Convenția de Arbitraj

Referat
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7792
Mărime: 50.76KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Florescu
Referat pentru Master-Dreptul afacerilor in context european

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj p.5

Capitolul II.Arbitrajul p.7

II.1.Definiţia şi caracterele arbitrajului comercial internaţional p.7

II.2.Clasificarea arbitrajului p.9

II.3.Convenţia de arbitraj.Clauza compromisorie şi compromisul p.11

II.4. Întinderea convenţiei de arbitraj p.18

II.5. Natura juridică a convenţiei de arbitraj p.21

II.7.Condiţiile de validitate ale convenţiei de arbitraj p.22

II.7.1. Condiţiile de formă p.22

II.7.2. Condiţiile de fond p.23

Capitolul III.Concluzii p.24

Extras din document

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj

Conceptul de arbitraj comercial internaţional comportă mai multe accepţiuni:

a)într-o primă accepţiune, acest concept desemnează mijlocul corespunzător de a reglementa rapid şi echitabil litigiile internaţionale care pot să rezulte din tranzacţiile comerciale în domeniul schimburilor de bunuri şi de servicii şi din contractele de cooperare industrială;

b)într-o altă accepţiune, conceptul poate fi definit ca metodă de soluţionare a litigiilor născute din relaţiile comerciale internaţionale;

c)arbitrajul comercial internaţional se analizează ca jurisdicţie specială şi derogatorie de la dreptul comun procesual, menită să asigure rezolvarea litigiilor izvorâte din raporturile comerciale internaţionale şi totodată să faciliteze participarea statului la diviziunea mondială a muncii.

Doctrina juridică a formulat şi alte definiţii conceptului în discuţie :instituţie juridică pentru soluţionarea litigiilor internaţionale, de către persoanele investite cu această sarcină, chiar de către părţile contractante aflate în litigiu.

Denumirea de arbitraj internaţional a primit consacrare prin convenţii internaţionale, ca şi în practica de comerţ internaţional şi în doctrina juridică de specialitate. Această denumire apare chiar în titlul Convenţiei Europene asupra Arbitrajului Comercial Internaţional din 21 aprilie 1961 (semnată la Geneva). Pe de altă parte, Convenţia pentru Recunoaşterea Sentinţelor Arbitrale Străine, semnată la 10 iunie 1958 la New York a fost precedată de o conferinţă a Naţiunilor Unite asupra arbitrajului comercial internaţional. Denumirea de arbitraj comercial internaţional este consacrată şi în documentele Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul comerţului internaţional.

Legislaţia României conţine mai multe dispoziţii normative aplicabile în materia arbitrajului. Unele dintre acestea sunt cuprinse în Cartea a IV-a din Codul de procedură civilă, modificat prin Legea nr. 59 din 26 iulie 1993.Ele se completează cu normele legale din Decretul-lege nr. 139 din 12 mai 1990 privind camerele de comerţ şi industrie, precum şi cu Normele cuprinse în Regulamentul şi Normele de procedură ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional din Bucureşti, care funcţionează ca instituţie de arbitraj permanent pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. De asemenea, prezintă importanţă în acest domeniu şi reglementările adoptate în 1993, ale comisiilor de arbitraj de pe lângă camerele de comerţ şi industrie din capitalele de judeţ.

Dreptul comun în materia arbitrajului comercial internaţional îl formează normele ce reglementează arbitrajul comercial intern. Reglementările legale ce vizează nemijlocit arbitrajul comercial internaţional se analizează ca dispoziţii normative cu caracter special.Fizionomia juridică a arbitrajului comercial internaţional din România poate fi corect conturată numai prin coroborarea normelor speciale care îl vizează cu acelea care formează dreptul comun în domeniul arbitrajului.

Pentru raporturile de comerţ internaţional prezintă interes deosebit şi Legea nr.105 din 1 octombrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.Unele din dispoziţiile acestei legi au anumite contingenţe (indirecte)cu activitatea arbitrajului.

Există de asemenea câteva convenţii internaţionale la care România este parte şi prin care se stabilesc norme de drept uniform în materia arbitrajului comercial internaţional.Aceste norme primesc incidenţe şi în ce priveşte activitatea arbitrajului comercial internaţional din România: Convenţia europeană asupra arbitrajului comercial internaţional adoptată la 21 aprilie 1961 la Geneva, Convenţia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, Convenţia de la Washington din 18 martie 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state.

În concepţia legiutorului român, potrivit art. 369 din Codul de procedură civilă, ” un litigiu arbitral care se desfăşoară în România este socotit internaţional dacă s-a născut dintr-un raport de drept privat cu element de extraneitate.”

În armonie cu această prevedere, art.3 pct.2 din Regulile de procedură ale Comisiilor de arbitraj teritoriale statuează că litigiul este internaţional când decurge dintr-un contract de comerţ exterior.

Preview document

Convenția de Arbitraj - Pagina 1
Convenția de Arbitraj - Pagina 2
Convenția de Arbitraj - Pagina 3
Convenția de Arbitraj - Pagina 4
Convenția de Arbitraj - Pagina 5
Convenția de Arbitraj - Pagina 6
Convenția de Arbitraj - Pagina 7
Convenția de Arbitraj - Pagina 8
Convenția de Arbitraj - Pagina 9
Convenția de Arbitraj - Pagina 10
Convenția de Arbitraj - Pagina 11
Convenția de Arbitraj - Pagina 12
Convenția de Arbitraj - Pagina 13
Convenția de Arbitraj - Pagina 14
Convenția de Arbitraj - Pagina 15
Convenția de Arbitraj - Pagina 16
Convenția de Arbitraj - Pagina 17
Convenția de Arbitraj - Pagina 18
Convenția de Arbitraj - Pagina 19
Convenția de Arbitraj - Pagina 20
Convenția de Arbitraj - Pagina 21
Convenția de Arbitraj - Pagina 22
Convenția de Arbitraj - Pagina 23
Convenția de Arbitraj - Pagina 24
Convenția de Arbitraj - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Conventia de Arbitraj.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comertului International - Organizatii Regionale de Arbitraj Comercial International

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Clauza Compromisorie si Clauza de Compromis

Conceptul de arbitraj comercial international este susceptibil de mai multe acceptiuni: -intr-o prima acceptiune, acest concept desemneaza...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

Recunoașterea Hotărârilor Arbitrale Străine

Relaţiile comerciale internaţionale au căpătat o amploare deosebită în cea de-a doua parte a secolului XX, ele cunoscând o dezvoltare accentuată ca...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Executarea Silită a Hotărârilor Arbitrale Străine

Secțiunea I -1.1 Noțiuni generale privind hotărârile arbitrale Instituția arbitrajului își găsește consacrare juridică,în sistemul nostru de...

Spețe - dreptul muncii

I. Modificarea locului de munca. Neacordarea indemnizatiei de detasare Reclamantul A.F. reprezentat de Sindicatul ``PR`` Constanta a solicitat...

Te-ar putea interesa și

Consideratii Generale asupra Arbitrajului International

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Aspecte ale Arbitrajului Comercial International

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I. Introducere generală Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice părţicipante la relaţiile economice...

Arbitraj Comercial

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; C.p.c. = Codul de procedura civila...

Convenția de Arbitraj

1. NOTIUNEA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNATIONAL Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităti desfasurate în cadrul reltiilor...

Arbitrajul Comercial International

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Convenția de Arbitraj

Convenţia de arbitraj a fost definită ca fiind “acordul de voinţă al părţilor în legătură cu soluţionarea diferendului dintre ele pe cale...

Ai nevoie de altceva?