Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

Referat
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4417
Mărime: 39.46KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Narcis Giurgiu
Referatul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept ,Universitatea Petre Andrei Iasi

Cuprins

Capitolul I - Aspecte generale privind cooperarea judiciară

internaţională în materie penală

Secţiunea I - Importanţa şi necesitatea cooperării judiciare

internaţionale în materie penală

Secţiunea a II a – Necesitatea apariţiei Legii nr. 302/2004 privind cooperarea

judiciară internaţională în materie penală

Secţiunea a III a – Explicarea unor termeni şi expresii din Legea nr. 302/2004

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Capitolul II - Forme de cooperare judiciară internaţională în

materie penală conform Legii nr. 302/2004

Secţiunea I - Extrădarea

Secţiunea a II a – Predarea în baza unui mandat european de arestare

Secţiunea a III a – Transferul de proceduri în materie penală

Secţiunea a IV a – Recunoaşterea şi executarea hotărârilor

Secţiunea a V a - Transferarea persoanelor condamnate

Secţiunea a VI a – Asistenţa judiciară în materie penală

Capitolul III - Principiile generale ale cooperării judiciare internaţionale

în materie penală

Secţiunea I - Principiul respectării intereselor fundamentale ale României

Secţiunea a II-a - Principiul preeminenţei dreptului internaţional

Secţiunea a III-a - Principiul reciprocităţii şi curtoaziei internaţionale

Secţiunea a IV-a - Principiul non bis in idem

Secţiunea aIV-a - Principiul confidenţialităţii

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument eficient de a răspunde acestui fenomen îl constituie cooperarea judiciară internaţională în materie penală. În prezent,criminalitatea organizată sub diversele sale forme a depăşit limitele teritoriale ale unui singur stat ,manifestându-se de cele mai multe ori pe teritoriul mai multor state sau chiar continente Acest considerent,a făcut ca statele lumii să accepte un efort conjugat în lupta împotriva criminalităţii ,sub toate aspectele sale.

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală este o componentă importantă a capitolului 24 al negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană- Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne În cadrul procesului de integrare a României în spaţiul de libertate,securitate şi de justiţie al Uniunii Europene s-a stabilit obligativitatea asimilării normelor europene în materia cooperării judiciare.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene ,România este obligată să-şi perfecţioneze propriile structuri de cooperare ,iar cadrul legislativ trebuie să corespundă necesităţilor de apărare a cetăţenilor,respectând drepturile şi libertăţile acestora. În încercarea sa de a şi alinia legislaţia cu cea europeană, Parlamentul României a adoptat legea nr. 302/2004 ,care stabileşte cadrul juridic în domeniul cooperării internaţionale în materie penală.Astfel,s-a realizat o armonizare a cadrului juridic intern în domeniu cu cele mai noi instrumente comunitare în materie şi se asigură şi o reglementare unitară a diferitelor forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală.Datorită formelor noi ale criminalităţii transnaţionale ,acquis-ul în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală se află într-o continuă evoluţie. România a ratificat cele mai importante instrumente multilaterale în domeniul asistenţei judiciare internaţionale în materie penală

De a lungul timpului,ţara noastră a încheiat numeroase înţelegeri bilaterale privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală.

CAPITOLUL I

Aspecte generale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Secţiunea I- Importanţa şi necesitatea cooperării judiciare internaţionale în materie penală

Încă din antichitate,în special în domeniul militar şi comercial au existat preocupări privind cooperarea internaţională ,care cu trecerea timpului s-au dezvoltat şi diversificat,în funcţie de interesele comune existente la un moment dat între diferite state Relaţiile internaţionale care s-au realizat de a lungul timpului au dus la dezvoltarea societăţii umane,a statelor şi a naţiunilor lumii.Principiul respectării independenţei şi suveranităţii statelor,precum şi a dreptului lor intern a stat la baza cooperării internaţionale.Cooperarea statelor s-a efectuat în baza unor instrumente juridice bilaterale sau multilaterale ,cu caracter zonal,regional sau universal,reprezentate de acorduri,convenţii,tratate etc. Încrederea reciprocă într-un cadru instituţional bine reglementat a constituit apariţia şi dezvoltarea cooperării internaţionale

În contextul dezvoltării societăţii,în ansamblul său ,s-a conturat tot mai accentuat o creştere a criminalităţii ,atingând apogeul prin proliferarea unor forme ale crimei organizate pe teritoriul mai multor state ,cum sunt: cele legate de traficul de droguri sau carne vie,arme,pirateria acvatică şi maritimă,acte de terorism etc.Intensificarea şi perfecţionarea acţiunilor specifice de identificare,prindere şi tragere la răspundere penală a autorilor unor infracţiuni constituie un aspect semnificativ în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii.În vederea îndeplinirii şi ocrotirii scopurilor meschine,organizaţiile criminale se folosesc de creşterea turismului internaţional,de politica de liberalizare a a emigraţiei,de expansiunea comerţului liber,de tehnologia avansată în comunicare,şi mai ales de tehnica spălării banilor Terorismul internaţional este un fenomen cu o amploare ridicată in ultimul timp,ce constituie o ameninţare la adresa umanităţii şi afectează mai ales siguranţa statelor ,destabilizând organizaţii şi instituţii. Ca atare,prezenţa criminalităţii în viaţa internaţională a generat o reacţie de solidaritate din partea statelor ,conştientizând necesitatea amplificării colaborării lor în lupta împotriva infracţionalităţii şi obligându-le să-şi acorde asistenţă juridică reciprocă,să coopereze în descoperirea,reţinerea şi condamnarea celor ce au încălcat legea penală. Cooperarea judiciară între state are ca scop realizarea unei scăderi a criminalităţii la limite acceptabile şi mai ales sporirea siguranţei propriilor cetăţeni.

Preview document

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 1
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 2
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 3
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 4
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 5
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 6
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 7
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 8
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 9
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 10
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 11
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 12
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 13
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 14
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 15
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 16
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 17
Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Structuri Europene de Cooperare Politieneasca

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Cooperare Judiciara Internationala - Institutia Extradarii

1. SCURT ISTORIC Instituţia extrădării în dreptul român apare inca de la sfârşitul secolului al XIX – lea. In sprijinul acestei afirmatii, exista...

Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri

INTRODUCERE Privind în urmă, în ultimii ani observăm o evoluție importantă în domeniul dreptului european. Dreptul internațional privat sau...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Cooperarea Politieneasca in Uniunea Europeana

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Simplificarea Formelor de Extrădare

INTRODUCERE Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,la 1.01.2007,a intrat în vigoare Titlul II din Legea nr.302/2004 privind cooperarea...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Recunoasterea si Executarea Hotararilor Judiciare Straine in Materie Penala

Diversificarea relaţiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicţii diferite ridică noi provocări în...

Ai nevoie de altceva?