Contractul de Munca de Tip Particular

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6051
Mărime: 46.90KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor

Cuprins

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideratii generale.2

CAP.II .Contractul individual de muncă pe durată determinată.3

CAP.III. Contractul privind munca prin agent de muncă temporară.5

CAP .IV. Contractul individual de muncă cu timp parţial.9

CAP.V. Contractul individual de muncă la domiciliu.11

CAP.VI. Contractul de ucenicie.12

CAP .VII.Telemunca.13

SPEŢE.20

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale

Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare: relaţii sociale de muncă.Aceste relaţii se stabilesc între angajatori(patroni) şi cei care prestează munca(angajaţi).

Codul muncii actual contine regula, potrivit careia “contractual individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată şi doar prin excepţie se poate încheia şi pe durată determinată,în condiţiile expres prevăzute de lege “.

Durata nedeterminată nu afectează interesele salariaţilor ci, dimpotrivă , constitue o măsură de protecţie a contractului, având menirea de a asigura dreptul la stabilitate în muncă.De asemenea nu afectează nici interesele angajatorului,asigurându-se astfel o mai bună planificare şi organizare a muncii,o modelare şi perfectionare a calificării personalului.

Codul muncii reglementează pe lânga contractual individual de muncă şi numeroase contracte particulare în baza carora se prestează munca în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Contractele de tip particular restrâng sfera de utilizare a convenţiilor civile de prestări servicii ,care procură angajaţilor avantaje de ordin fiscal.Pe lângă Contractul individual de muncă Codul mai are reglementate urmatoarele contracte de tip particular:

• Contractul individual de muncă pe durată determinată;

• Contractul privind muncă prin agent de muncă temporar;

• Contractul individual de muncă cu timp parţial;

• Contractul individual de munca la domiciliu;

• Contractul de ucenicie;

• Telemunca;

CAP.II .Contractul individual de muncă pe durată determinată

Prin excepţie, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile Codului muncii, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.

Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, dar numai înăuntrul termenului său de valabilitate şi de cel mult două ori consecutiv.

Această prevedere urmăreşte eradicarea(dezrădăcinarea) practicii unor angajatori de a angaja pe perioadă determinată pentru acelaşi post, acelaşi salariat sau persoane diferite, fără ca postul respectiv să mai fie ocupat vreodată de un salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Scopul urmărit de aceşti angajatori este finalizarea contractului individual de muncă prin ajungerea la termen, fără nici o altă formalitate.

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Forma scrisă a acestui contract este o condiţie de validitate (ad validitatem) şi nu doar una de probă (ad probationem). În lipsa formei scrise se prezumă că respectivul contract individual de muncă a fost încheiat pe durată nedeterminată.

Prin urmare, contractul individual de muncă se încheie, ca regulă generală, pe durată nedeterminată. Situaţiile în care legea permite încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată sunt prevăzute expres şi limitativ de art. 81 din Codul muncii şi sunt următoarele:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

b) creşterea şi/sau modificarea temporară a activităţii angajatorului;

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) în alte cazuri prevăzute expres de legi special ori pentru desfaşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Preview document

Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 1
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 2
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 3
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 4
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 5
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 6
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 7
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 8
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 9
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 10
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 11
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 12
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 13
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 14
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 15
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 16
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 17
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 18
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 19
Contractul de Munca de Tip Particular - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Munca de Tip Particular.docx

Alții au mai descărcat și

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Disciplina muncii

1. Aspecte generale privind organizarea muncii Toate persoanele încadrate în muncă, în raport cu atribuţiile ce le revin, potrivit contractului...

Formarea Profesională

Cap.1 Noţiunea formării profesionale Formarea profesională reprezintă activitatea desfăşurată de o persoană înainte de încadrarea să în muncă, în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Contractul individual de muncă cu timp parțial

1. Reglementarea contractului individual de muncă În principal, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii. Acesta conține un...

Te-ar putea interesa și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări Contractul reprezintă un acord liber consimţit între două sau mai multe...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Contractele de Muncă de Tip Particular

Contractele de muncă de tip particular O bună perioadă de timp (sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX) contractul individual de muncă a...

Formarea Profesională

FORMAREA PROFESIONALĂ 1. NOTIUNEA FORMĂRII PROFESIONALE Într-un prim înteles, formarea profesională reprezintă activitatea desfăsurată de o...

Ai nevoie de altceva?