Curtea Constitutionala

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Curtea Constitutionala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dinu Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA 1
1.1 Protectia internationala a drepturilor omului 1
1.2 Istoricul si evolutia Conventiei Europene a Drepturilor Omului 4
1.3 Caracteristicile si obiectivele Conventiei 6
1.4 Interpretarea Conventiei 8
1.4.1 Reguli generale de interpretare 8
1.4.2 Metode de interpretare 10
1.4.2.1 Notiunile autonome ale Conventiei 13
1.4.2.2 Teoria marjei de apreciere 16
1.4.2.3 Obligatiile pozitive impuse statelor 19
CAPITOLUL 2 SISTEMUL JURISPRUDENTIAL AL CONVENTIEI 22
2.1 Organizarea Curtii Europene a Drepturilor Omului 22
2.2 Conditiile de admisibilitate a plângerilor 23
2.2.1 Calitatea procesuala pasiva 24
2.2.2 Calitatea de victima 31
2.2.3 Epuizarea cailor de recurs interne 34
2.2.4 Termenul de 6 luni 37
2.2.5 Plângerile în mod vadit nefondate 38
2.2.6 Plângerile abuzive 39
2.2.7 Alte conditii 41
2.3 Competenta Curtii 41
2.3.1 Competenta personala 42
2.3.2 Competenta materiala 44
2.3.3 Competenta teritoriala 45
2.3.4 Competenta temporala 48
CAPITOLUL 3 EFECTELE ADOPTARII CONVENTIEI ÎN DREPTUL INTERN 50
3.1 3.1 Efectele Conventiei în dreptul intern al statelor membre 50
3.1.1 Sistemele integratoare 52
3.1.2 Sistemele non-integratoare 60
3.2 Efectele deciziilor Curtii în dreptul intern 62
3.2.1 Efectele directe 63
3.2.1.1 Forta obligatorie 64
3.2.1.2 Autoritatea de lucru judecat 66
3.2.2 Efectele indirecte 67
3.2.2.1 Autoritatea de lucru interpretat 67
3.2.2.2 Autoritatea preventiva sau corectiva 70
3.2.2.3 Reexaminarea procedurilor interne 71
3.2.3 Natura juridica a Curtii. Efecte 73
3.3 Efectele Conventiei asupra sistemului judiciar român 75
3.3.1 Locul Conventiei în sistemul juridic român 75
3.3.2 Efectele indirecte ale deciziilor Curtii 76
3.3.3 Concluzii 77
BIBLIOGRAFIE……. 79

Extras din document

Potrivit dispozitiilor constitutionale tratatele internationale privind protectia drepturilor omului ratificate de statul român fac parte din dreptul intern si, în masura în care acestea din urma prezinta prevederi mai favorabile , se aplica cu prioritate fata de orice alta dispozitie de drept interna, înlaturând si aplicarea principiului lex posterior derogat legi priori. Recunoscuta aproape unanim la nivel european , suprematia dreptului international asupra dreptului intern a condus la un proces continuu si permanent accelerat de supranationalizare a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale .

De aceea, consideram necesar ca, înainte de a analiza efectele ratificarii Conventiei europene a drepturilor omului , sa prezentam succint evolutia sistemului european de protectie a drepturilor fundamentale, precum si organizarea sistemului jurisprudential de garantare a acestora.

1.1 Protectia internationala a drepturilor omului

Dreptul international modern al drepturilor omului s-a nascut la finele celui de al doilea razboi mondial când descoperirea si dezvaluirea atrocitatilor comise în timpul Holocaustului, în care se estimeaza ca au decedat peste 10 milioane de persoane, a relevat necesitatea codificarii unor standarde internationale de protectie a drepturilor omului, precum si crearea unor sisteme de garantare a respectarii acestora. Fata de pozitia anterioara razboiului mondial, conform careia protectia drepturilor omului era o problema strict de drept intern, a aparut un puternic curent de opinie potrivit caruia protectia drepturilor si libertatilor omului este un mijloc puternic de a asigura continuitatea valorilor democratice si de a garanta pacea si securitatea internationala. Astfel, statele învingatoare, dar si noile guverne ale statelor învinse, au raspuns acestei idei si au creat Organizatia Natiunilor Unite, au înfiintat tribunalele pentru crime de razboi de la Nuremberg si Tokyo si au încheiat cele patru conventii de la Geneva din 1949. La scurt timp, organizatiile regionale interstatale din Europa si America au creat structuri proprii pentru protejarea drepturilor omului .

Înfiintata în 1945, ONU si-a fixat drept scop realizarea cooperarii internationale prin dezvoltarea si încurajarea respectului drepturilor omului si a libertatilor fundamentale pentru oricine (art. 1 din Carta ONU). Astfel, înfiintata în 1947 în baza art. 68 din Carta, Comisia pentru drepturile omului a elaborat Declaratia Universala a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala la 10 decembrie 1948, act completat ulterior prin cele doua pacte privind drepturile civile si politice si, respectiv cele economice si sociale . Evolutia sistemului universal de protectie a drepturilor omului a cuprins nenumarate conventii si tratate internationale privind drepturile fundamentale , însa a esuat în constituirea unui sistem de garantare efectiva a aplicarii acestor conventii.

Disensiunile politice dintre state, accentuate pâna la extrem în perioada razboiului rece, sistemul eminamente politic de organizare si functionare a Comisiei pentru drepturile omului, reticenta statelor fata de institutiile supranationale, precum si minoritatea statelor democratice în cadrul Adunarii Generale au condus la lipsa mecanismului prin care respectarea drepturile enuntate cu atâta forta în Declaratia Universala si pactele ce au completat-o sa devina o practica curenta a statelor. Este suficient mentionarea faptului ca în 1989 România lui Ceausescu detinea presedintia Comisiei pentru drepturile omului sau ca exista mai multe rezolutii ale Adunarii generale de condamnare a Statelor Unite decât a Chinei pentru a proba ineficienta organizatiei universale în atingerea obiectivelor sale si valoarea pur declarativa a multora dintre actele emise de aceasta .

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea Constitutionala.doc

Alte informatii

Referat despre Curtea Constitutionala, partea generala ...mentionez ca am luat 9 pe el