Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei – Organizare si Functionare

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest referat descrie Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei – Organizare si Functionare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Introducere – atributii
II. Organizare si functionare
III. Constituirea tribunalului arbitrar
1. Numirea arbitrilor
2. Încetarea calitatii de arbitru
3. Obligatiile arbitrilor
3.1. Obligatia de competenta
3.2. Obligatia de a pastra integritatea arbitrajului
3.3. Obligatia de informare
3.4. Obligatia de comunicare
3.5. Obligatia de a actiona profesional
3.6. Obligatia de a pronunta sentinta
3.7. Obligatia de a respecta confidentialitatea dezbaterilor si a
deliberarilor
4. Conflictul de interese
5. Raspunderea arbitrilor

Extras din document

I. Introducere

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României, este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta în exercitarea atributiilor ce îi revin.

Sediul Curtii de Arbitraj este în Bucuresti, bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3. ;i are misiunea de a promova, în România, arbitrajul comercial intern si international precum si alte cai alternative de solutionare a litigiilor. Principala atributie a Curtii de Arbitraj consta în organizarea si administrarea solutionarii pe calea arbitrajului a unor litigii comerciale interne sau internationale, daca partile au încheiat în acest sens o conventie arbitrala scrisa..

Curtea de Arbitraj mai are urmatoarele atributii:

1)asista partile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului ad hoc;

2)elaboreaza modele de conventii arbitrale si le asigura difuzarea în cercurile economice; prezinta, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial;

3) dezbate în cadrul Curtii de Arbitraj sau în colaborare cu comisiile de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, aspectele de drept mai deosebite ivite în practica arbitrala, precum si problematica generala a arbitrajului comercial intern si international;

4) colaboreaza cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, în special prin schimbul de liste de arbitri si de experienta, precum si pentru desfasurarea unor actiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;

5) tine evidenta practicii arbitrale; întocmeste culegeri de practica arbitrala; asigura documentarea în domeniul arbitrajului comercial intern si international;

6) face propuneri privind îmbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului comercial;

7) colaboreaza cu alte institutii permanente de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului pe plan mondial;

8) îndeplineste orice alte atributii ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament si prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

II. Organizare si functionare

Curtea de Arbitraj este condusa de un colegiu compus din: presedinte, vicepresedinte si 3 membri. Colegiul Curtii de Arbitraj este numit de catre Comitetul Executiv al Camerei de Comert si Industrie a României, dintre arbitrii înscrisi pe lista. Cei 3 membri sunt propusi de presedintele Curtii de Arbitraj. Presedintele Curtii de Arbitraj are conducerea curenta a acestei Curti si o reprezinta în relatiile interne si internationale. De asemenea, presedintele exercita atributiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului arbitral, prevazute în Regulile de procedura arbitrala. Vicepresedintele ajuta presedintele în îndeplinirea atributiilor sale si este înlocuitorul de drept al acestuia. Presedintele si vicepresedintele pot fi alesi arbitri sau supraarbitri în tribunalul arbitral.

Curtea de Arbitraj se compune din 35-40 arbitri, numiti de Comitetul Executiv al Camerei de Comert si Industrie a României la propunerea presedintelui în functiune al Curtii de Arbiraj, timp de 3 ani dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de relulaentul de procedura arbitrara. Peste acest numar, dar fara a depasi jumatate din el, în lista de arbitri pot fi înscrisi si persoane care figureaza pe listele de arbitri ale unor institutii permanente de arbitraj din strainatate.

Înscrierea în lista de arbitri se face cu acordul scris al persoanelor în cauza.

Colegiul are urmatoarele atributii principale:

1) asigura conducerea generala a Curtii de Arbitraj;

2) aproba Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj;

3) propune, daca este cazul, modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj, precum si a Normelor privind taxele arbitrale si cheltuielile arbitrale;

5) organizeaza întocmirea de culegeri de jurisprudenta a Curtii de Arbitraj si avizeaza publicarea acestora; asigura procurarea de documentatie straina, îndeosebi reglementari referitoare la arbitrajul comercial;

6) stabileste atributiile secretariatului Curtii de Arbitraj.

Totalitatea arbitrilor înscrisi în lista de arbitri constituie plenul Curtii de Arbitraj.

Plenul Curtii de Arbitraj dezbate informarile colegiului acestei Curti cu privire la activitatea desfasurata, discuta probleme de drept mai deosebite ivite în activitatea Curtii de Arbitraj si examineaza propunerile privind reglementarile referitoare la arbitrajul comercial. Curtea de Arbitraj are un secretariat compus din asistenti arbitrali si alti salariati încadrati de Camera de Comert si Industrie a României, la propunerea presedintelui Curtii. Asistentul arbitral este încadrat în functia de consilier juridic.

Solutionarea litigiului apartine exclusiv tribunalului arbitral.În întelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor învestiti de parti prin conventia arbitrala ori în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala sa solutioneze un litigiu determinat si sa pronunte o hotarâre definitiva si obligatorie pentru ele

III. CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Tribunalul arbitral este instanta care va solutiona litigiul aparut între partile la conventia arbitrala.

Partile pot stabili prin conventie componenta tribunalului arbitrai, numarul arbitrilor si conditiile pe care acestia trebuie sa le îndeplineasca, modalitatile de contestare a mem¬brilor tribunalului arbitrai, ca si alte aspecte legate de activitatea tribu¬nalului arbitrai. În orice caz, pentru a fi valabila, conventia arbitrala trebuie sa contina numele sau modalitatea de numire a arbitrilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei - Organizare si Functionare.doc