Curtea de Conturi

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1293
Mărime: 11.76KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Instituţiile Uniunii Europene

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rand in arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor suverane unor instituţii comune create prin tratatele fondatoare, cu modificările succesive, instituţii al căror scop este să asigure o participare democratică a Statelor Membre la luarea de decizii.

În momentul actual funcţionarea Uniunii se bazează pe cinci instituţii: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniştri, numit pe scurt Consiliu, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (prescurtat CJCE) şi Curtea de Conturi. Tratatul constituţional consacră formal funcţionarea Consiliului European ca instituţie de sine stătătoare.

Pe lângă instituţii UE include o serie de organisme specializate:

-Mediatorul European şi instituţiile financiare: Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană de Investiţii;

-Organisme cu rol consultativ: Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social;

-Organisme interinstituţionale: Oficiul de Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene şi Oficiul de Selecţie a Personalului Comunităţilor Europene;

-Agenţii descentralizate:

- 17 agenţii comunitare specializate care funcţionează în cadrul domeniului comunitar (primul pilon al Tratatului CE);

- ISIS (Institutul European pentru Studii de Securitate) şi Centrul European pentru Observaţii din Satelit, ambele funcţionale în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună (al doilea pilon);

- Europol şi Eurojust în cadrul Cooperării Poliţieneşti şi Judiciare în Materie Penală (al treilea pilon).

CURTEA DE CONTURI

1. Istoric

Curtea de Conturi a fost creată, la cererea Parlamentului, la 22 iulie 1975, prin Tratatul de revizuire a dispoziţiilor bugetare. Tratatul a intrat în vigoare la 1 iunie 1977, iar la 25 octombrie 1977 Curtea de Conturi s-a reunit la Luxemburg în şedinţă constitutivă. Anterior, exista o Comisie de Control cu atribuţii în CEE şi Euratom şi un Comisar de conturi în CECO. Necesitatea creării acestei instituţii a fost determinată de creşterea importantă a volumului finanţelor comunitare, de diversitatea surselor şi a cheltuielilor acestora, de complexitatea operaţiunilor pe care gestiunea lor le impunea, precum şi a gestionării creditelor bugetare. Curtea de Conturi a dobândit prin Tratatul de la Maastricht un statut echivalent celui instituit pentru celelalte 4 instituţii comunitare.

Preview document

Curtea de Conturi - Pagina 1
Curtea de Conturi - Pagina 2
Curtea de Conturi - Pagina 3
Curtea de Conturi - Pagina 4
Curtea de Conturi - Pagina 5
Curtea de Conturi - Pagina 6
Curtea de Conturi - Pagina 7
Curtea de Conturi - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Curtea de Conturi.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Sistemul Institutional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Bugetul UE - Continut, Structura, Principii Bugetare

ABREVIERI CE – Comunitatea Europeană CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului CEE – Comunitatea Economică Europeană ECU - European...

Bugetul UE - Procedura, Executie, Control Financiar

ABREVIERI CE – Comunitatea Europeană CEE – Comunitatea Economică Europeană CFIP - Controlul financiar intern public ECU - European Currency...

Cetatenia Europeana

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională

Capitolul 1 Noţiuni generale asupra Curţii Europene de Jusţiţe, ca instanţă de judecată supranaţională 1.1 INTRODUCERE Structura instituţională...

Instituții Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări. Este considerată...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Controlul Financiar Exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei

1.1. Scurt istoric Instituţie de origine constituţională, Curtea de Conturi a României reia o veche tradiţie existentă în ţara noastră în materie...

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi

1.Istoria Curții de Conturi Din timpuri stravechi, statul a încercat făurirea unor sisteme de control care constau în urmărirea modului de...

Analiza Comparată a Curții de Conturi din Romănia și a Curții Europene de Conturi

1. SCURT ISTORIC Curtea de Conturi a fost instituită prin Tratatul de la Bruxelles, din 22 iulie 1975 şi şi-a început activitatea în octombrie...

Ai nevoie de altceva?