Controlul Activității Administrației Publice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3157
Mărime: 15.97KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Lect. Univ. Dr. Neamt Paul Valentin
UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA DE DREPT

Extras din document

A. Sisteme de control ale activitatii administratiei publice

Caracterele actului administrativ ca act de putere imprima anumite particularitati controlului de legalitate ce îl are ca obiect, majoritatea autorilor insistând asupra controlului de contencios administrativ – jurisdictionalizat – acordând astfel o importanta secundara controlului administrativ, fie ca el se realizeaza de pe pozitii ierarhic superioare, fie ca are la baza ideea de tutela administrativa.

Pentru a întelege însa notiunea controlului realizat asupra activitatii executive, consideram necesar a distinge între cele doua mari sisteme de control: controlul ierarhic si cel de tutela.

1. Controlul ierarhic

Controlul ierarhic este realizat de organul ierarhic superior asupra activitatii organului inferior. El se îndreapta nu numai asupra actelor dar si asupra persoanei functionarilor publici, în raport cu care organul superior exercita puterea disciplinara.

Din punctul de vedere al continutului sau, controlul ierarhic are în vedere atât aspecte de legalitate cât si aspecte de oportunitate , Organul ierarhic superior putând dispune anularea actului, sau se poate chiar substitui organul inferior – când acesta nu dispune de o competenta exclusiva. De asemenea, organul ierarhic superior apreciind oportunitatea actelor organului inferior, poate lua masura desfiintarii lor, ori de câte ori le considera ca fiind neoportune.

Atributiile de control ierarhic formeaza competenta organului ierarhic superior chiar în lipsa unor dispozitii legale exprese, deoarece drepturile conferite organului superior îsi au sorgintea în ierarhia administrativa, respectiv în relatia de subordonare care exista între doua organe aflate pe trepte ierarhicie diferite.

Uneori însa dispozitiile legale privind relatiile ce se stabilesc între autoritatea publica de control si cea controlata sunt lacunare, întâmpinându-se greutati în individualizarea însasi a naturii juridice a controlului. Este cazul art.122 din Legea nr. 69/1991: „Asigurarea aducerii la îndeplinire a atributiilor care revin Guvernului cu privire la administratia publica locala, inclusiv controlul exercitarii de catre primar a atributiilor delegate, se realizeaza de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, prin personalul propriu, care va fi sprijinit la cerere de specialisti din aparatul ministerelor, celorlalte organe centrale precum si sefii serviciilor publice descentralizate din judet. Departamentul pentru Administratie Publica Locala propune Guvernului luarea masurilor corespunzatoare”. În acest caz se pare ca se încearca acreditarea unui nou tip de control care ar decurge din delegarea de atributii de la nivel central la nivel local. Este vorba în concret de atributiile primarului de ofiter de stare civila si autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor asemenea atributii, stabilite prin legi care sunt exercitate prin „delegare”. Consecinta delegarii ar fi dreptul Departamentului pentru Administratie Publica Locala de a realiza controlul cu privire la modul de îndeplinire a acestor atributii si exercitarea lor de catre secretar atunci când primarul refuza sau este în imposibilitatea de exercitare a unora dintre aceste atributii. Analiza atenta a textului scoate în evidenta ca, organul de control are doar posibilitatea de a propune Guvernului luarea masurilor corespunzatoare, numai ca aceste masuri nu sunt altele decât cele prevazute de Legea administratiei publice locale a se lua la propunerea motivata a prefectului. Astfel, o eventuala masura de demitere a primarului se poate lua numai cu procedura prevazuta de lege, fara a avea la baza exclusiv constatarile din acest domeniu ale Departamentului pentru Administratie Publica Locala. Acest sistem se inspira din unele legislatii, cum este cea a Federatiei Ruse, care stabileste ca: „În cazul functiilor delegate, deciziile administratiei locale pot fi anulate de organul care a delegat respectivele functii” în conditiile în care celelalte rezolutii adoptate de municipalitati „pot fi anulate numai de instantele judecatoresti” . Consideram însa ca, prezenta unui astfel de sistem într-un stat unde a fost consacrat principiul autonomiei locale, reprezinta o limitare a principiilor constitutionale.

Preview document

Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 1
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 2
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 3
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 4
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 5
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 6
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 7
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 8
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 9
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 10
Controlul Activității Administrației Publice - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Controlul Activitatii Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Rolul controlului administrativ în procesul decizional al administrației publice în România

1.PROCESUL DECIZIONAL IN SISTEMUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. Notiunea si obiectul deciziei administrative Orice activitate umana ca totalitate...

Modalități de acțiune și control ale parlamentului asupra executivului

MODALITATI DE ACTIUNE SI CONTROL ALE PARLAMENTULUI ASUPRA EXECUTIVULUI In activitatea de guvernare legislativul si executivul au un rol...

Procedura emiterii actului administrativ

Emiterea unui act administrativ presupune de cele mai multe ori o activitate premergătoare, complexă în special când actul administrativ ce urmează...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ

Capitolul I - Controlul activitatii autoritatilor administratiei publice 1. Notiunea, necesitatea si rolul controlului Administratia publica, în...

Centralizare și Descentralizare în Administrația Publică

Problema centralizarii si descentralizarii în administratia publica s-a pus si se pune în orice stat, indiferent de structura sa, de forma de...

Te-ar putea interesa și

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Controlul asupra Activității Administrației Publice - Aspecte Teoretice Privind Modelele de Decizie în Administrație

INTRODUCERE Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Controlul în administrația publică

Introducere Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Ai nevoie de altceva?