Cooperare Judiciară în Materie Civilă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3735
Mărime: 22.01KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

I.Introducere

II.Certificarea drept titlu executoriu european în statul membru de origine

III. Standardele minime (art. 12-19)

IV. Eliminarea procedurii de exequatur în statul membru de executare

V. Recunoaşterea titlului executoriu european în statul membru de executare

VI. Executarea titlului executoriu european

VII. Aspecte deosebite în cazul tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice

Extras din document

I.Introducere

1. Obiectiv

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 reprezintă o schimbare semnificativă în sistemul de recunoaştere şi executare a hotărârilor străine în spaţiul Uniunii Europene: dacă până acum învestirea cu formulă executorie se făcea printr-o declaraţie executorie conform regulamentului (CE) nr. 44/2001 care conferea caracter executoriu hotărârilor executorii în materie civilă numai în ţara în care acest lucru era solicitat, procedura facultativă prevăzută în regulamentul (CE) 805/2004 oferă avantaje „căci aceasta va permite să nu mai fie necesar acordul autorităţilor judiciare ale unui al doilea stat membru cu întârzierile şi cheltuielile care rezultă din acestea " (motivarea cu nr. 9 din preambul). Diferenţa constă în faptul că, în urma unei cereri depuse în ţara de origine în care s-a emis un titlu cu privire la o creanţă necontestată, creditorul obţine un certificat conform căruia respectivul titlu are putere executorie în întregul domeniu de aplicare teritorial al regulamentului. Acest nou tip de sistem se aplică în prezent hotărârilor ce au ca obiect dreptul de vizită şi anumite hotărâri de înapoiere a copiilor.

2. Domeniile de aplicare

- Domeniul de aplicare material

Domeniul de aplicare material al regulamentului (CE) 805/2004 corespunde celui din regulamentul Bruxelles I (44/2001) (a se vedea capitolul respectiv). În plus, trebuie să fie vorba de hotărâri sau acte autentice cu privire la creanţe necontestate. În sensul acestui regulament, este vorba de o creanţă necontestată când este vorba de o pretenţie bănească (art. 4 nr. 2), care este scadentă, data scadenţei urmând a fi menţionată în titlul executoriu. Din titlu trebuie să reiasă valoarea creanţei, precum şi valuta în care este exprimată.

- Creanţa va fi considerată necontestată dacă creditorul a recunoscut în mod expres creanţa,dacă s-a încheiat cu privire la creanţă o tranzacţie judiciară, dacă debitorul nu a contestat în niciun moment creanţa pe parcursul procedurii. Nu este vorba de o contestare dacă debitorul se înfăţişează în instanţă numai pentru a invoca lipsa de competenţă a instanţei, fără a contesta creanţa sau dacă doar declară că are dificultăţi de plată. De asemenea, nu este o contestare dacă debitorul nu se înfăţişează în instanţă sau nu dă curs unei solicitări din partea instanţei de a comunica în scris dacă intenţionează să se apere. Pentru a verifica validitatea contestării, se vor aplica prevederile procesuale a statului membru de origine, deci lex fori.), dacă debitorul a contestat creanţa într-o fază iniţială a procedurii, însă apoi nu s-a înfăţişat în instanţă în procedura având ca obiect creanţa respectivă, sau nu a fost reprezentat la aceasta, dacă creanţa a fost recunoscută într-un act autentic ( în special actele notariale) sau dacă este pronunţată o hotărâre într-o cale de atac cu privire la creanţa respectivă, cu privire la care s-a pronunţat deja o hotărâre ce a fost certificată drept titlu executoriu european.

- Domeniul de aplicare teritorial

Regulamentul 805/2004 se aplică - indiferent de naţionalitatea sau domiciliul părţilor - pentru titluri din toate statele membre ale UE cu excepţia Danemarcei. Domiciliul joacă un rol numai atunci când debitorul este consumator: conform art. 6 alin. 1 lit. d, acesta, dacă a încheiat contractul ce stă la baza creanţei necontestate în calitate de consumator şi dacă este vorba de o hotărâre pronunţată în lipsă, trebuie să-şi aibă domiciliul în statul membru de origine

- Domeniulde aplicare temporal

Regulamentul este valabil numai pentru hotărâri pronunţate sau tranzacţii judiciare încheiate după intrarea în vigoare a acestuia (conform art. 33, data de 21.01.2005); în ceea ce priveşte titlurile româneşti, acestea trebuie să fi fost emise după 01.01.2007. În cazul unor tranzacţii judiciare aprobate de o instanţă, se va lua în considerare data aprobării, nu cea a încheierii tranzacţiei. Şi în cazul actelor autentice, relevantă este data întocmirii sau a înregistrării acestora

Preview document

Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 1
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 2
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 3
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 4
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 5
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 6
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 7
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 8
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 9
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 10
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 11
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 12
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 13
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 14
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 15
Cooperare Judiciară în Materie Civilă - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cooperare Judiciara in Materie Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Cooperare Judiciara Internationala - Institutia Extradarii

1. SCURT ISTORIC Instituţia extrădării în dreptul român apare inca de la sfârşitul secolului al XIX – lea. In sprijinul acestei afirmatii, exista...

Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri

INTRODUCERE Privind în urmă, în ultimii ani observăm o evoluție importantă în domeniul dreptului european. Dreptul internațional privat sau...

Organizarea Sistemului Judiciar în România și în Portugalia

I. ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR IN ROMANIA Organizarea moderna a instantelor judecatoresti este rezultatul unei interesante evolutii istorice....

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

I.Izvoarele primare ale dreptului european Ca pentru orice disciplină juridică, analiza izvoarelor sale este o chestiune de debut al discuţiilor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Aspecte Privind Procedura Europeană a Somațiilor de Plată

1. Introducere Importanţa teoretică și mai cu seamă practică a reglementărilor instituite în cadrul Uniunii Europene și transpuse în legislaţiile...

Cooperare Judiciara

Aspectele procesuale ale cooperarii 1. Dpdv conceptual 2. Extradarea 3. Mandatul european de arestare 4. Asistenta judiciara internationala 1....

Ai nevoie de altceva?