Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5164
Mărime: 35.74KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prep.univ.drd.:PETRISOR MIHAI-BOGDAN

Cuprins

1.Contractul individual de munca pe durata determinata pag.1

2.Munca prin agent de munca temporara pag.4

3.Contractul individual de munca cu timp partial pag.9

4.Contractul individual de munca la domiciliu pag11

5.Contractul de ucenicie la locul de munca pag12

6.Spete pag15

7.Bibliografie pag.16

Extras din document

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR

Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de contracte particulare in baza carora se presteaza munca in schimbul unei remuneratii numite salariu Aceste contacte particulare urmaresc restrangerea sferei de utilizare a conventiilor civile de prestari servicii ,care procurau angajatorilor o serie de vantaje de ordin fiscal.

Pe langa contactul individual de munca ,Codul muncii roman mai reglementeaza contractul individual de munca pe durata determinata ,munca prin agent de munca temporara,contractul individual de munca cu timp partial si munca la domiciliu.

1.Contractul individual de munca pe durata determinata

Conform art.12 alin 2 din Codul muncii ,contractul individual pe durata determinata se poate incheia numai in anumite conditii.In acest sens art.81 enumera cazurile in care este permisa durata determinata a contractului:

a) inlocuirea unui angajat in cazul suspendarii contractului sau de munca ,cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;

b) cresterea temporara a activitatii unitati;

c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca ;

- angajarea unei persoane ,care in termen de 5 ani de la data angajarii ,indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

- ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale ,patronale sau al organizatiilor nonguvernamentale ,pe perioada mandatului;

- angajarea pensionarilor care ,in conditiile legii ,pot cumula pensia cu salariul;

e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari ,proiecte ,programe ,in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivelul national si /sau la nivel de ramura

Mai multe acte normative prevad situatii in care incheirea contractelor de munca este posibila pe perioada determinata,de exemplu:

- Conform Legii nr.128/1997 ,in cazul personalului didactic suplinitor ,se incehie contracte de munca pe durata unui an scolar (art.10,lit.f) ;in situatia lectorilor (sefilor de lucrari )daca sunt doctoranzi ,contractul se incheie pe o durata de 4 ani ,numirea lor devenind definitiva daca in aceasta perioada cei in cauza obtin titlu stiintific de doctor (art.60,alin 6);tot pe 4 ani se incheie si contractele de management educational in cazul directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamnat preuniversitar de stat(art21,alin3)

- Potrivit unor dispozitii legale speciale ,in cazurile anumitor categorii profesionale se prevede incheierea contractului individual de munca pe durata stagiului Este vorba de :notarii stagiari,executoriii judecatoresti ,medici,stomatologi,farmacisti

- In conformitate cu Legea nr 116/2002 privind prevenirea si combatrea marginalizarii sociale ,angajatorul de insertie va incheia cu tanarul aflat in dificultate si confruntat cu riscul excluderi iprofesionale contract individual de munca pe durata determinata ,egala cu cea a contractului de solidaritate “de pana la 2 anu dar numai putin de un an”(art.6 si 7)

- Legea nr 279/2005 privind ucenicia la locul de munca stabileste o durata determinata a contractului de ucenicie ,aceasta nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 6 luni;

- Legea 258/2007 privind parctica elevilor si studentilor stipuleaza ca partenerul de practica (societate comerciala ,institutie centralaori locala sau orice alta persoana juridica )poate sa-l angajeze pe practicant,cu cintract de munca pe durata determinata ,pe durata efectuarii acestei practici

Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa ,cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie Forma scrisa este o conditie de validitate (ad validitatem) si nu doar una de proba (ad probationem).In lipsa formei scrise se prezuma ca respectivul contract individual de munca a fost incheiat pe durata nedeterminata.

Intre aceleasi parti se pot incheia cel mult 3 contracte individuale de munca pe durate determinate succesiv ,in interiorul termenului de 24 luni.Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata ,anterior ,sunt considerate contracte succesive.

Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 24 de luni In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat ,durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Simpla mentiune din contract ca a fost incheiat pe durata determinata ,nu produce efecte corespunzatoare daca postul este vacant si prin natura ei munca are caracter permanet.In consecinta ,daca sunt intrunite cerintele imperative ale legii pentru incheierea cntractului pe durata determinata ,orice caluza potrivit careia contractul ar fi fost incheiat pe durata determinata este nula.

Preview document

Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 1
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 2
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 3
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 4
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 5
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 6
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 7
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 8
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 9
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 10
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 11
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 12
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 13
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 14
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 15
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 16
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 17
Contractul Individual de Munca de Tip Particular - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca de Tip Particular.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Munca la Domiciliu

In conformitate cu Art. 105 din Codul Muncii (Conditiile muncii la domiciliu) : « (1) Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei...

Contractul individual de muncă cu timp parțial

Definitia contractului individual de muncǎ si reglementarea acestuia în legislatia românǎ O bunǎ perioadǎ de timp (sfârsitul sec. al XIX-lea si...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

I. ABORDAREA TEORETICĂ Posibilitatea angajării cu “fracţiuni de normă” nu este o noutate introdusă de actualul Cod al muncii. Şi înainte se...

Contractele de Muncă de Tip Particular

Contractele de muncă de tip particular O bună perioadă de timp (sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX) contractul individual de muncă a...

Izvoarele Dreptului Muncii

Capitolul 1. Consideraţii generale In accepţiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept nu se referă la esenţa dreptului, ci la formele...

Contractul Individual de Muncă

PREFAŢĂ Legea nr. 53/ 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează...

Te-ar putea interesa și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Contractul Individual de Muncă

1. Generalităţi “Munca are printre alte avantaje, şi pe acela de a scurta zilele şi de a lungi viaţa.” Denis Diderot Condiţiile realităţii...

Caracteristicile Dreptului Comunitar

Fiind instrument de interes comun, pentru toate popoarele si statele Comunitatilor, dreptul emanat din surse comunitare nu este un drept strain,...

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări Contractul reprezintă un acord liber consimţit între două sau mai multe...

Ai nevoie de altceva?