Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul Individual de Munca de Tip Particular.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prep.univ.drd.:PETRISOR MIHAI-BOGDAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.Contractul individual de munca pe durata determinata pag.1
2.Munca prin agent de munca temporara pag.4
3.Contractul individual de munca cu timp partial pag.9
4.Contractul individual de munca la domiciliu pag11
5.Contractul de ucenicie la locul de munca pag12
6.Spete pag15
7.Bibliografie pag.16

Extras din document

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR

Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de contracte particulare in baza carora se presteaza munca in schimbul unei remuneratii numite salariu Aceste contacte particulare urmaresc restrangerea sferei de utilizare a conventiilor civile de prestari servicii ,care procurau angajatorilor o serie de vantaje de ordin fiscal.

Pe langa contactul individual de munca ,Codul muncii roman mai reglementeaza contractul individual de munca pe durata determinata ,munca prin agent de munca temporara,contractul individual de munca cu timp partial si munca la domiciliu.

1.Contractul individual de munca pe durata determinata

Conform art.12 alin 2 din Codul muncii ,contractul individual pe durata determinata se poate incheia numai in anumite conditii.In acest sens art.81 enumera cazurile in care este permisa durata determinata a contractului:

a) inlocuirea unui angajat in cazul suspendarii contractului sau de munca ,cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;

b) cresterea temporara a activitatii unitati;

c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca ;

- angajarea unei persoane ,care in termen de 5 ani de la data angajarii ,indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

- ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale ,patronale sau al organizatiilor nonguvernamentale ,pe perioada mandatului;

- angajarea pensionarilor care ,in conditiile legii ,pot cumula pensia cu salariul;

e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari ,proiecte ,programe ,in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivelul national si /sau la nivel de ramura

Mai multe acte normative prevad situatii in care incheirea contractelor de munca este posibila pe perioada determinata,de exemplu:

- Conform Legii nr.128/1997 ,in cazul personalului didactic suplinitor ,se incehie contracte de munca pe durata unui an scolar (art.10,lit.f) ;in situatia lectorilor (sefilor de lucrari )daca sunt doctoranzi ,contractul se incheie pe o durata de 4 ani ,numirea lor devenind definitiva daca in aceasta perioada cei in cauza obtin titlu stiintific de doctor (art.60,alin 6);tot pe 4 ani se incheie si contractele de management educational in cazul directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamnat preuniversitar de stat(art21,alin3)

- Potrivit unor dispozitii legale speciale ,in cazurile anumitor categorii profesionale se prevede incheierea contractului individual de munca pe durata stagiului Este vorba de :notarii stagiari,executoriii judecatoresti ,medici,stomatologi,farmacisti

- In conformitate cu Legea nr 116/2002 privind prevenirea si combatrea marginalizarii sociale ,angajatorul de insertie va incheia cu tanarul aflat in dificultate si confruntat cu riscul excluderi iprofesionale contract individual de munca pe durata determinata ,egala cu cea a contractului de solidaritate “de pana la 2 anu dar numai putin de un an”(art.6 si 7)

- Legea nr 279/2005 privind ucenicia la locul de munca stabileste o durata determinata a contractului de ucenicie ,aceasta nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 6 luni;

- Legea 258/2007 privind parctica elevilor si studentilor stipuleaza ca partenerul de practica (societate comerciala ,institutie centralaori locala sau orice alta persoana juridica )poate sa-l angajeze pe practicant,cu cintract de munca pe durata determinata ,pe durata efectuarii acestei practici

Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa ,cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie Forma scrisa este o conditie de validitate (ad validitatem) si nu doar una de proba (ad probationem).In lipsa formei scrise se prezuma ca respectivul contract individual de munca a fost incheiat pe durata nedeterminata.

Intre aceleasi parti se pot incheia cel mult 3 contracte individuale de munca pe durate determinate succesiv ,in interiorul termenului de 24 luni.Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata ,anterior ,sunt considerate contracte succesive.

Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 24 de luni In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat ,durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Simpla mentiune din contract ca a fost incheiat pe durata determinata ,nu produce efecte corespunzatoare daca postul este vacant si prin natura ei munca are caracter permanet.In consecinta ,daca sunt intrunite cerintele imperative ale legii pentru incheierea cntractului pe durata determinata ,orice caluza potrivit careia contractul ar fi fost incheiat pe durata determinata este nula.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Individual de Munca de Tip Particular.doc