Curtea de Justiție Europeană

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7652
Mărime: 40.46KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Demerji Ilie

Cuprins

INTRODUCERE 2

§. 1. Generalităţi 3

1.1. Istoricul dezvoltării Curţii Europene de Justiţie. 3

1.2. Noţiunea şi natura juridică a Curţii de Justiţie Europene 7

1.3. Principii de funcţionare ale Curţii. 9

§. 2. Componenţa Curţii Europene de Justiţe 11

2.1. Judecătorii. Numirea şi statutul lor. 11

2.2. Preşedintele Curţii şi completele. 14

2.3. Avocaţii generali. 16

2.4. Grefierul–şef. 18

§. 3. Competenţa Curţii Europene de Justiţie. 19

3.1. Competenţa rationae personae 19

3.2. Competenţă ratione materiae 20

§. 4.Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 22

§. 5. Încheiere 27

Extras din document

INTRODUCERE

Instituind Comunităţile europene şi, ulterior, Uniunea europeană, statele membre s-au angajat ca obiectivele asumate să fie aduse la îndeplinire prin intermediul unor instituţii specifice, potrivit competenţelor ce le sunt atribuite. În acelaşi timp, aceste state trebuie să acţioneze nu numai în mod colectiv, ci şi individual, în sensul punerii în aplicare a măsurilor care le privesc.

Este posibil ca, în realizarea obiectivelor respective, instituţiile comunitare să adopte acte care încalcă dispoziţiile legale comunitare sau ca ele să se abţină a acţiona în sensul cerut de aceste dispoziţii. Nu mai puţin, pot fi afectate chiar interesele legale ale persoaneleor fizice sau juridice sau înseşi aceste persoane pot avea o conduită contrară prevedrilor legale care li se adresează. Nici statele membre, care sunt obligate la un anumit comportament, nu acţionează întotdeauna într-un sens compatibil cu obiectivele asumate sau pur şi simplu nu acţionează, iar în unele împrejurări, tribunalele statelor membre au nevoie, pentru rezolvarea unor litigii în care sunt în cauză şi unele reguli comunitare, de unele clarificări ale acestora în sensul interpretării tratatelor comunitare sau al aprecierii validităţii actelor comunitare.

Ca urmare, examinarea eventualelor acţiuni ale intituţiilor comunitare, ale statelor membre sau ale persoanelor, atunci cînd sunt în discuţie norme de drept comunitar care au fost încălcate sau care sunt neclare pentru tribunalele naţionale, a fost încredinţată aproape exclusiv unor organe de jurisdicţie cu o competenţă specială comunitară – Curtea de Justiţie şi Curtea de primă intanţă. În această lucrare vom examina competenţa, componenţa acesteia precum şi procedura de examinare a cazurilor în instanţă.

§. 1. GENERALITĂŢI

Instituind cele trei Comunităţi Europene şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca obiectivele acestora să fie realizate prin instituţiile comunitare, în limitele competenţelor atribuite, fără a fi exclusă propria lor contribuţie în mod individual.

De aceea, examinarea acţiunilor instituţiilor comunitare, ca şi ale statelor membre ori ale persoanelor , sub aceste aspecte, a fost încredinţată, în lipsa conturării altor forme şi metode care să fie implicate în mod deosebit aproape exclusiv unor organe de jurisdicţie cu o competenţă specială comunitară.

Ca atare, a revenit Curţii de Justiţie îndatorirea de a garanta că, în interpretarea şi aplicarea Tratatului cu privire la CEE, este respectată legea.

Curtea este chemată să îndeplinească această funcţie esenţială nu ca o jurisdicţie internaţională, ci în condiţii identice ale jurisdicţiilor statale.

Curtea de Justiţie nu este o jurisdicţie internaţională, ea fiind jurisdicţia internă a Comunităţii după modelul jurisdicţiilor statelor, atît prin persoana justiţiabililor, cît şi prin competenţă, natura litigiilor care îi sunt supuse, procedura după care statuează .

Preview document

Curtea de Justiție Europeană - Pagina 1
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 2
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 3
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 4
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 5
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 6
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 7
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 8
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 9
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 10
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 11
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 12
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 13
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 14
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 15
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 16
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 17
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 18
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 19
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 20
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 21
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 22
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 23
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 24
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 25
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 26
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 27
Curtea de Justiție Europeană - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Curtea de Justitie Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Libera Circulatie a Persoanelor in Spatiul European

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Munca in Spatiul European si Principale Sale Implicari

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Actul Administrativ

I. Introducere În societate, toate raporturile juridice se nasc,se modifică și încetează prin acte juridice ori prin fapte juridice, producătoare...

Ai nevoie de altceva?