Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contractul Individual de Munca al Jurnalistului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 93 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL 1
Clauze specifice contractului individual de munca al jurnalistului
Sectiunea 1
Clauza de dezicere p.5
Sectiunea 2
Clauza cu privire la formarea profesionala p.7
Sectiunea 3
Clauza de neconcurenta p.11
Sectiunea 4
Clauza de confidentialitate p.20
Sectiunea 5
Clauza de mobilitate p.22
Sectiunea 6
Clauza de mobilitate profesionala p.25
Sectiunea 7
Clauza de mobilitate geografica p.26
Sectiunea 8
Clauza de constiinta p.27
Sectiunea 9
Clauza de obiectiv p.30
Sectiunea 10
Clauza de risc p.31
Sectiunea 11
Clauza de restrictie in timpul liber p.32
Sectiunea 12
Clauza de stabilitate p.33
Sectiunea 13
Clauza de delegare de atributii p.35
Sectiunea 14
Clauze privind drepturile de proprietate intelectuala p.35
CAPITOLUL 2
Continutul raportului juridic de munca al jurnalistului
2.1. Drepturile si obligatiile jurnalistului p.39
2.2. Drepturile si obligatiile institutiei de presa angajatoare p.41
2.3. Executarea contractului individual de munca p.44
CAPITOLUL 3
Incetarea raporturilor de munca ale jurnalistului p.47
3.1.Legalitatea incetarii raporturilor de munca p.47
3.2.Incetarea de drept p.49
3.3. Incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor p.51
3.4. Procedura incetarii raporturilor de munca din inititiva institutiei de presa angajatoare p.52
3.5. Incetarea raporturilor de munca din initiativa jurnalistului p.61
CAPITOLUL 4
Raspunderea juridica a jurnalistului
4.1. Raspunderea disciplinara a jurnalistului p.62
4.2. Raspunderea patrimoniala a jurnalistului p.72
4.3. Raspunderea contraventionala a jurnalistului p.78
4.4. Raspunderea penala a jurnalistului p.80
4.5. Raspunderea jurnalistului pentru daune morale p.90
Concluzii, Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1

CLAUZE SPECIFICE

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI

Clauzele speciale ale contractului individual de munca al jurnalistului sunt indispensabile in raportui de munca dintre jurnalist si Institutia de presa angajatoare. De aceea, consideram necesara inserarea in contractul individual de munca a acestora.

Sectiunea 1

Clauza de dezicere

Prin introducerea alineatului - 4^1 - in cuprinsul art. 31

Codul muncii: "pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta, printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti ", s-a statuat sediul materiei clauzei de dezicere:

- Perioada de proba a redevenit, in prezent, o clauza de dezicere (de denuntare, de desistare) consacrata legal.

- Daca aceasta clauza a fost inserata in contract - avand una dintre duratele stabilite, pentru perioada de proba, de art. 31, alin. 1-4 - ea foloseste ambelor parti. Simetria juridica a impus solutia ca nu numai angajatorul, ci si salariatul sa se poata prevala de existenla clauzei de dezicere. Angajatorul verifica pregatirea si aptitudinile salariatului si acesta din urma constata daca angajatorul in cauza ii este convenabil.

- Oricand, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba - dar nu mai tarziu - contractul individual de munca poate inceta printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti. Atat angajatorul, cat si salariatul - atunci cand fiecare intelege sa iasa unilateral din contract in timpul sau la sfarsitul perioadei de proba - nu sunt obligati sa respecte un termen de preaviz, altminteri stabilitit in favoarea salariatului de art. 73 ori in favoarea angajatorului in conditiile art. 79, alin, 4. Prin urmare, prevalandu-se de existenta clauzei de dezicere si iesind unilateral din contract, angajatorul il concediaza pe salariat fara preaviz, iar salariatul, la fel, iese unilateral din contract, fara preaviz.

De retinut ca notificarea comunicata celeilalte parti trebuie sa fie in scris ad validitatem (ea si in cazul concedierii salariatului sau, respectiv, al demisiei sale). Cu exceptia dispozitiilor speciale referitoare la posibilitatea fiecareia dintre parti de a denunta unilateral contractul (conform art. 31, alin. 4^2), in rest, potrivit art. 31, alin. 5 , salariatului ii este aplicabil statutul (regimul) juridic normal; pe durata perioadei de proba se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de normele legale, de clauzele contractuale (cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil sau/si in contractul individual de munca) ori de regulamentul intern.

-Data fiind noua reglementare a perioadei de proba - ca o clauza legala de dezicere - in fapt, de regula, nu se va pune problema sesizarii instantei judecatoresti de catre partea (angajator sau salariat) nemultumita de faptul ca cealalta parte a iesit unilateral din contract in baza art. 31, alin. 4^1. Cu toate acestea, suntem de parere ca sesizarea instantei de judecata ramane posibila, daca dezicerea de contract s-a realizat cu incalcarea legii (spre exemplu, nu s-a respectat conditia notificarii scrise sau notificarea scrisa a fost comunicata dupa terminarea perioadei de proba) ori prin savarsirea unui abuz de drept (spre exemplu, pe durata perioadei de proba angajatorul ii da salariatului sa execute sarcini de serviciu care nu revin, in realitate, in mod obisnuit functiei/postului ocupat de salariatul respectiv). Este o solutie care tine seama si de faptul ca legislatia muncii consacra, in mod expres, in art. 8 din Codul muncii , principiul bunei-credinte in desfasurarea relatiilor de munca, dupa cum drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic si social (art. 3 alin. 2, din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice coroborat cu art. 295 din Codul muncii ).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Individual de Munca al Jurnalistului.doc