Curtea Constitutionala a Romaniei

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4090
Mărime: 17.39KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1.Controlul constitutionalitatii legilor

2.Actele supuse controlului constitutionalitatii

3.Procedura in fata Curtii Constitutionale

4.Atributiile si deciziile Curtii Constitutionale

Extras din document

1. Controlul Constituţionalităţii în România

În România, controlul Constituţionalităţii işi găseşte reglementarea în art. 142-147 din Constituţie, precum şi în Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu modificările din anul 1997.

În dezvoltarea dispoziţiilor Constituţionale şi legale, Curtea Constituţională şi-a adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare. Dispoziţii privind competenţa Curţii Constituţionale mai sunt şi în alte legi, ca de exemplu în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României.

Constituţia României încredinţează controlul Constituţionalităţii unei autorităţi publice denumite Curtea Constituţională. Aceasta este formată din 9 judecători numiţi pentru o durată de 9 ani, fără posibilitate de prelungire sau reînnoire a mandatului, trei de către Camera Deputaţilor, trei de către Senat, trei de către Preşedintele României. Preşedintele Curţii Constituţionale este ales, dintre judecătorii Curţii, de către aceştia, prin vot secret, pentru o durată de 3 ani.

Membrii Curţii Constituţionale, se reînnoiesc, la fiecare 3 ani cu cate o treime, procedeu ce permite îmbinarea experienţei şi continuităţii cu noile tendinţe.

Condiţiile Constituţionale pentru a putea Candida la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale sunt următoarele:

- pregătire juridică superioară - înaltă competenţă profesională

- o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul superior juridic

In activitatea lor judecătorii sunt independenţi si sunt inamovibili pe durata mandatului. Ei nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea soluţiilor. De asemenea, judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi arestaţi sau trimişi in judecată penală ori contravenţională decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, al Senatului sau a Preşedintelui României, după caz, si la cererea Procurorului General.

Activitatea Curţii Constituţionale nu priveşte numai controlul Constituţionalităţii legilor, ci cuprinde si alte domenii, desigur in strânsa legătura cu aplicarea si respectarea Constituţiei.

De aceea având in vedere complexitatea si natura atribuţiilor Curţii Constituţionale, precum si procedurile potrivit cărora îşi realizează aceste atribuţii ea poate fi considerată o autoritate publică politico-jurisdicţională. Caracterul politic rezulta din modul de desemnare a membrilor Curţii Constituţionale, precum si din natura unor atribuţii, caracterul jurisdicţional rezultând din principiile de organizare si funcţionare, precum si din alte atribuţii si proceduri. Curtea Constituţionala este garantul suprem al Constituţiei. Ea este unica autoritate jurisdicţionala constituţionala din România si este independenta fata de orice alta autoritate publica, iar competent sa nu poate fi contestata de nici o autoritate publica.

Preview document

Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 1
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 2
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 3
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 4
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 5
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 6
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 7
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 8
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 9
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 10
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 11
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 12
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 13
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 14
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 15
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 16
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 17
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 18
Curtea Constitutionala a Romaniei - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Curtea Constitutionala a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI 1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european”,...

Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. La momentul actual, constituţia este actul prin care se definesc condiţiile exercitării puterii politice, se...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

İNTRODUCERE “Nevoia” de constituţionalism a apărut înca de la primele state suverane, care prin reguli scrise sau nescrise au considerat necesar...

Dreptul Constitutional Comparat - Sistemul Constitutional al Italiei

$1 Premise politice ale Constitutiei din 1947. Italia a trecut de la un regim politic totalitar, de la o dictatura de tip fascist, la un regim...

Curtea Constituțională - Autoritate de Jurisdicție

Introducere Constituţia Republicii Moldova stabileşte prin dispoziţiile sale că Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

Analizand definitia constitutiei putem remarca faptul ca aceasta constituie acel act juridic fundamental care se bucura de suprematie in raport cu...

Revendicarea Imobiliara

CAPITOLUL 1 : Despre revendicare in general Ori de cate ori se vorbeste despre mijloacele juridice de aparare ale proprietatii, se au in vedere in...

Organizarea si Competenta Curtii Constitutionale

Domnia legii, caracteristica esentiala a statului de drept, impune obligatia respectarii legii si a suprematiei Constitutiei, dar, in acelasi timp,...

Te-ar putea interesa și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI 1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european”,...

Controlul de Constitutionalitate al Legilor

CapI Controlul de constitutionalitate 1.1. Evolutia istorica a controlului constitutionalitatii legilor Controlul constitutionalitatii legilor,...

Proiect Contencios Administrativ

‘O lege proasta il sileste intotdeauna pe legiuitor sa faca multe altele, de obiei foarte rele si ele, ca sa preintampine urmarile sau macar sa...

Drept Constitutional

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii b. reguli...

Controlul Anterior al Constitutionalitatii Legilor

1.NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1NOTIUNEA DE CONSTITUTIE. Este acel act juridic fundamental care se bucura de suprematie ,avand forta juridica...

Analiza activității Curții Constituționale și a efectelor acesteia în România

Adoptarea Constituţiei României din anul 1991 a marcat deschiderea către valorile statului de drept şi „reconectarea” la tradiţiile...

Ai nevoie de altceva?