Controlul Gestiunii Financiare a Societatilor Comerciale - Cenzori si Auditori

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Controlul Gestiunii Financiare a Societatilor Comerciale - Cenzori si Auditori.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bbazil Olinda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

In vederea efectuarii de acte de comert,persoanele fizice sau juridice se pot constitui in societati comerciale,care in conformitate cu Directivele Europene aleg una sau mai multe persoane ,in functie de marime,ce au sarcina de verificare a situatiilor financiare.

Acest control in tara noastra se face sub forma controlului cenzorial sau a auditului financiar. Societatile care intocmesc situatii financiare anuale simplificate acorda mandatul de cenzor uneia sau mai multor persoane,in functie de marimea societatii,cu conditia ca numarul sa fie impar.

Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil si, in conformitate cu “Codul etic profesional al profesionistilor contabili ”, emis de CECCAR,trebuie sa manifeste o atitudine de independenta in rationamentul profesional pentru a indeplini misiunea cu integritate si obiectivitate. Acelasi cod trebuie sa-l respecte si cenzorii care nu sunt membri ai CECCAR.

Activitatea societatilor comerciale este reglementata prin Legea nr.31/17.11.1990 privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare,inclusiv ultima modificare si completare prin Ordonanta Guvernului nr.82/28.06.2007.

Cu toate ca in ultimul timp activitatea cenzoriala a fost restransa, ea functioneaza la societatile comerciale care intocmesc situatii anuale simplificate.Prin noile reglementari care privesc societatile comerciale s-au adus o serie de imbunatatiri si modificari pentru ca activitatea cenzoriala sa fie in concordanta cu stadiul actual de evolutie a economiei,componenta a comunitatilor economice europene.

Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si un supleant,daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.La societatile mari ,numarul cenzorilor poate fi mai mare,dar legea permite un singur supleant.Acest lucru a dus la simplificarea operatiunilor de gasire a supleantilor pentru ca intocmirea formelor de numire si mai ales lipsa remunerarii creau foarte mari greutati in nominalizarea cenzorilor supleanti.

Cenzorii se aleg la inceputul societatii de adunarea constitutiva,iar in mandatele urmatoare(pentru ca pot fi realesi) se aleg de Adunarea Generala a Actionarilor,prin vot secret.Durata mandatului este de trei ani,desi la unele societati s-a prevazut in actul constitutiv mandatul de patru ani.Deoarece legea stabileste mandatul de trei ani,trebuie ca statutul sa fie pus de acord cu prevederile legale.

Asociatii comanditati care sunt administratori nu pot lua parte la deliberarile adunarii generale pentru alegerea cenzorilor chiar daca poseda actiuni ale societatii.

Cenzorii pot fi desemnati si la societatile cu raspundere limitata,precum si la societatile pe actiuni sau in comandita pe actiuni.Acestia trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.Nu este admisa nicio delegare sau substituire de persoane.

In lege se mai arata ca cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.Astfel,la articolul 11,aliniatul (4) din OG nr.17/31.01.2007 pentru modificarea si completarea OG nr.65/2004 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati,cu privire la cenzori se prevede: ”Activitatea de cenzor poate fi desfasurata,potrivit legii,de catre experti contabili,persoane cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si experienta in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani,precum si de catre societatile comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ”.

La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste numirea cenzorilor.

Consiliul de administratie,respectiv directorul inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a cenzorilor.

La inregistrarea societatii comerciale se depune declaratie pe proprie raspundere a primilor cenzori ca indeplinesc conditiile prevazute de lege.In actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni se vor specifica numele si prenumele,locul si data nasterii,domiciliul si cetatenia cenzorilor persoane fizice si denumirea cenzorilor persoane juridice.In cazul societatilor cu raspundere limitata,daca sunt numiti cenzori,datele de identificare ale primilor cenzori vor fi identice cu cele aratate mai sus.Cand societatea se constituie prin subscriptie publica,fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune;in acest caz nu se specifica datele privitoare la cenzori.

Cenzorii pot fi actionari ,cu exceptia cenzorului expert contabil,care poate fi tert ce exercita profesia individuala ori in forme asociative.La societatile in care statul detine cel puitn 20% din capitalul social,unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Economiei si Finantelor.Majoritatea cenzorilor si reprezentantilor vor fi cetateni romani. Cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividende prioritare fara drept de vot.

Nu pot fi cenzori,iar daca au fost alesi decad din mandatul lor:

- rudele sau afinii pana al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;

- persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat cea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;

- persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie,respectiv al consiliului de supraveghere si directoratului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Gestiunii Financiare a Societatilor Comerciale - Cenzori si Auditori.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune