Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5842
Mărime: 52.87KB (arhivat)
Publicat de: Nina Tofan
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Lista abrevierilor.3
 2. Introducere.4
 3. Capitolul I. CURTEA DE JUSTIȚIE – INSTITUȚIE A UNIUNII EUROPENE.6
 4. 1.1. Înființarea și evoluția Curții de Justiție a Uniunii Europene.6
 5. 1.2. Componența și competențele Curții de Justiție a Uniunii Europene.8
 6. 1.3. Acțiunile și procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.9
 7. Capitolul II. TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ.12
 8. 2.1. Aspecte introductive privind Tribunalul de Primă Instanță.12
 9. 2.2. Componența și organizarea Tribunalului.12
 10. 2.3. Competențele și funcționarea Tribunalului.13
 11. Capitolul III. TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE.16
 12. 3.1. Generalități privind Tribunalul Funcției Publice.16
 13. 3.2. Organizarea și competențele Tribunalului Funcției Publice.16
 14. 3.3. Procedura în fața Tribunalului Funcției Publice.17
 15. Concluzii .19
 16. Bibliografie.21

Extras din referat

Introducere

Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu dificultăţi în cadrul sistemelor lor naţionale, atât pe plan politic, social, economic, cât şi juridic.

Procesul de aplicare a dreptului Uniunii Europene ridică pentru state importante probleme legate de asigurarea transpunerii lui în viaţă, ceea ce a necesitat din partea organismelor UE parcurgerea procedurilor de avertizare, mergând până la adoptarea unor măsuri de constrângere împotriva statelor care refuză sau întârzie să transpună în legislaţia naţională prevederile de bază ale instrumentelor comunitare. Apropierea sistemelor de drept constituie şi astăzi un proces dificil, deoarece este bine ştiut faptul că dreptul este inevitabil legat de stat, iar elaborarea unui drept comun presupune, în mod firesc o autoritate care să-l unifice de natură să garanteze respectul şi aplicarea normelor cu valoare generală. [3.3. pag. 9]

Astfel, în procesul integrării dreptului unional în ordinea de drept a statelor membre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este instituţia competentă, în acest sens reprezintă singura autoritate care, prin intermediul unei jurisprudenţe de drept a consacrat principiile fondatoare ale dreptului unional, precum şi integrarea acestora, prin intermediul normelor unionale în dreptul intern al statelor.

Întrucât normele procesuale diferă de la un stat la altul, este evident că aplicarea principiilor dreptului UE diferă în ceea ce priveşte mijloacele procesuale utilizate de la un stat la altul, în acest context Curtea de la Luxembourg a înţeles să acorde valoare de principiu acestor diferenţe, consacrând autonomia procedurală a instanţelor naţionale prin jurisprudenţa sa. Deşi armonizarea pe cale jurisprudenţială pare o misiune dificil de atins Curtea de Justiţie a stabilit pentru instanţele naţionale puncte de reper ce urmăresc asigurarea uniformă a dreptului UE pentru toate statele. [3.3. pag. 9]

Lucrarea de față, intitulată “Curtea de Justiție a Uniunii Europene” prezintă o analiză a Curții de Justiție a UE, atît din punct de vedere structural cît și din punct de vedere organizațional și funcțional. Lucrarea este structurată în trei capitole binedefinite.

Capitolul I, Curtea de Justiție - instituție a Uniunii Europene, prezintă informații despre formarea și evoluția Curții de Justiție, precum și despre componența, competențele și acțiunile care sunt judecate în fața Curții.

Capitolul II, poartă denumirea de Tribunalul de Primă Instanță, și cuprinde aspectele funcționarii și componenței Tribunalului de Primă Instanță.

Capitolul III, Tribunalul Funcției Publice, prezinta particularitățile componențiale si de funcționare a Tribunalului Funcției Publice.

Lucrarea se încheie cu o serie de concluzii, care determina nivelul evoluțional al CJUE, precum și importanța în cadrul instituțional al UE a acesteia.

Capitolul I. CURTEA DE JUSTIȚIE – INSTITUȚIE A UNIUNII EUROPENE

1.1. Înființarea și evoluția Curții de Justiție a Uniunii Europene

Contextul înfiinţării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este acela al constituirii Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului.

Reprezentanţii statelor membre, prezenţi la negocierile privind semnarea Tratatului de la Paris vedeau în Curtea de Justiţie adevăratul organ de control al legalităţii actelor emise de Înalta Autoritate şi Consiliul special de Miniştri, venit să asigure în acelaşi timp echilibrul între aceste instituţii şi statele membre, de asemenea să garanteze inimixtiunea autorităţilor Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului în domeniile care cad sub incidenţa suveranităţii statelor membre. [3.3. pag. 40 ]

Curtea de Justiţie a Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului a fost înfiinţată prin Tratatul de la Paris, semnat în 18 aprilie 1951 şi intrat în vigoare la 23 iulie 1952. [2.1. pag. 120]

Curtea era formată din 7 judecători şi din 2 avocaţi generali. Şedinţa de deschidere a Curţii a avut loc în data de 10 decembrie 1952 în Luxembourg sub preşedinţia lui Massimo Pilotti.

Deşi prin semnarea Tratatelor de la Roma în 25 martie 1957 privind înfiinţarea Comunităţii Economice Europene şi Comunităţii Europene a Energiei Atomice, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958, numărul structurilor de integrare europeană a crescut de la unu la trei, cele trei comunităţi urmau să fie deservite din punct de vedere jurisdicţional de un singur organ, astfel a fost creată o Curte de Justiţie unică pentru cele trei comunităţi. [3.3. pag. 40]

Noua Curte de Justiţie Europeană a început să funcţioneze începând din 7 octombrie 1958, având 7 judecători din care unul era desemnat de Consilii iar ceilalţi şase de guvernele statelor membre. Aderarea unor noi state la Comunităţile Europene de fiecare dată a determinat schimbarea numărului judecătorilor şi avocaţilor generali, aceste schimbări fiind necesare atât pentru asigurarea unui judecător din partea fiecărui stat membru, cât şi pentru menţinerea numărului impar de judecători. [3.3. pag. 41]

Bibliografie

I. Acte legislative și normative

1.1. Tratatul de la Paris, semnat în 18.04.1951, intrat în vigoare la 23.07.1952.

1.2. Tratatul de instituire a Comunității Europene, semnat la Roma la 25.03.1957, intrat în vigoare la 01.01.1958.

1.3. Tratatul de la Lisabona, semnat la 13.12.2007, intrat în vigoare la 01.12.2009.

II. Manuale, monografii și lucrări didactice

2.1. Brandstetter, G., Chronologisches Lexikon der europäischen integration 1945-1995, Wien: Juristische literatur, 1996, 287 p.

2.2. Efremov V, Construcția Europeană. O scurtă prezentare. Îndrumar educativ – metodic, Chișinău: Editura Pontos, 2011, 132 p.

2.3. Fuerea Augustin, Manualul Uniunii Europene. Ediția a III-a, București: Editura Universul Juridic, 2008, 432 p.

2.4. Guyla Fabian, Curtea Europeană de Justiție, instanță de judecată supranațională, București: Editura ROSETTI, 2002, 248 p.

2.5. Viziteu M., Stancu R., Drept comunitar, București: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2010, 319 p.

III. Site – ografia

3.1. Site – ul oficial al Uniunii Europene, www.europa.eu (citat 13.02.2014)

3.2. Site – ul oficial al Curții Europene de Justiție, www.curia.europa.eu (citat 13.02.2014)

3.3. Bobaru Ana Daniela, Teza de doctor , Curtea de Justiție a Uniunii Europene – garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene, http://www.cnaa.md/files/theses/2013/25456/ana_daniela_bobaru_thesis.pdf (citat 15.02.2014)

3.4. Referat la tema Tribunalul de Primă Instanță, http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/drept/tribunalul-de-prima-instanta-219244.html (citat 16.02.2014)

3.5. Tribunalul Funcției Publice, http://www.institutiieuropene.ro/article/3122/Tribunalul-Functiei-Publice/Civil (citat 16.02.2014)

Preview document

Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 1
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 2
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 3
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 4
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 5
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 6
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 7
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 8
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 9
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 10
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 11
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 13
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 14
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 15
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 16
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 17
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 18
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 19
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Curtea de Justitie a Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. PRELIMINARII Motto: „Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu este durabil fara institutii. Institutiile pot, daca sunt bine construite, sa...

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în raport cu suveranitatea și independența statelor membre

1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. PRELIMINARII Motto: „Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu este durabil fara institutii. Institutiile pot, daca sunt bine construite, sa...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI SI PRINCIPII ALE SISTEMULUI INSTITUTIONAL AL UE 1.1. Noţiuni introductive. Uniunea Europeana dispune de un cadru...

Sistemul instituțional al UE

1. Prezentarea cadrului instituţional Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale a...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în raport cu suveranitatea și independența statelor membre

1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Cap.I Scurt istoric al înfiinţării şi activităţii UE Cuvântul Europa din punct de vedere etimologic provine...

Ai nevoie de altceva?