Controlul vamal, noțiuni generale

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4584
Mărime: 30.87KB (arhivat)
Publicat de: Costin Dascalu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rotundu Edgar
Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Departamentul Drept Public

Cuprins

  1. 1. Introducere in drept vamal si controlul vamal;
  2. 2. Notiuni generale: controlul documentar si informational a marfurilor si mijloacelor de transport;
  3. 3. Vamuirea fizica a marfurilor si mijloacelor de transport;
  4. 4. Concluzie;
  5. 5. Bibliografie.

Extras din referat

1. Introducere în dreptul vamal şi controlul vamal

Cuvântul „vamă” provine din maghiarul „vamă”, semnificând banii pe care trebuie să-i plătească mortul pentru a trece şi călători pe lumea cealaltă.

Acest cuvânt are mai multe accepţiuni, respectiv:

- instituţie de stat care se ocupă cu evidenţa şi controlul asupra intrării şi ieşirii din ţară a

mărfurilor, mijloacelor de transport etc. şi care percepe taxele legale pentru aceste bunuri;

- loc, punct în care funcţionează această unitate;

- taxă care se plăteşte ca un bun să treacă dintr-o ţară în alta sau (în trecut) dintr-o regiune în

alta a ţării;

- cantitate de grăunţe care se percepe la moară ca taxă în natură pentru măcinat; uium, în

credinţele populare;

- fiecare dintre cele şapte (sau nouă) popasuri (în văzduh) prin care se crede că trebuie să

treacă sufletul mortului pentru a ajunge în cer2.

Deşi în problema definirii dreptului vamal nu se atestă mari divergenţe conceptuale, totuşi deocamdată în literatura de specialitate din diferite ţări, inclusiv din România şi Rusia, nu este este expusă o definiţie care ar avea un caracrer general şi ar fi acceptată de către toţi specialiştii, cel puţin la nivel de ţară.

Recurgînd la o privire de ansamblu asupra definiţiilor date dreptului vamal, constatăm că problema expunerii unui concept sau noţiuni care ar include totalitatea de caractere specifice şi ar exprima cu exactitate dar, din totalitatea formulărilor existente pot fi evidenţiate 2 direcţii: unii încearcă să dee o definiţie cât mai amplă, incluzînd în ea un spectru cât mai vast de aspecte, pe când alţii încearcă să formulize o definiţie cît mai concisă, dar care ar avea o încărcătură semantică cât mai exactă3.

Astfel, unul dintre adepţii tratării extinse a noţiunii de drept vamal este cercetătorul rus L.Nozdraciov, care defineşte dreptul vamal ca pe o ramură complexă de drept ce reprezintă un

ansamblu de norme juridice, cu apartenenţă ramurală diversă, care au drept scop reglementarea

relaţiilor sociale legate de trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, perceperea plăţilor vamale, vămuirea, controlul vamal, precum şi alte modalităţi de realizare a politicii vamale, care este o parte componentă a politicii externe şi interne a statului4.

Unul din marii specialişti în domeniul dreptului vamal, profesorul rus Gabricidze B., propune o variantă mai laconică a definiţiei şi consideră că dreptul vamal este o ramură complexă de drept ce reprezintă un ansamblu de norme juridice, care reglementează relaţiile sociale din domeniul

activităţii vamale. Iar în continuarea ideei sale, el explică că sub noţiunea de „domeniu al activităţii vamale” trebuie de înţeles: politica vamală, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, regimurile vamale, reglamentarea tarifară şi netarifară, plăţile vamale, perfectarea vamală, controlul vamal, statistica vamală, combaterea infracţiunilor şi a încălcărilor de reguli vamale, răspunderea pentru comiterea infracţiunilor şi a încălcărilor de reguli vamale, procedura în cazul săvîrşirii infracţiunilor şi a încălcărilor de reguli vamale.

Variante ale definiţiei dreptului vamal comunitar (european) sunt prezentate de autorul moldovean Radu Gh., dintre care cea mai concisă se pare a fi cea care îl defineşte ca „un ansamblu de norme juridice ce fixează drepturile şi obligaţiile subiecţilor raporturilor juridice vamale precum şi stabileşte mecanismul de percepere a plăţilor vamale”.

La etapa actuală în condiţiile liberalizării operaţiunii de import/export şi a stabilirii relaţiilor economice de piaţă, statul RM a fost cointeresat în existenţa dreptului vamal ca ramură independentă în scopul reglementării relaţiilor economice, financiare, fiscale, valutare din domeniul activităţii vamale.

În istoria RM activitatea vamală se începe după proclamarea independenţei. În cadrul URSS statului îi aparţinea monopolul asupra comerţului exterior, nimeni nu putea să-i dicteze aceste operaţiuni, nimeni nu putea să introducă/scoată mărfuri, mijloace băneşti de pe acest teritoriu.

Aceste norme au fost abrogate când instituţiile vamale ale Republicii Moldova au trecut în subordinea Guvernului Republici Moldova. Deasemenea a fost înfiinţat Departamentul de stat pentru Controlul Vamal.

2. Controlul documentar şi informaţional al mărfurilor și mijloacelor de transport

Una din principalele forme ale controlului vamal este verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale, conform art. 185 alin. 1 litera a) al Codului Vamal al Republicii Moldova. Conceptul documentului dezvăluit în legislație se bazează pe prezenţa unei informații. Astfel, în conformitate cu art. 6 din Legea Republicii Moldova privind accesul la informație, „drept documente purtătoare de informaţii sunt considerate: 1) oricare din următoarele (sau o parte din acestea): a) orice hârtie sau alt material pe care există un înscris; b) o hartă, un plan, un desen, o fotografie; c) orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze; d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism; e) orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic; 2) orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţii menţionaţi la punctul 1) al prezentului alineat; 3) orice parte a unei copii sau reproduceri menţionate la punctul 2) al prezentului alineat” . În așa fel, constatăm că un aspect important al documentului este fixarea în el a unei informații – imagini sau înscrisuri, marcaje, figuri, simboluri, o hartă, un plan, un desen, o fotografie etc. Documentul reprezintă un act scris cu un conținut factologic obiectiv. Acesta este un produs „al unei activități umane cu o finalitate stabilită, o creație a capacităților și cunoștințelor autorului executor” . Documentul este caracterizat de un șir de trăsături și anume: este destinat în mod special pentru întipărirea și păstrarea unor date; conține informații despre faptele care au avut loc până la întocmirea lui; el poate fi înlocuit cu unul de același fel cu condiția păstrării obiectului și fără a schimba autorul. Suntem de acord cu părerea autorilor Adriașvili H.A. și Svinuhov V.G. care clasifică documentele folosite în activitatea economică externă, după destinaţia sa și le împart în următoarele categorii:

Bibliografie

1. Codul Vamal al Republicii Moldova. Nr. 1149-XIV din 20.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 01.01.2007.

2. Erhan I. Atribuțiile organelor vamale în domeniul implementării politicii vamale a statului. În: Revista Națională de Drept, 2012, nr. 10.

3. Radu Gh. Drept vamal comunitar (curs universitar). Chișinău: Tacis, 2001.

4. Dexonline. Dicționare ale limbii române. http://dexonline.ro

5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25.11.2005, nr. 157-160/1285.

6. Notiţe de curs la disciplina dreptul vamal Autor: A.Perjaru [online] http://ro.scribd.com/doc/48365539/Dreptul-Vamal.

7. Hotărârea Guvernului nr. 279 din 20.05.2015.

Preview document

Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 1
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 2
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 3
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 4
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 5
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 6
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 7
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 8
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 9
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 10
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 11
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 12
Controlul vamal, noțiuni generale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Controlul vamal, notiuni generale.docx

Alții au mai descărcat și

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Codul Vamal

Capitolul I 1.1. Codul Vamal Codul vamal se aplicã schimbului de mãrfuri si bunuri dintre România si alte tãri, fãrã a aduce atingere...

Comparația Sistemului Fiscal Românesc cu Sistemul Fiscal din Germania

Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici , dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări obligatorii....

Infracțiunile de tip vamal

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE DIN DOMENIUL VAMAL Infractiunile vamale in sens general se refera la acele infractiuni ce...

Drept Financiar

CAPITOLUL 1. Relatiile financiare 1.1. Concept. Finantele publice (economia sectorului public) studiază conditiile care asigură functionarea...

Regimurile și destinațiile vamale

Introducere Controlul vamal reprezintă o metodă de realizare a politicii vamale a statului. Scopul de bază a controlului vamal este descoperirea...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Drept proprietate intelectuală

OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației...

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Aspecte juridico - penale ale contrabandei în legislația Republicii Moldova

INTRODUCERE Contrabanda este un fenomen bine cunoscut din timpurile străvechi. Putem să spunem că contrabanda a apărut odată cu apariţia statului,...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Balanța de plați externe - concept și competență

1.Definirea Balantei de Plati Externe Conceptul de balanta a fost lansat initial de mercantilisti in secolul al XVII-lea si reprezenta acel...

Comerțul Internațional al Uniunii Europene

1. COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE 1.1 Scurt istoric al Uniunii Europene 1.1.1 Crearea Uniunii Europene Nu ne propunem să facem aici...

Ai nevoie de altceva?