Controlul Financiar Intern

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Financiar Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Finante

Extras din document

Dupa sfera de activitate controlul financiar este impartit in doua categorii: - intern, caz în care se efectueaza pe baza dispozitiilor din interiorul societatii - extern, când se bazeaza pe documentele existente la alti agenti economici.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de încadrare în limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice . Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, în principal:

- angajamentele legale si angajamentele bugetare; - deschiderea si repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite; - ordonantarea cheltuielilor; - constituirea veniturilor publice, în privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de încasare; - concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; - alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

În functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni . Entitatile publice, în întelesul legii, la care se organizeaza controlul financiar preventiv sunt:

- autoritatile publice si autoritatile administrative autonome; - institutiile publice apartinând administratiei publice centrale si locale si institutiile publice din subordinea acestora; - regiile autonome de interes national sau local; - companiile sau societatile nationale; - societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine capitalul majoritar si utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public; - agentiile, cu sau fara personalitate juridica, care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unitatile de management al proiectelor (UMP), unitatile de coordonare a proiectelor (UCP) Oficiul de plati si contractare PHARE (OPCP), Agentia SAPARD, Fondul National de Preaderare, precum si alte agentii de implementare a fondurilor comunitare; - Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de trezorerie, datorie publica, realizarea veniturilor statului si a contributiei României la bugetul Uniunii Europene; - autoritatile publice executive ale administratiei publice locale, pentru operatiunile de datorie publica si realizarea veniturilor proprii. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public . Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor în care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate în conditiile legii. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate în privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. La entitatile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridica si/sau financiar-contabila, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducatorul entitatii publice. Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat.Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaza de raspundere sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora .

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar Intern.doc