a le face cunoscuta adevarata sa calitate.

Aceasta nu modifica contractul de mandat format intre cele doua parti.

Mandatul poate fi special,dat in vederea unei singure operatiuni in general,cind este redactat in termeni generali si este valabil numai pentru actele administrative.

Mandatul comercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si socoteala mandantului.

Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit (art 374 C.com.)

Mandatul poate fi dat prin act autentic,prin act sub semnatura privata si chiar verbal,dar in acest ultim caz proba testimoniala este supusa prevederilor art 1191 Codul civil.

Mandatul va fi autentic cind este vorba de acte de stare civila,donatie(art 813 C.civ),acte de ipoteca sau inscriptiuni ipotecare (art 1772 si 1781 C.civ.),radiatiunea unei transcriptiuni ipotecare (art 1787 C.civ.),de revocarea unui testament(art 920 C.civ.)

Mandatarul este raspunzator de stricaciunile lucrurilor ce-i sunt incredintate spre pastrare,afara de cele provenite din caz fortuit,forta majora,din viciul sau chiar din natura lor.

Mandatatul va plati dobinda la sumele de bani cuvenite mandantului din ziua in care era dator a le trimite sau a le consemna (art.380 C.com.)

Mandatarul este dator sa-si arate mandatul persoanelor cu care trateaza,cind i se cere (art.384 alin.I C.com.).

Institutia mandatului comercial include si pe prepusi,reprezentanti(art.392-401 C.com.),pe comisii calatori pentru comert (art. 402-403 C.com.) si pe comisii pentru negot(art. 404 C.com.),texte de lege la care fac trimitere.

Mandatarul nu poate face nimic peste limitele mandatului sau (art. 1537 C.civ.).

Indatoririle mandatarului sunt prevazute de dispozitiile art.1539-1545 C.civ.,iar ale mandantului de dispozitiile art. 1546-1551 C.civ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Mandat Comercial.doc