Contractul Individual de Munca

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7342
Mărime: 28.70KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

1.Definitia

Contractul individual de munca este o întelegere încheiata în scris, prin care o parte-salariatul- se obliga la prestarea în timp a unei munci în folosul si în subordinea celeilalte parti-angajatorul-iar acesta îi asigura, la rândul sau, plata salariului si conditii adecvate de munca.

Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt: partile (subiectele), felul muncii, salariul si locul muncii.

2. Durata contractului de munca

Contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata, iar în unele cazuri si pe durata determinata.

2.1. Contractul individual de munca pe durata nedeterminata

Contractul individual de munca pe durata nedeterminata constituie regula. Durata nedeterminata a contractului nu afecteaza interesele salariatului ci, dimpotriva, constituie o masura de protectie pentru el, având menirea de a asigura dreptul la stabilitate în munca. De asemenea, nu afecteaza nici interesele angajatorului, asigurându-se astfel o mai buna planificare si organizare a muncii, o modelare si perfectionare a calificarii personalului.

2.2. Contractul individual de munca pe durata determinata

Situatii în care se poate încheia

Contractul individual de munca poate fi încheiat pentru o durata determinata numai în urmatoarele cazuri:

- înlocuirea unui salariat în cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei în care acel salariat participa la greva;

- cresterea temporara a activitatii angajatorului;

- desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

- în situatia în care este încheiat în temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

- angajarea unei persoane aflate în cautarea unui loc de munca care în termen de 5 ani de la data angajarii îndeplineste conditiile de pensionare pentru limita de vârsta;

- ocuparea unei functii eligibile în cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau nonguvernamentale, pe perioada mandatului;

- angajarea pensionarilor care, în conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

- în alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte, programe, în conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura.

Forma

Contractul individual de munca pe durata determinata se poate încheia numai în forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se încheie.

Durata maxima si posibilitatea de prelungire

Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi încheiat pe o perioada mai mare de 24 luni.

În cazul în care contractul individual de munca pe durata determinata este încheiat pentru a înlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, de cel mult doua ori consecutiv, dar înauntrul termenului de 24 luni.

Între aceleasi parti se pot încheia cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata succesive cu respectarea prevederilor susmentionate. Contractele individuale de munca pe durata determinata încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de munca pe durata determinata, anterior, sunt considerate contracte succesive.

La expirarea contractului individual de munca pe durata determinata, pe locul de munca respectiv va fi angajat un salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata. Aceasta dispozitie nu este aplicabila:

- în cazul în care contractul individual de munca pe durata determinata este încheiat pentru a înlocui temporar un salariat absent, daca intervine o noua cauza de suspendare a contractului acestuia;

- în cazul în care un nou contract individual de munca pe durata determinata este încheiat în vederea executarii unor lucrari urgente, cu caracter exceptional;

- în cazul în care încheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune pentru temeiurile prevazute în alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte, programe, în conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura;

- în cazul în care contractul individual de munca pe durata determinata a încetat din initiativa salariatului sau din initiativa angajatorului, pentru o abatere grava sau abateri repetate ale salariatului.

Preview document

Contractul Individual de Munca - Pagina 1
Contractul Individual de Munca - Pagina 2
Contractul Individual de Munca - Pagina 3
Contractul Individual de Munca - Pagina 4
Contractul Individual de Munca - Pagina 5
Contractul Individual de Munca - Pagina 6
Contractul Individual de Munca - Pagina 7
Contractul Individual de Munca - Pagina 8
Contractul Individual de Munca - Pagina 9
Contractul Individual de Munca - Pagina 10
Contractul Individual de Munca - Pagina 11
Contractul Individual de Munca - Pagina 12
Contractul Individual de Munca - Pagina 13
Contractul Individual de Munca - Pagina 14
Contractul Individual de Munca - Pagina 15
Contractul Individual de Munca - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Anterior încheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu...

Contractul Individual de Muncă - Definiție și Caractere Juridice

1. Evoluţia contractului individual de muncă „ Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o...

Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă

Contractul individual de muncă trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: - identitatea părţilor; - durata contractului; -...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Problema suferinței, morții și eutanasiei din perspectivă bioetică

Analiza momentul stingerii persoanei din viaţă, adică problema morţii şi a procesului muririi, cu scopul de a desfăşura sensul lor filosofic, etic...

Contractul Colectiv de Muncă

Aspecte introductive Contractele reprezinta acorduri de vointa încheiate cu scopul de a produce efcete juridice, mai exact de constitui sau de a...

Contractul Individual de Muncă

1 Definitia contractului individual de munca si reglementarea acestuia în legislatia româna O buna perioada de timp (sfârsitul sec. al XIX-lea si...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?