Cooperativele de Întreprinzător și de Producție

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7351
Mărime: 70.38KB (arhivat)
Publicat de: Romi Ștefanescu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Demerji Maria
Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Business si Administrarea Afacerilor Specialitatea Marketing si Logistică.

Cuprins

 1. I. Elemente introductive privind antreprenoriatul.3
 2. II. Noţiuni generale privind cooperativele.4
 3. Cooperativa de întreprinzător
 4. III. Noţiuni generale.5
 5. IV. Principiile de organizare şi funcţionare. Constituirea şi înregistrarea.6
 6. V. Organele de conducere. Drepturile si obligaţiile cooperativelor.8
 7. VI. Drepturile şi obligaţiile membrilor C.Î.9
 8. VII. Capitalul şi cotele de participare.10
 9. VIII. Reorganizarea şi lichidarea.11
 10. Cooperativa de producție
 11. IX. Noţiuni generale.12
 12. X. Principiile de organizare şi funcţionare. Constituirea şi înregistrarea.12
 13. XI. Drepturile şi obligaţiile membrilor C.P.15
 14. XII. Capitalul şi cotele de participare.17
 15. XIII. Reorganizarea şi lichidarea.18
 16. XIV. Cooperativa de producţie agricola – o varianta a cooperativei de producţie.19
 17. Concluzie.20
 18. Bibliografie.21

Extras din referat

I. Elemente introductive privind antreprenoriatul.

§1. Antreprenoriatul sub forma întreprinderilor comerciale.

Activitatea de antreprenoriat este o activitate independentă, desfăşurată pe propriul risc şi orientată spre obţinerea sistematică a profitului ca urmare a utilizării bunurilor, vinderii mărfurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor de către persoanele înregistrate oficial în această calitate în modul stabilit de lege. Activitate de antreprenoriat pot desfăşura atât persoanele juridice, cât şi cetăţenii (persoanele fizice).

În literatura economică noţiunea de „antreprenor” a apărut pentru prima data în Dicţionarul Universal de Comerţ, editat la Paris în anul 1723, desemnând „persoana care îşi asumă obligaţii în vederea gestionării construcţiei unui obiect”.

Ca termen ştiinţific, ca subiect de discuţie şi analiză, noţiunea de „antreprenor” datează încă din sec. al XVIII-lea, când economistul francez Richard Cantillon a asociat asumarea de riscuri în economie cu antreprenoriatul, formulând primele teorii cu privire la antreprenoriat.

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, „antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri” [art 1:1].

Cele mai des întâlnite forme de activităţi de antreprenoriat sunt: genurile de activităţi licenţiate şi companiile comerciale. Principala diferenţă între cele două forme este cǎ un comerciant (persoană fizică) face afaceri pe cont propriu şi are nevoie de autorizaţie comercială, în timp ce o companie (persoană juridică) face afaceri în contul companiei, adică pentru toţi patronii săi. În acest caz, va fi nevoie de autorizaţia comercială a fondatorilor şi de un contract legal încheiat între aceştia.

În cazul în care costurile de începere a afacerii sunt mari, câteva persoane se pot asocia şi înfiinţa o societate comercialǎ.

În Republica Moldova societăţile comerciale sunt reglementate prin Legea despre antreprenoriat şi întreprinderi. În conformitate cu prevederile acestei legi, societăţile comerciale se pot constitui în una dintre următoarele forme:

Societate în nume colectiv;

Societate în comandită;

Societate pe acţiuni;

Societate cu răspundere limitată;

Cooperativă.

1.“Antreprenoriat:Iniţierea afacerii”redactor ştiințific coordonator Larisa Bugaian, Chişinău, 2010, pag.12-15.

2.Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

II. Noţiuni generale privind cooperativele.

Conform legislaţiei în vigoare, o altă formă de organizare a activităţii de întreprinzător este cooperativa. [Art. 171], Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107/2002 prevede că cooperativa este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii corporative, în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale.

Cooperativa este o formă de asociere liberă în care mai multe persoane organizează activităţi de producţie, de distribuţie, prestări de servicii şi de credit, bazată pe principiul întrajutorării. Această formă de asociere s-a născut încă în secolul trecut. Prima cooperativă a fost înfiinţată în anul 1844, în Anglia, la Roocherdale, după care s-au creat şi altele.

Cooperativele se deosebesc esenţial de alte forme organizatorico-juridice ale activităţii de întreprinzător. Membrii cooperativei nu sunt salariaţi, ei, ca şi asociaţii societăţilor comerciale, sunt în drept să participe la conducerea societăţii, dar spre deosebire de societăţile comerciale, membrii cooperativei sunt obligaţi să participe nemijlocit cu munca proprie în activitatea cooperativei. De asemenea, cooperativei îi este caracteristică egalitatea în drepturi a membrilor la conducerea ei (un membru – un singur vot) şi repartizarea profitului indiferent de cota de participare. În actul constitutiv al cooperativei poate fi prevăzută participarea persoanelor juridice ca membri fondatori. Membrul colectiv, ca şi oricare membru al cooperativei, dispune de un singur vot în cadrul organelor de conducere a cooperativei.

Codul civil al Republicii Moldova nu face o clasificare a cooperativelor, dar, pornind de la dispoziţiile legilor, şi anume:

Legea cu privire la cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001;

Legea cu privire la cooperativele de producţie nr. 1007/2002;

Legea cooperaţiei de consum nr. 1252/2000,

putem evidenţia următoarele tipuri de cooperative:

• cooperativa de întreprinzător;

• cooperativa de producţie;

• cooperativa de consum .

Reieşind din dispoziţiile Legii cooperativei de consum, aceasta nu constituie persoană juridică cu scop lucrativ, din acest considerent vor fi examinate doar cooperativele de întreprinzator si de producție.

Bibliografie

I. Acte normative

1. Codul Civil integral nou al Republicii Moldova, Nr. 1107-XV din 06.06.2002 Monitorul Oficial al RM Nr. 82-86 din 22.06.20023.

2. Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

3. Legea Republicii Moldova cu privire la cooperativele de întreprinzător, nr. 73-XV din 12.04.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-50/237 din 03.05.2001

4. Legea Republicii Moldova cu privire la cooperativele de producţie, nr. 1007-XV din 25.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 71-73/575 din 06.06.2002.

II. Literatura de specialitate

1. Alexandru Cuzneţov, Iurie Mihalache, Marcel Lungu, Natalia Bacalu ,,Curs introductiv în DREPTUL AFACERILOR,, Chişinău 2011.

2.“Antreprenoriat: Iniţierea afacerii” redactor ştiintific coordonator Larisa Bugaian, Chişinău, 2010.

3.Avornic, Chibac, Chiriac, ”Bazele statului si dreptului a Republicii Moldova”, Chişinău,1997-1998.

4. Maistreico I., Morozov G.,Moghiliova I., et all. Aspecte juridice ale antreprenoriatului. Chişinău: Proiectul Bizpro, 2003.

Preview document

Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 1
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 2
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 3
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 4
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 5
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 6
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 7
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 8
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 9
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 10
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 11
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 12
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 13
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 14
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 15
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 16
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 17
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 18
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 19
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 20
Cooperativele de Întreprinzător și de Producție - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Cooperativele de Intreprinzator si de Productie.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului

INTRODUCERE Perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, globalizarea economiei mondiale, mediul concurenţial cu reguli...

Incertitudinea și Jocurile în Comportamentul Economic

INTRODUCERE În condiţii de certitudine, anticipaţiile unui producător privind rezultatele deciziei sale de alegere a combinării factorilor de...

Contabilitatea Rezervelor și Provizioanelor

1.In baza deciziei Adunarii Generale a actionarilor,sau in baza prevederii actelor normative. Unele rezerve sunt obligatorii,altele la dorinta....

Necesitatea și rolul asigurărilor

Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale Necesitatea oragnizarii ocrotirii cetatenilor, sub diferite forme a aparut odata cu...

Asigurările sociale de stat

Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale Necesitatea infaptuirii asigurarilor sociale decurge din faptul ca participarea...

Recenzie - economie și prosperitate - introducere în teoria și practica progresului economic

Partea I : Zece elemente cheie ale ştiintei economice 1. Stimulentele conteaza Daca anumite lucruri sau actiuni ne aduc diferite beneficii se va...

Ai nevoie de altceva?